Hur blir man av med histaminintolerans?

Zarah Öbergs blogg > tisdag, april-16-2024


Histamin är en signalsubstans som frisätts vid stressreaktioner i kroppen. Histamin är på så vis kopplat till stresshormonet kortisol, och frisätts även vid intoleransreaktioner eller allergiska reaktioner. Om man misstänker histaminintolerans, så kan det bero på flera saker. En orsak kan vara brist på de enzymer som bryter ner histamin. Vid enzymbrist, så brukar ofta daosin fungera bra. En vanlig tankevurpa vid histaminintolerans är att man ska ta bort histaminrika födoämnen. Det kan såklart hjälpa som symtomlindring, men om man ska lösa problemet från grunden, så behöver man ta reda på VARFÖR histamin inte bryts ner korrekt. Symtomlindring hjälper alltid kortsiktigt, men sällan långsiktigt

Men… den vanligaste orsaken till histaminintolerans är sannolikt obalanser i tarmfloran. Liksom många andra signalsubstanser, så bildas och bryts histamin ner med hjälp av tarmbakterier. Just de bakteriestammar som krävs för att bilda och bryta histamin, är mycket känsliga för stress. Jag brukar ofta mäta mikrobiomtester för att utreda var problemet ligger, och vad som är orsak. Det jag då finner är ofta att histamin är ett problem, när bifidobacterium är lågt. Just bifodobacterium och e.coli ligger ofta lågt hos de patienter som stressar, och därför får de problem med histamin, GABA och serotonin. 

Steg 1 är alltså att undersöka tarmfloran. I det mikrobiomtest som jag brukar använda mig av, så ser man om dessa stammar finns eller inte, och isåfall i vilken utsträckning som det finns brist. 

Steg 2 är att behandla med de bakteriestammar som saknas, och även minska på stress så att problemet inte återkommer.   

Jag har flera videos om histamin och histaminintolerans, samt även flera artiklar inom ämnet. Dessa hittar du via denna länk:https://zarahssida.se/?s=histamin

Boka tid för att korrigera histaminintolerans: tidsbokning@zarahssida.se.

Se våra öppna föreläsningar om hormoner, signalsubstanser och tarmfloran: https://zarahssida.se/category/inspelade-forelasningar-med-zarah/

Tyramin, serotonin och histaminintolerans

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > tisdag, oktober-26-2021

Tyramin, som hör samman med kroppens serotoninproduktion går att mäta i mikrobiomtester och är en av de parametrar man mäter vid misstanke om lågt serotonin. Vid lågt eller högt serotonin så ser man även över e.coli som krävs för konvertering av serotonin från tryptofan vidare till serotonin. Man bör även undersöka B-vitaminer, magnesium och zink, som krävs för att konvertera tryptofan vidare till serotonin.

Serotonin blir vanligtvis lågt vid långvarig stress, och högt vid akut stress. Detta beror på att serotonin har en lugnande effekt på systemet, och att det är en signalsubstans som, tillsammans med GABA, frisätts för att lugna kroppen vid stress. I början ligger värdet vanligtvis högt, och värdet blir sedan lägre med tiden när depåerna är urlakade. Det är mycket vanligt att man som patient även har besvär med lågt noradrenalin och adrenalin då långvarig stress skapar konverteringsproblem från dopamin vidare till noradrenalin och adrenalin. Detta innebär en tendens till ökad ångest och oro.

Åter till tyramin. Tyraminrika livsmedel kan ge migrän och hör samman med histaminintolerans, och även med tyrosinrika livsmedel eftersom tyramin produceras vid kroppens metabolism av tyrosin. Tyraminrika födoämnen är ost, svamp, jäst, frukt och rött vin m.m. Tyramin bildas naturligt i de födoämnen som är rika på protein när de lagras. Det är därför det finns i just jäst, vin och ost.

När man talar om tyramin så brukar man även koppla samman tyramin med MAO-hämmare, som bryter ner serotonin, noradrenalin och adrenalin och även tyramin. Högt tyramin och högt serotonin kan således bero på brist på MAO-hämmare, medan blockeringar i MAO kan bidra till lågt serotonin och lågt tyramin. När man inte bryter ner tyramin korrekt, så kan resultatet bli ett högt blodtryck. Högt blodtryck är även vanligt vid intag av natriumrika salter, såsom bordssalt eller liknande eftersom natrium höher blodtrycket medan kalium har en blodtryckssänkande effekt.

Om man har högt serotoin och lågt tyramin, så skulle jag ser det som ett resultat av långvarig stress och att serotoninproduktionen inte fungerar korrekt. Detta mäter man i ett mikrobiomtest, som återspeglar alla dessa nivåer. Om du är intresserad av att mäta din tarmflora så är du varmt välkommen att maila oss på tidsbokning@zarahssida.se.

Föreläsning med Zarah Öberg: Histaminintolerans, probiotika vid histaminintolerans, mikrobiomtest och tarmbakterier som bryter ner histamin

Inspelade föreläsningar med Zarah, Zarah Öbergs blogg > tisdag, oktober-5-2021

Zarah Öberg tar upp histaminintolerans, hur tarmfloran påverkar nedbrytningen av histamin, hur du mäter histaminintolerans i ett mikrobiomtest, samt hur du kan korrigera histaminintolerans från grunden istället för att undvika histaminrika födoämnen. Om du önskar boka tid eller provtagning så är du varmt välkommen att maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

Föreläsning med Zarah Öberg om mikrobiomtest, tarmfloran, hormonell obalans och histaminintolerans samt varför tarmbesvär uppkommer!

Inspelade föreläsningar med Zarah, Zarah Öbergs blogg > söndag, oktober-3-2021

Är du intresserad av tarmfloran och varför tarmbesvär uppstår? Här kommer vår nya föreläsning med Zarah Öberg, gällande mikrobiomtester, födoämnestester, samt varför tarmbesvär uppkommer och hur du bäst kan korrigera obalans i tarmfloran, försämrad förmåga att konvertera signalsubstanser (som lågt serotonin eller GABA) samt hur dålig tarm hör samman med hormonell obalans och utmattning med lågt kortisol. Zarah talar även om hur du korrigerar histaminintolerans genom att undersöka och korrigera tarmfloran.

God tarmflora för bättre produktion och nedbrytning av GABA, histamin och serotonin

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > tisdag, augusti-17-2021

Det är en otroligt intressant harmoni mellan tarmbakterier och signalsubstanser, då signalsubstanser är beroende av tarmfloran både för sin nedbrytning och produktion. Allt fler har stress i vårt samhälle, vilket har skapat ett ännu större intresse för signalsubstansen GABA.

Gamma-aminobutyric acid (GABA), är kroppens primära hämmande neurotransmittor (NT), som bildas av glutamin, som sedan omvandlas vidare till glutamat och sist till GABA. Min erfarenhet är att det är mycket vanligt att GABA ligger högt vid långvarig stress, vilket i förlängningen urlakar det material som krävs för att bilda GABA. Det är också viktigt att känna till att glutamat, som är förstadie till GABA, går på kroppens sympatiska nervsystem, vilket kort betyder att det ökar vår stress och aktivitet. Det diskuteras ofta att glutamat kan vara orsak till ADHD, men det talas sällan om hur det fungerar och varför det blir ett problem. Det tänkte jag förklara nedan.

Det första steget i denna cykel är glutamin, en aminosyra som bildas i tarmen eller kommer via kosten vi äter. När vi har en dålig tarm, så kommer produktionen av glutamin bli lägre och material till att bilda GABA räcker inte till. Detta resulterar i att vi inte kan hantera stress, sova på ett bra sätt och att vi har svårt att slappna av. Glutamin används ofta för att läka tarmen, men det nämns sällan att det är otroligt viktigt för adekvata nivåer av GABA. Vid långvarig stress så förbrukas GABA i hög mängd, vilket till slut gör att nivåerna blir låga.

Ett annat problem är att glutamat inte konverteras vidare till GABA på grund av stress, och då blir GABA lågt, samtidigt som dess förstadie glutamat, inte konverteras vidare och därför blir högt. Resultatet blir låg broms, och hög gas. Detta är mycket vanligt vid ADHD-symtom.

GABA och Gabapentin är välkända som behandling vid ångest, stress och för bättre sömn, men som alltid är jag mer förtjust i att lösa orsaken än att symtombehandla. Det bästa vore således att undersöka varför GABA är lågt, genom att även mäta glutamin och glutamat. När man har hela bilden, så är det lätt att se om besvären beror på bristfälligt med material, eller om det beror på konverteringsproblem. Detta är samma sak som vid intag av tryptofan eller 5HTP, där det, enligt mig, är bättre att först undersöka varför serotonin och melatonin är lågt. Detta eftersom den vanligaste orsaken är konverteringsproblem, snarare än brist på aminosyror.

Både GABA och serotonin konverteras/bildas och bryts ner med hjälp av tarmbakterier, vilket är otroligt intressant för framtida behandlingsmöjligheter. Att behandla med SSRI eller bredspektrum såsom voxra, kommer förmodligen inte att vara särskilt gynnsamt på ett långsiktigt perspektiv. Att behandla kortsiktigt är en sak, men för långsiktigt resultat krävs en mer djupgående analys där man riktar in sig på orsaken och hur man löser den. När det gäller brist på serotonin och melatonin, så krävs de ämnen som krävs för konvertering såsom B-vitaminer, zink och magnesium samt även ecoli-stammar som är ytterst viktiga för konverteringen. Just e.coli är väldigt känsligt för stress, vilket är orsak till att så många har brist på serotonin, då de inte kan konvertera serotonin korrekt efter lång tids stress som påverkar tarmfloran negativt.

Specifika tarmbakterier spelar en viktig roll för att stödja kroppens tillförsel av GABA. Maskfria djur har noterats ge sänkta GABA-nivåer i serum. För närvarande vet vi att vissa tarmbakterier är extra viktiga för att producera GABA, och andra är viktiga för att öka hjärnans GABA. En mängd olika stammar såsom Lactobacillus spp., Bifidobacterium, samt Streptococcus salivarius och thermophilus spp. har noterats viktiga för att öka produktionen av GABA medan Bacteriodes fragilis (som inte producerar GABA), kan öka GABA i hjärnan genom sin närvaro. Lactobacillus brevis har visat sig minska ångest och förtvivlanliknande beteenden. Lactobacillus rhamnosus JB-1 har noterats för att minska depressiva och ångestliknande beteenden och blir allt populärare som en psykobiotisk bakterie som kan ge hälsofördelar via tarmmikrobiomet.

Verkningsmekanismen ligger förmodligen i Gut-Brain-kopplingen via ett vagusberoende sätt, med specifika förändringar i cerebral GABAergisk aktivitet. Dessutom syns inte tarmbakteriernas påverkan på ångest i vagotomiserade modeller, vilket stärker denna hypotes. I en murinmodell har Lactobacillus rhamnosus JB-1 noterats öka GABA i kortikala regioner (cingulat och prelimbiskt) och minska uttrycket i hippocampus, amygdala och locus coeruleus. Samma studie noterade att GABA-receptorer i amygdala och hippocampus (GABAAα2 mRNA och GABAB1b mRNA) som är inblandade i ångestbeteenden minskade i närvaro av Lactobacillus rhamnosus JB-1. Dessa mönster möjliggör beteendemässiga svar som överensstämmer med anti-ångestdämpande och antidepressiva effekter av GABA.

Allt fler människor har besvär med stress, vilket påverkar tarmfloran på ett mycket signifikant sätt. Jag ser exempelvis ofta att patienter med långvarig stress har låga nivåer av E.coli, bifidobacterium, akkermansia och fusobacterium, vilket påverkar både nedbrytning och produktion av histamin, produktion och nedbrytning av GABA samt även konvertering av serotonin. Dessa stammar går dock att återställa genom att arbeta med tarmen på ett uppbyggande sätt, med goda bakterier.

Mitt tips är alltid att mäta tarmfloran i ett mikrobiomtest med speciell DNA-teknik, för att på så vis får goda förutsättningar att arbeta med tarmfloran ur ett personligt perspektiv. De mikrobiomtester vi erbjuder är mycket djupgående. Om du önskar rådgivning kring detta eller önskar boka ett mikrobiomtest så går det bra att maila oss via denna mailadress: tidsbokning@zarahssida.se

References:

Doctors Data

Bravo, Javier A et al. “Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve.” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America vol. 108,38 (2011): 16050-5. doi:10.1073/pnas.1102999108

Hepsomali, P., Grieger, J., Nishihira J., et al. Effects of Oral Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) Administration on Stress and Sleep in Humans: A Systematic Review. Front. Neurosci., (2020) https://doi.org/10.3389/fnins.2020.00923

Patterson, E., Ryan, P.M., Wiley, N. et al. Gamma-aminobutyric acid-producing lactobacilli positively affect metabolism and depressive-like behaviour in a mouse model of metabolic syndrome. Sci Rep 9, 16323 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-51781-x

Rafal J., Lynsie T., Stanisz, A., et al. Magnetic resonance spectroscopy reveals oral Lactobacillus promotion of increases in brain GABA, N-acetyl aspartate and glutamate. NeuroImage, (2016) https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2015.11.018

Strabdwitz, P., Neurotransmitter modulation by the gut microbiota. Brain Research, 1693 (2018) https://doi.org/10.1016/j.brainres.2018.03.015

Probiotika vid histaminintolerans

Zarah Öbergs blogg > torsdag, april-16-2020

Många med histamintolerans har besvär med probiotika, och det är viktigt att förstå att det inte handlar om att man inte tål probiotika, utan att det är viktigt att det är rätt stammar som man använder sig utav. De flesta bifidumbakterierna bidrar till att bryta ner histamin, och när man tar ett mikrobiomtest som visar tarmflorans sammansättning, så ser man att just dessa stammar ligger lågt. Anledningen till det låga värdet kan vara att de inte har blivit ammade som baby och fått dessa bakterier via modersmjölken, eller att de fått antibiotika eller blivit förlösta med kejsarsnitt. De stammar som främst påverkar histaminnedbrytningen är bifidum longum och lactis.

Probiotika med lågt histamin och probiotiska bakteriestammar att leta efter

Dessa stammar kan bidra till att minska symtom:

· Bifidobacterium infantis
· Lactobacillus gasseri
· Bifidobacterium breve
· Bifidobacterium bifidum
· Lactobacillus salivarius
· Lactobacillus rhamnosus
(Kan hjälpa till att stabilisera mastceller och minska känsligheten hos histamin- och allergirelaterade receptorer samt reglera antiinflammatoriska celler.
· Bifidobacterium longum
(Är en probiotisk stam som verkar histaminnedbrytande. Denna stam kan även minska inflammatorisk respons efter måltid och förbättra hyperintermabilitet (läckande tarm).
· Bifidobacterium lactis
(Hjälper till att bryta ner histamin och tyramin).
· Lactobacillus plantarum
(Hjälper till att bryta ner biogena aminer, inkl histamin och tyramin).

Probiotiska stammar som ska undvikas vid histaminintolerans

Dessa probiotiska stammar ökar kroppens naturliga histaminproduktion och/eller innehåller histamin (dessa kan vanligtvis användas när tarmen blivit bättre och histaminintoleransen har lagt sig).

· Lactobacillus casei
· Lactobacillus Bulgaricus
· Streptococcus thermophilus
· Lactobacillus delbrueckii

· Lactobacillus helveticus

Glöm inte att även undersöka levern, och att det är klokt att göra ett mikrobiomtest som visar varför det förekommer histaminintolerans. Givetvis så är det bra att undvika de stammar som påverkar histaminintolerans negativt men man behöver ta reda på orsaken för att vara säker på att orsaken korrigeras en gång för alla
Om du önskar vår hjälp, så kan du boka tid via följande mailadress: tidsbokning@zarahssida.se

Probiotika vid histaminintolerans

Zarah Öbergs blogg > tisdag, mars-3-2020

Det finns mycket tankar om att man inte kan använda probiotika vid histaminintolerans, och som jag ser det så är det först och främst viktigast att läka tarmen, så att man korrigerar orsaken till histaminintoleransen. Histaminintolerans beror i de flesta fall på läckande tarm, födoämnesintoleranser och dålig tarmflora, candida m.m, på grund av att tarmen är dålig och behöver läkas.

När det gäller probiotika vid histaminintolerans så talade jag med Patrick Wahlberg på Greatlife och Innate response (mitt favoritmärke av probiotika) och forskningsteamet på Innate Response och MegaFood har en annan tanke än att probiotika ska undvikas. De skriver enligt följande:

”Vi håller inte riktigt med om att man bör undvika histaminproducerande probiotiska kosttillskott som innehåller Lactobacillus casei, Lactobacillus reuteri och Lactobacillus bulgaricus vid histaminintolerans. Detta perspektiv förutsätter att histamin är ”dåligt” men histamin kan hämma inflammatoriska cytokiner och kan ha en reglerande / antiinflammatorisk effekt.

Histamin är välkänt för dess proinflammatoriska effekter vid allergi och anafylax, och flera studier har visat antiinflammatoriska eller immunreglerande funktioner hos histamin. In vitro-studier har visat att histamin kan hämma produktionen av proinflammatoriska cytokiner, IL-1, IL-12 och TNF och denna effekt vändes av H2-receptorantagonister. Histamin kan dessutom stimulera produktion av det antiinflammatoriska cytokinet, IL-10, via H2-receptorn. Signalering genom H2-receptorn resulterar i minskad expression av CD14-receptorn, en receptor som är involverad i LPS-igenkänning, på ytan av humana monocyter. Denna potentiella mekanism kan vara en förklaring till undertryckandet av TNF-produktion genom histamin. In vivo-studier har också avslöjat en antiinflammatorisk roll för histamin” https://doi.org/10.1371/journal.pone.0031951

Det är alltså inte korrekt att man ska utesluta probiotika vid histaminintolerans men man bör samtidigt arbeta på flera fronter för att läka tarmen. Det är också klokt att ta tester på läckande tarm, candida samt göra mikrobiomtest (mätning av tarmfloran) och födoämnestest. Många blir också bättre med metylerad B-vitaminkomplex.

Källa och mer information om bra probiotika finner du via denna länk: www.greatlife.se

Om du önskat hjälp med provtagning och personligt anpassade rekommendationer så bokar du tid på tidsbokning@zarahssida.se

Mäta histaminintolerans och minska histaminintolerans naturligt

Zarah Öbergs blogg > söndag, februari-9-2020

Vid histaminintolerans bör man fundera på om man har födoämnesintoleranser, eller om det kan finnas problem med leverns metylering. Det man först och främst kan göra är att mäta om man har histaminintolerans eller hur högt värdet ligger och det gör man enklast genom att mäta en panel med signalsubstanser. Man kan även mäta och se om homocystein ligger högt, då högt histamin och högt homocystein ofta signalerar att metyleringen inte är fullgod. Man bör även se över hur leverns avgiftning och metylering fungerar och se till att tarmen är frisk och i balans, då en dålig tarm bidrar med mycket endotoxiner (gifter) ut i blodet och till levern.

Att minska histaminintolerans kräver flera steg

1. Först och främst så bör man ta reda på hur högt histamin ligger och varför det ligger högt. Beror det på levern, tarmen eller födoämnesintoleranser, eller en kombination av alla 3. Om man inte kan bryta ner histamin så kan man ta daosin, enzymer som bryter ner histamin, men man behöver fortfarande fråga sig varför histamin inte bryts ner korrekt på egen hand. Man kan givetvis även undvika histaminrika födoämnen, men även här är det bättre att arbeta med kroppens förmåga att bryta ner histamin, så att man löser problemet en gång för alla.

2. När man vet hur högt histamin ligger, så kan man börja arbeta med att sänka det på naturligt sätt. Det man bör tänka på är att de näringsämnen som behövs för att leverns avgiftningsprocess även behövs för att bryta ner histamin och att just dessa näringsämnen är de som förbrukas vid stress. Det är alltså mycket vanligt att histamin ligger högt pga stress och för att det finns näringsbrist.

