Akupunktur vid behandlinga av insomningssvårigheter

I en sex -veckors single – blind, randomiserad , placebokontrollerad klinisk studie med 180 patienter som alla led av primär insomni förbättrades symtomen markant vid behandling med akupunktur. Testpersonerna delades in i tre grupper enligt följande: a) verum akupunktur plus placebo , b) estazolam (en muntlig benzodiazepene) plus simulerad akupunktur, c) simulerad akupunktur plus placebo. Med verum menas att man stimulerar meridianpunkterna med nålar och det är också det som anses vara ”genuin” akupunktur. Den andra formen av akupunktur innebär att nålarna inte går genom huden, utan att meridianpunkterna endast stimuleras.

Studien visade att verum akupunktur befanns mycket effektiv för ökad sömnkvalitet, samt även för ökad aktivitet och ork dagtid. Testpersoner med simulerad akupunktur och estazolam hade signifikant sämre resultat. Testpersonerna bedömdes genom Pittsburgh Sleep Quality Index, Epworth Sömnighet Scale. Resultaten tyder på akupunktur kan vara en säker och effektiv behandling vid insomningssvårigheter (primär insomni).
   

Referens : ” Effekten av akupunktur för primär insomni : en randomiserad kontrollerad klinisk prövning , ” Guo J , Wang LP , et al , Evid Baserat Komplettera Alternativ Med, 2013 September 13 , [ Epub ahead of print ] . ( Address : Akupunktur och moxibustion avdelningen , Peking sjukhuset i traditionell kinesisk medicin Anslutna till Capital Medical University , 23 Meishuguanhou Street , Beijing 100010 , Kina ) .

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu