Mikrobiomtest med SMART DNA

Jag skriver mycket om mikrobiomtester och hur fantastiska de är, då de visar obalanser i tarmfloran på ett mycket bra sätt. Mikrobiomtester kan passa bra vid misstanke om IBS, crohns, gasbildning eller SIBO, ulcerös kolit, förstoppning, diarré, andra kroniska sjukdomar som hör samman med tarmen, nedsatt immunförsvar med mera. Mikrobiomet hör även samman med hur vi bilder och bryter ner signalsubstanser. Exempelvis så krävs e.coli i tarmfloran för att bilda de indoler (byggstenar) som krävs för att bilda serotonin och melatonin. Det krävs även konkreta bakteriestammar för att bryta ner oxalater, stärkelse, för att bilda och bryta ner histamin vid histaminintolerans, för att bilda och bryta ner GABA och så vidare.

När man mäter med ett mikrobiomtest så behöver man försäkra sig om att det är rätt mätteknik, då många billiga mikrobiomtester mäter med odling istället för DNA-teknik. Mikrobiomtester skall alltid vara baserade på DNA-teknik för att ha god tillförlitligthet, och det bästa labben inom området är Doctors Data och SMART DNA. Vi använder båda dessa labb, då de har lite olika inriktningar på sina provtagningar.

Om du önskar provtagning eller önskar boka en konsultation, så maila oss gärna på: tidsbokning@zarahssida.se