Pycnogenol (tallbarksextrakt) – för minskad allergisk reaktion (histaminreaktion)

Fria radikaler finns naturligt i våra kroppar, men i stora mängder, så verkar de destruktivt i flertalet kemiska reaktioner, såsom när te x: lipider (oljor) reagerar med syre. Detta kan skada DNA, cellmembraner och vårt kollagen. Många sjukdomar är dessutom förknippade med fria radikaler, och då i synnerhet hjärtsjukdomar, cancer och åldrande.

Inflammation kännetecknas av rodnad, svullnad, smärta och vanligt förekommande i flertalet sjukdomsprocesser. Allergier är en form av inflammation som uppstår till följd av överkänslighet mot olika ämnen.

Pycnogenol (tallbarksextraxt) förhindrar frigivningen av allergiska mediatorer såsom histamin. Histamin finns i tex ost, men är även en kroppsegen aminoförening som ingår i immunförsvaret. Histaminet finns i kroppens vävnader och utlöses när en allergen kommer in i kroppen. Denna reaktion orsakar snuva, täppt näsa, klåda och andra allergiska reaktioner.

Pycnogenol kan…

– förbättra cirkulationen
– stärka blodkärl, artärer och vener
– förbättra motståndskraft mot blåmärken och stroke
– ge förbättrad syn 
– vara effektiv vid restless leg syndrome, åderbråck, impotens, inre blödningar, överdriven menstruation, hemorrojder och ödem 
– förbättra hudens mjukhet och elasticitet
– skydda mot skador från UV-ljus 
– effektiv för torr hud, sjukdomar tandköttet och inflammation i mag-tarmkanalen 
– förhindra åderförkalkning
– minska koagulation järnfunktion
– skydda hjärncellerna (då pycnogenol passerar lätt blod-hjärnbarriären)
– förbättra minnet
– vara effektivt vid jetlag, trötthet och stress
– förbättra styrka och flexibilitet
– minska inflammation vid artrit
– minska allergier
– minska matöverkänslighet 
– minska utbrotte av kroniska virus som herpes 
– vara effektiv vid hösnuva och astma

Källa: Dr. Michels
Läs mer om Histamin samt i vilka livsmedel du finner histamin: Histamin-källor

www.friskabarn.se
www.kostkoll.se
www.vitaminochmineral.se
www.receptkoll.se
www.kosttipset.se