Tillskott med coenzym Q10 vid myopati (muskelsvaghet) orsakad av statiner

I denna översyn analyserades effekterna av coenzym Q10 vid myopati, framkallad genom användning av statiner. Myopati är ett medicinskt symtom som innebär att muskelfibrerna inte fungerar tillfredsställande, och på så vis får patienten muskelsvaget. Resultatet visade på ett signifikant samband mellan statinintag och minskade serumnivåerna av coenzym Q10. Som jag skrivit tidigare, så beror det på att statiner blockerar den enzymatiska funktion som producerar kolesterol i levern. Samma funktion producerar även Q10, varvid komplementering med Q10 är nödvändig vid användning av statiner. 

Resultatet på denna genomgång visade på minskade symptom för myalgi och en förbättring av serum Q10 nivåer efter komplementering. Inga risker befanns vara associerad med coenzym Q10 användning. De doser som användes i försöken varierade mellan 30 till 200 mg/dag. Författarna avslutar och sammanfattar översynen med att Q10-tillskott kan gynna de patienter som lider av statininducerad myopati. De tillägger även att det behövs mer forskning inom området.  

Reference: ”Statins’ effect on plasma levels of Coenzyme Q10 and improvement in myopathy with supplementation,” Littlefield N, Beckstrand RL, et al, J Am Assoc Nurse Pract, 2013 July 12; [Epub ahead of print]. (Address: The Orthopedic Specialty Group, LDS Hospital Orthopedics, Salt Lake City, Utah).  

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu