Nanobeläggningar kan öka effektiviteten hos plattvärmeväxlare!

Tillämpningen av nanokompositer blir allt vanligare i packningsförsedda plattvärmeväxlare och ny forskning visar att dessa kan minska rengöringstiden av utrustningen med upp till 80 procent.


Studien har genomförts av University of Bremen och fann att värmeväxlarnas ytor behandlas med beläggning och därmed tar låg ytenergi – vilket ger låg vätbarhet. Detta leder i sin tur till större motståndskraft mot ansamling av olja och vatten, sk hydrofoba och oljeavstötande effekter i utrustningen. Studien publicerades nyligen i tidskriften Food and Bioproducts Processing.


Nanobeläggningar minskar ytenergi på metallen och därför ökas den operativa effektiviteten i systemet.


Reduction of Milk Fouling Inside Gasketed Plate Heat Exchanger Using Nano-Coatings by A. Bani Kananeh, E. Scharnbeck, U.D. K¨uck, N. R¨abiger published in the Food and Bioproducts Processing. DOI: doi:10.1016/j.fbp.2010.09.010

www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.kemikalier.eu
www.gmo-guiden.se