Vitamin B6 och vuxendepression

En ny tvärsnittsstudie som omfattar 422 kommunalanställda (i åldrarna 21-67 år) som alla deltog i en grundläggande studie under år 2006, visar på tydlig koppling mellan vitamin B6-brist och depression. Idag vet man dessutom att B6-brist maskerar B12-brist, vilket innebär att man behöver kontrollera dem för att få en hel bild. I studien deltog även 210 patienter utan depressiva symtom, som undersöktes vid baslinjen (år 2006) och hade uppföljning 2009.

Resultatet visade således att högre vitamin B6-status var förknippat med minskade risker för depressiva symtom. I longitudinella analyser, var högre serum pyridoxal koncentrationer vid baslinjen förknippade med minskad depressiva symtom efter 3 års användning av B6-supplement. Dessa resultat visar på sambandet mellan vitamin B6 status och depression hos vuxna .
   
Reference: ”Serum pyridoxal concentrations and depressive symptoms among Japanese adults: results from a prospective study,” Nanri A, Pham NM, et al, Eur J Clin Nutr, 2013 Jun 26; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Epidemiology and Prevention, Clinical Research Center, National Center for Global Health and Medicine, Tokyo, Japan). 

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu