Hur blir man av med histaminintolerans?


Histamin är en signalsubstans som frisätts vid stressreaktioner i kroppen. Histamin är på så vis kopplat till stresshormonet kortisol, och frisätts även vid intoleransreaktioner eller allergiska reaktioner. Om man misstänker histaminintolerans, så kan det bero på flera saker. En orsak kan vara brist på de enzymer som bryter ner histamin. Vid enzymbrist, så brukar ofta daosin fungera bra. En vanlig tankevurpa vid histaminintolerans är att man ska ta bort histaminrika födoämnen. Det kan såklart hjälpa som symtomlindring, men om man ska lösa problemet från grunden, så behöver man ta reda på VARFÖR histamin inte bryts ner korrekt. Symtomlindring hjälper alltid kortsiktigt, men sällan långsiktigt

Men… den vanligaste orsaken till histaminintolerans är sannolikt obalanser i tarmfloran. Liksom många andra signalsubstanser, så bildas och bryts histamin ner med hjälp av tarmbakterier. Just de bakteriestammar som krävs för att bilda och bryta histamin, är mycket känsliga för stress. Jag brukar ofta mäta mikrobiomtester för att utreda var problemet ligger, och vad som är orsak. Det jag då finner är ofta att histamin är ett problem, när bifidobacterium är lågt. Just bifodobacterium och e.coli ligger ofta lågt hos de patienter som stressar, och därför får de problem med histamin, GABA och serotonin. 

Steg 1 är alltså att undersöka tarmfloran. I det mikrobiomtest som jag brukar använda mig av, så ser man om dessa stammar finns eller inte, och isåfall i vilken utsträckning som det finns brist. 

Steg 2 är att behandla med de bakteriestammar som saknas, och även minska på stress så att problemet inte återkommer.   

Jag har flera videos om histamin och histaminintolerans, samt även flera artiklar inom ämnet. Dessa hittar du via denna länk:https://zarahssida.se/?s=histamin

Boka tid för att korrigera histaminintolerans: tidsbokning@zarahssida.se.

Se våra öppna föreläsningar om hormoner, signalsubstanser och tarmfloran: https://zarahssida.se/category/inspelade-forelasningar-med-zarah/