Ny studie: Covid 19 och vaccinering minskar kroppens kolesterolnivåer

Forskare har kommit fram till att patienter som insjuknar i covid-19 erhåller lägre nivåer av kolesterol, vilket sannolikt beror på att kroppens kolesterolpartiklar påverkas av spikprotein. Forskarteamet påtalar även att patientens kolesterolnivåer och sammansättning kan vara orsak till att vissa patienter blir mer sjuka än andra vid covid19-infektion. Detta lyfter även frågan om varför vissa patienter erhåller biverkningar i samband med vaccinering.

Vaccinet släpper ifrån sig proteinets ytprotein på samma sätt som forskarna har gjort i sitt experiment (fritt, och inte bundet), vilket öppnar för att biverkningar kan bero på att spikproteinet på något sätt interagerar med HDL-kolesterol, så att det binds starkare till hjärtmuskeln. HDL har som uppgift att transportera runt kolesterol i kroppen, och om det istället binder till hjärtmuskulaturen, så uppstår problem.

Frågan är alltså om det är vaccin och covid-19s påverkan på kolesterolpartiklarna som orsakar de hormonella rubbningar som ses som biverkning hos många kvinnor. Kolesterol är ju förstadie till könshormoner och utan kolesterol, kan du inte heller bilda könshormoner och kortisol på ett korrekt sätt.

Kolesterolnivån sjunker hos covid-patienter