Fiskolja och reumatoid artrit

I en studie med patienter som haft diagnosen reumatoid artrit i mindre än 12 månader, bedömdes effekt vid supplementering med fiskolja. Försökspersonerna fick antingen hög dos (5,5 g / d) eller låg dos (för maskering) ( 0,4 g / d ) av fiskolja ( EPA + DHA ) och alla patienter fick metotrexat ( MTX ) , sulfasalazin och hydroxyklorokin. Doserna av DMARD (sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel) bestämdes med beaktande av sjukdomsaktivitet och toxicitet.

Författarna fann att de försökspersoner som fick 5,5 g/d fiskolja hade signifikant lägre frekvens av fel vid DMARD-behandling ( HR = 0,28 ojusterad och 0,24 efter justering för olika confounders), och hade en signifikant högre frekvens av ACR remission ( HR = 2,17 ojusterad och 2,09 justerat).

Reference: ”Fish oil in recent onset rheumatoid arthritis: a randomised, double-blind controlled trial within algorithm-based drug use,” Proudman SM, James MJ, et al, Ann Rheum Dis, 2013 Sept 30; [Epub ahead of print]. (Address: Rheumatology Unit, Royal Adelaide Hospital, Adelaide, South Australia, Australia).  

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu