Kardiologiskt provtagning med kolesterol och insulin

Vårt kardiologi-test är mycket uppskattat och mäter markörer som VLDL, LDL, HDL, insulin, HbA1c, TG och totalt kolesterol. Detta test kan passa bra för att få en helhet för hur hjärta och kärl fungerar, och det kan också passa bra för dig som har hormonella besvär eftersom kolesterol bildas från kolesterol.

För att boka rådgivning eller provtagning, maila oss på tidsbokning@zarahssida.se