Förbättrat humör, bättre kognitiv förmåga och hjärnaktivitet med multivitamin och multimineral med och utan Guarana

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, balanserad crossoverstudie med 20 försökspersoner (medelålder 29 år) påvisades förbättrat humör, bättre kognitiv förmåga samt förbättrad hjärnaktivitet vid tillskott med en multivitamin/mineraltillskott, antingen i kombination med guarana eller utan guarana. Båda grupperna ansåg sig se en förbättring. Bedömningar gjordes 30 minuter efter avslutad behandling.

Reference: ”Acute effects of different multivitamin mineral preparations with and without Guaraná on mood, cognitive performance and functional brain activation,” Scholey A, Bauer I, et al, Nutrients, 2013 Sept 13; 5(9): 3589-604. (Address: Centre for Human Psychopharmacology, Swinburne University, Melbourne VIC 3122, Australia. E-mail: andrew@scholeylab.com ). 

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu