Nanomaterial och nanoteknik kräver mer vetenskapliga studier, för säker användning!

En brist på rimliga vetenskapliga bevis innebär att inga generella slutsatser för närvarande kan dras om säkerheten i livsmedels-och förpackningsindustrin från nanomaterial, detta enligt Hong Kongs centrum för livsmedelssäkerhet (CFS).


De tillade att mer allmän forskning inom området är avgörande för att öka industrins ansvar eftersom det för närvarande inte är möjligt att kontrollera de påståenden som finns gällande förekomsten av NMS i livsmedel.


Nanoteknik handlar om strukturell storlek på mellan ca 1 och 100 nanometer i minst en dimension, sade de och de konstaterade också att det inte finns någon internationellt vedertagen definition.


CFS-markerade förpackningar är den största spridningen av tekniken om man ser til livsmedelssektorn. Ett exempel är framförallt de nano-förstärkta PET-flaskor som tex används till öl, och som innebär flaskor med nanolera och polypropylen eller exempelvis matbehållare med nano-silver för antimikrobiellt skydd.

www.kemikalier.eu
www.gmo-guiden.se
www.kostkoll.se
www.zarahssida.se