3. När man har tagit reda på varför högt histamin förekommer, så kan man behandla det med personligt anpassade rekommendationer. Det som brukar hjälpa är B-vitaminkomplex (gärna metylerad), metylerat folat, samt magnesium och zink i terapeutiska doser. Lägg även till höga doser C-vitamin.

Undvik de födoämnen som du inte tål, var noga med att äta ekologiskt och giftfritt och välj dina kosttillskott med omsorg så att de är fria från tillsatser. Byt gärna omega 3/fiskolja mot algolja då det är för mycket gifter i omega 3, för de som har histaminintolerans (egentligen innehåller omega 3 för mycket för alla, så algolja brukar vara bättre alternativ, bara man har korrekta nivåer av B-vitamin, zink och magnesium så att man kan konvertera vegetabiliska fetter till animaliska). Var också försiktig med viss probiotika som kan förvärra histaminintolerans.

Om du önskar vår hjälp med att mäta histamin genom provtagning på histamin, samt erhålla personlig plan för att minska histamin, så kan du boka en tid via vår bokningssida: Boka konsultation

Orsaker till histaminintolerans och behandling av histaminintolerans

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > söndag, februari-3-2019
Histamintolerans hos Labrix

Histamin är ett hormon och en signalsubstans, som ingår i de paneler med signalsubstanser som vi testas för hos labrix. Histamin används i kroppen som ett försvar, och aktiverar immunförsvaret genom frisättning av histamin från immunförsvarets mastceller. Det är ett utmärkt sätt för kroppen att hantera allergiska reaktioner, virus och bakterier, men vid för hög frisättning uppstår histaminintolerans.

Orsaker till histaminintolerans
Vid histaminintolerans behöver man undersöka hur högt histamin ligger, samt varför det ligger högt. Ett högt histaminvärde kan bero på flera saker, såsom kosthållning men även felaktig spjälkning av histamin (nedsatt metyleringsförmåga). Vanligtvis så finns det en oförmåga att spjälka histamin på korrekt vis, vilket skapar problem med histaminintolerans. Detta försämras vid intag av histaminrika livsmedel, eftersom spjälkningen inte fungerar optimalt. Det kan också finnas födoämnesintoleranser som ger ökad histaminfrisättning, eftersom histamin är kroppens skydd mot intoleranser och allergiska reaktioner. Även allergiska besvär såsom dammallergi eller pollenallergi ger ökad frisättning av histamin.

Symtom på histaminintolerans
Symtom på histaminintolerans kan vara många, men vanliga symtom kan vara huvudvärk, allergiliknande symtom såsom nästäppa/rinnande näsa, nässelutslag och klåda. Det är också viktigt att känna till att histaminintolerans är en form av stress för kroppen, vilket innebär att det ofta samverkar med kortisol och kan ge ångest, hjärtklappning och allmänt stresspåslag (högt kortisol) med lågt melatonin (sömnbesvär) som följd. Det är med anledning av detta som många människor med ångest och oro kan bli hjälpta av histaminsänkande läkemedel som numera används som antidepressiva läkemedel (exempelvis atarax).

Histaminintolerans och ADHD och autism
Det har också diskuterats om histaminintolerans kan vara kopplat till ADHD, autism med mera, vilket är sannolikt eftersom hormoner och signalsubstanser påverkar hela kroppens balans. Ofta handlar dessa diagnoser om fler saker, såsom kosthållning, leverns avgiftningsförmåga med mera, men visst spelar hormoner och signalsubstanser in. Ofta kan man se att spjälkningen av histamin är bristfällig och att det är det som ger viss symtombild. För att hjälpa spjälkningen att fungera mer normalt, så kan man tillföra daosin, ett receptfritt kosttillskott som innehåller enzymet diaminoxidas. Vid denna typ av personlighetsdrag, så rekommenderar jag att man gör ett labrixtest på signalsubstanser och hormoner, för att med hjälp av personliga provsvar, lägga upp en personligt anpassad plan där dessa balanseras upp.

Tungmetaller och mastocytos
Andra saker som är viktiga att åtgärda vid histaminintolerans är tillförseln av gifter utifrån. Tungmetaller och gifter triggar frisättning av histamin från mastcellerna. Vid denna typ av besvär uppstår mastocytos, vilket innebär att histaminfrisättningen blir väldigt hög och kan skapa inflammatoriska processer i hjärnan.

Histaminrika livsmedel
Histaminrika livsmedel kan påverka histaminintolerans, eftersom spjälkningen av histamin inte är korrekt. Histamin finns i lagrad ost, fermenterad mat, rött vin med mera. Det som sker är att histamin blir högt vid intag av denna typ av mat, och om spjälkningen inte fungerar, så uppstår symtom. Ett sätt för att undvika besvär är att kombinera intag med daosin, eller att undvika dem helt till dess att histaminintoleransen är under kontroll.

Histaminspjälkningshämmande födoämnen
Vissa livsmedel hämmar histaminspjälkningen såsom citrusfrukter och kakao, vilket innebär att nedbrytningen går långsammare och då också bidrar till höga histaminvärden.

Histamin och högt östrogen (östrogendominans)
Anledningen till att histamin även hör samman med hormoner är att östrogendominans med höga östrogenvärden (och lågt progesteronvärde) både hos män och kvinnor, fungerar som en trigger för histaminfrisättningen.

Behandling av histaminintolerans
Utöver daosin, så kan höga doser av C-vitamin, quercetin och pycnogenol (tallbarksextrakt) vara bra som behandling, samt att man behöver eliminera histaminrika födoämnen, eliminera gifter och tungmetaller, stödja upp leverns avgiftning och sänka höga östrogennivåer.   Det är också viktigt att se över tarmfloran så att den är korrekt, och detta behöver göras med försiktighet då fermenterade råvaror såsom mjölksyrade grönsaker, kombucha med mera är histaminrika. Lägg istället till gott om fibrer och riktigt bra probiotika, och gör gärna ett mikrobiomtest som ser över tarmfloran, så att du vet vilka bakterier som är över- respektive underrepresenterade, så att du kan korrigera tarmfloran med bra kosttillskott som inte är fermenterade.

Läs mer om: histamin

[fb_button]

Minska allergier med quercitin, C-vitamin och antihistaminer

Zarah Öbergs blogg > tisdag, maj-24-2011

Nu är det pollen i luften och det kan vara klokt att ändra på sin kost, för att på så sätt få mindre allergiska symtom. Mejeriprodukter och socker skapar mer slem i kroppen, vilket ger mer problem. Slem bör vara tunnt och rinnande för att man ska kunna göra sig av med allergenerna. När slem blir tjock så fastnar allergenerna i kroppen istället för att rensas ut vilket ökar reaktionen ytterligare. För att undvika slembildning, så kan mejeriprodukter minskas ner.

Allergi är kopplat till immunsystemet och inflammation. För att undvika dem, så kan du stärka immunförsvaret med bra mat, god sömn, träning och återhämtning.

Quercetin är en bioflavonoid, som kan ha anti-inflammatorisk och antioxidativ egenskap, vilket hjälper merparten av  alla allergier. Livsmedel som är rika på quercetin inkluderar grönt te, äpplen, lök, grönkål, papaya, grönkål, broccoli och många av våra färggranna bär. Om du väljer dessa livsmedel, så kan du minska de symptom som allergin skapat.

C-vitamin är bra för immunförsvaret och finns i.livsmede som ärl rika på vitamin C d.v.s. paprika, mörka bladgrönsaker, broccoli, papaya och apelsiner. De två örter som är mest C-vitaminrika är timjan och persilja.

Allergiska symtom kan även orsakas av histamin som kommer in i våra kroppar. Genom att undvika mat med högt histamininnehåll, så kan du minska dessa symtom. Livsmedel med histamin är bland annat tofu, öl, korv, blåmögelost, rött vin, aubergine och många alternativ av fisk. Det finns också ett antal av växtbaserade produkter som verkar som anti-histaminer, och som kan bidra till minskade allergiska symtom. Dessa antihistaminer inkluderar nässlan, kamomill, vitlök och groblad.

Mer om allergi, astma och kost:

www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.naturmedicin-guiden.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.kostkoll.se

Testa allergiska reaktioner vid histaminöverskott med histamintest!

Zarah Öbergs blogg > måndag, juni-7-2010

Histaminproblematik blir allt vanligare, främst då histamin tillverkas av den egna kroppen samt tilförs i allt större mängd, via maten. Vissa födoämnen innehåller väldigt höga halter av histamin. Läs mer om livsmedel med histamin längst ner i inlägget.

Histamin bryts ner av enzymet diaminoxidas och de som är känsliga mot histamin, har sannolikt en dålig produktion av just enzymet diaminoxidas. En anledning kan även vara att man har ätit eller druckit något (tex: läkemedel, alkohol etc.) som hindrar enzymets funktion. Detta är faktiskt en anledning till att många blir allergiska vid intag av tex öl, eftersom öl är histaminrikt samtidigt som alkoholen minskar enzymproduktionen.

När man har överskott av histamin i kroppen av ovan nämnda orsaker eller om flera orsaker kombineras, så uppstår allergiliknande symtom. Till exempel så är en nedsatt enzymfunktion (permanent eller tillfällig) tillsammans med högt intag av histamin via maten, en mindre bra kombination.

Liksom andra enzymer (laktas till laktosnedbrytning) så kan man köpa kapslar som innehåller diaminoxidas-enzymet. Dessa kan tas i förebyggande syfte inför en histamin-rik måltid eller när symtomen uppstår. Internationellt används Daosan men i Sverige verkar inte detta finnas, utan istället ett märke som heter Camucin. Jag vet dock inget om just detta enzym, men sannolikt så är det likt Daosan. 
 
Jag har tidigare skrivit om de utbildningar som jag gått inom miljögiftstester, födoämnestester m.m. och faktiskt så kan man även ta histamintest. Det kan vara en bra ide att undersöka det om man reagerar på histaminrika livsmedel. Själva analysen görs via ett tyskt labb och man skickar in serum från venöst blod på samma sätt som vid födoämnestester.

Testet mäter mängden diaminoxidas i blodet, dvs förmågan att bryta ner histamin, ej hur mycket histamin som finns i blodet. Ju mindre halt enzymer, desto större sannolikhet att det skapas histaminöverskott i kroppen som i sin tur leder till mer eller mindre stora besvär.
 
Läs mer om:
Histamin  
Histamin och mögeltoxiner
Födoämnestester
Pycnogenol
Histamintester

Livsmedel med histamin kan ge allergiska reaktioner och atopiska eksem!

Zarah Öbergs blogg > tisdag, maj-18-2010

Minskad nedbrytning av histamin anses vara relaterad till IgE-överkänslighet som orsakas av histamin. Atopiska eksem (AE) kan vara mycket komplicerade, med skov som utlöses av IgE-medierad allergi mot olika sorters födoämnen. I en undergrupp av patienter med atopiska eksem visade allergitesterna på ett negativt provsvar, detta trots att patienterna rapporterade en försämring av sina atopiska eksem, när de åt vissa födoämnen. Reaktionerna liknade de som uppstår vid en histaminintolerans (HIT), men styrkes alltså ej av provsvaret.

En ny studie visar att högre mängd histaminplasma i kombination med minskad nedbrytningskapacitet av histamin kan påverka det kliniska förloppet hos patienter med atopiska eksem (AE). Histamin finns i eller frisätts av olika livsmedel såsom alkokol, ananas, aubergine, jordgubbar, kakao, lax, makrill, ost, sill, skaldjur, spenat, spannmål, tonfisk, vin, äggvita och öl.

Histamin tillverkas dessutom när vi blir bitna av en mygga, för att döda bakterierna i myggans saliv och därmed minska infektionsrisken. Födoämnen som frisätter histamin kan ge överkänslighetsreaktioner såsom huvudvärk, klåda och diarre.

Läs hela studien: Jacionline
Läs mer om Histamin: Pycnogenol

Pycnogenol (tallbarksextrakt) – för minskad allergisk reaktion (histaminreaktion)

Zarah Öbergs blogg > tisdag, maj-18-2010

Fria radikaler finns naturligt i våra kroppar, men i stora mängder, så verkar de destruktivt i flertalet kemiska reaktioner, såsom när te x: lipider (oljor) reagerar med syre. Detta kan skada DNA, cellmembraner och vårt kollagen. Många sjukdomar är dessutom förknippade med fria radikaler, och då i synnerhet hjärtsjukdomar, cancer och åldrande.

Inflammation kännetecknas av rodnad, svullnad, smärta och vanligt förekommande i flertalet sjukdomsprocesser. Allergier är en form av inflammation som uppstår till följd av överkänslighet mot olika ämnen.

Pycnogenol (tallbarksextraxt) förhindrar frigivningen av allergiska mediatorer såsom histamin. Histamin finns i tex ost, men är även en kroppsegen aminoförening som ingår i immunförsvaret. Histaminet finns i kroppens vävnader och utlöses när en allergen kommer in i kroppen. Denna reaktion orsakar snuva, täppt näsa, klåda och andra allergiska reaktioner.

Pycnogenol kan…

– förbättra cirkulationen
– stärka blodkärl, artärer och vener
– förbättra motståndskraft mot blåmärken och stroke
– ge förbättrad syn 
– vara effektiv vid restless leg syndrome, åderbråck, impotens, inre blödningar, överdriven menstruation, hemorrojder och ödem 
– förbättra hudens mjukhet och elasticitet
– skydda mot skador från UV-ljus 
– effektiv för torr hud, sjukdomar tandköttet och inflammation i mag-tarmkanalen 
– förhindra åderförkalkning
– minska koagulation järnfunktion
– skydda hjärncellerna (då pycnogenol passerar lätt blod-hjärnbarriären)
– förbättra minnet
– vara effektivt vid jetlag, trötthet och stress
– förbättra styrka och flexibilitet
– minska inflammation vid artrit
– minska allergier
– minska matöverkänslighet 
– minska utbrotte av kroniska virus som herpes 
– vara effektiv vid hösnuva och astma

Källa: Dr. Michels
Läs mer om Histamin samt i vilka livsmedel du finner histamin: Histamin-källor

Motverka mikrober (svamp, bakterier virus) och inflammationer från histamin och basofil med ökning av lymfocyterna!

Zarah Öbergs blogg > söndag, mars-7-2010

Igår talade Mic McMullen om vita blodkroppar och läkarvårdens mätning av kvantitet istället för kvalité. Om du går till doktorn så mäter han om du har vita blodkroppar medan det i själva verket är viktigt att se vilka vita blodkroppar som du har i blodet. Vi har både Neutrofilerna, lymbocyterna och Eosinofier som alla har olika funktioner.

Neurofiler och lymfocyter för att motverka bakterier, svamp, virus, tumörer och skadade celler!

Neurofilerna äter bakterier, svamp och skadade celler. De är rörliga vilket alltså bara syns bara på levande blod medan lymfpcyterna motverkar virus, tumörer, parasiter, allergier, svamp och aktiveras när du behöver skyddet. Det är just lymfocyterna som aktiveras vid vaccinering, finns som B, T och killercells och aktiveras av hormoner. Dett gör alltså att de kan bli sämre om du har problem med hormonerna ELLER om du intar saker som hämmar funktionen som tex alkohol. 

Sämre tarmmiljö ökar produktion av eosinofier, histamin, basofil, allergiska reaktioner och inflammation i organen!
 
 
Vid ogynnsam tarmmiljö, så ökar eosinofier, som motverkar mask och svamp, aktiveras vid behov och ger ett allergisk tillstånd vid dålig tarmmiljö. Det finns alltså en tydlig koppling mellan dålig tarm, ökning av eosinofier och allergiska tillstånd. När eosinofier ökar, ökar även histamin i kroppen och basofil, som ger inflammationer i tex organ.

Vita blodkropparnas funktion i kroppen

Vita blodkroppar har således en oerhört viktig funktion i kroppen, vilket gör att det är viktigt att kolla så att de vita blodkroppar som har ökat vid sjukdom är eosinofierna och inte lymfocyterna och neutrofilerna, som har goda, positiva funktioner i kroppen. 

Motverka svamp, virus, bakerier och inflammationer

Motverka mikrober och inflammationer genom att öka lymfocyterna i kroppen, särskilt vid virusinfektion och svamp. Se även till att ha en frisk och stark mjälte. Lymfocyterna ökar du främst genom att äta gott om proteiner (tex glutamin), så att du får svavel och produktion av vita blodkroppar. Lymfocyterna (T och B) är beroende av glutamin och glukos för att kunna utvecklas och jobba för immunförsvaret. Glutamin ingår även i glutathione synthesis som behöver svavel, är viktig för lymfkörtlar (alltså även mjälten), tunntarm (sugs upp till 50% i tunntarmen), benmärgen (produktion av nya celler) makrofager, neutrofiler och lymfocyter samt att det har en PH-reglerande effekt i njurarna.
 
Stark mjälte renar blodet och minskar autoimmuna sjukdomar

Om du har en mjälte som är dålig, så har kroppen inte möjlighet att rena blodet och rensa bort skräp och ta bort döda, trasiga röda blodkroppar. Mjälten är kroppens största körtel och har en fantastisk funktion i kroppen.  En nedsatt mjälte ger alltså kroniska immunförsvarsproblem, vilket ofta ger uttryck i autoimmuna sjukdomar eftersom blodet och kroppen inte rensas från skräp.

SAMe (S-adenosylmetionin) för broskbildning, konvertering av signalsubstanser och melatonin

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > måndag, februari-12-2024

SAMe är en naturligt förekommande förening som är viktig för konvertering av signalsubstanser och melatonin. SAMe är en förkortning av S-adenosylmetionin och föreningen förekommer naturligt i kroppen och kan produceras av människokroppen och andra levande varelser. Vår produktion minskar vanligtvis vid ålder, stress eller sjukdom, och kan då behöva tillsättas utifrån i form av kosttillskott.Substansen har en nyckelroll som påverkar mer än 100 komplexa biokemiska processer i kroppen. Den är viktig för hjärnan, levern och friska leder och brister kan ge besvär som depression, ångest, ledvärk, och besvär med metylering i levern. SAMe krävs för konvertering av acetylserotonin till melatonin samt även för att konvertera noradrenalin till adrenalin (det krävs även kortisol för konvertering från noradrenalin till adrenalin).

SAMe krävs för att bryta ner histamin (brist kan alltså ge histaminintolerans) samt för konvertering från aminosyran glycin till aminosyran serin och från serin tillbaka till glycin. SAMe bygger även upp brosk, och har därför god effekt vid artrit och artros. Låga nivåer kan förbättras med stöd av magnesium och MTHF, metylerad B12 och andra metylsupport för levern. SAMe är alltså en oerhört viktig förening vid misstanke om obalans i signalsubstanser, samt vid sömnbesvär.

I dagsläget används SAMe mestadels för att behandla depression och artrit, men det kan även vara viktigt vid konverteringsproblematiker i signalsubstanser. Om man exempelvis ser att serotonin är högt, och melatonin är lågt, så kan det vara på grund av brist på SAMe. Detsamma som man ser att histamin inte bryts ner korrekt vid histaminintolerans och att dålig nedbrytning inte kan förklaras i tarmfloran eller med enzymbrist. Misstanke om brist på SAMe kan även förekomma om glycin ligger lågt utan orsak såsom exempelvis stress. Ett annat vanligt problem kan vara att noradrenalin inte konverteras vidare till adrenalin. Detta är en problematik som är kopplad till kortisolbrist, men om kortisol finns och konverteringen ändå inte fungerar, så kan SAMe-brist vara orsak till utebliven konvertering. 
SAMe-tillskott säljs som kapslar, tabletter och pulver. Vanligtvis används doser på 200 mg till 800 mg, och upp till 1600 mg, beroende på tillståndet. Det kan vara svårt att hitta i Sverige, men brukar finnas på utländska sajter som Fruugo. 

1 2 4
55 st på 4 sidor
FörstaSista