Naturlig behandling vid migrän med CBD-olja, magnesium och hormontest / salivtest / labrixtest

CBD-olja är en mycket spännande produkt, som hjälper många som har obalans i sina signalsubstanser. Pågående forskning indikerar även att CBD-olja kan lindra och verka förebyggande vid migrän. I vissa fall verkar migränanfall helt kunna hämmas med hjälp av CBD-olja.

Migrän kan utlösas av många faktorer, däribland stress och kostintag men även vid hormonell obalans hos kvinnor. Det spännande är att CBD-olja ses minska dessa migränanfall, vilket sannolikt beror på att CBD-oljan balanserar upp kroppens signalsubstanser. När signalsubstanserna balanseras upp så återställs obalanser från stress och indirekt även obalanser vid hormonell obalans eftersom signalsubstanser och hormoner samverkar.

Vid migrän är det även viktigt att hjälpa kroppens parasympatiska nervsystem, och exempelvis se till att nivåer av lugnande mineraler ligger korrekt. Till dessa räknas zink och magnesium. Magnesiumbrist ses ofta vid återkommande migrän., varvid magnesium kan vara ett alternativ för naturlig behandling av migrän.

Det kan också vara klokt att undersöka hur signalsubstanser och hormoner ligger i ett salivtest / labrixtest, då det är vanligt med hormonell migrän, som uppträder i vissa tidpunkter på menstruationscykeln. Det är då lämpligt att mäta hormoner, och i vissa fall även signalsubstanser, och balansera upp de obalanser som finns. Då brukar migränanfallen vanligtvis glesas ut och upphöra.

Om du önskar hjälp med provtagning av hormoner och signalsubstanser i labrixtest, så maila oss gärna på tidsbokning@zarahssida.se