Beställ labrixtest: Hur ett labrixtest / salivtest fungerar och hur du gör ett labrixtest..!

Många av mina patienter undrar över hur ett labrixtest fungerar och hur man utför testet. När du beställer labrixtest via oss så erhåller du alltid svenska anvisningar och support under provtagning, men jag har även spelat in denna korta instruktions- och informationsvideo som visar hur ett labrixtest fungerar, och hur du utför labrixtest / salivtest. Om du önskar beställa ett test så är du varmt välkommen att kontakta oss via tidsbokning@zarahssida.se