Akupunktur kan minska bukfett hos överviktiga barn

I en studie med 10 friska barn som alla led av fetma (i genomsnitt: 11,4 år, BMI: 29,03 kg / (2) m), erhöll barnen behandling med akupunktur. Behandling under 1 månad associerades med signifikanta minskningar av deras BMI. Miskningen var 3,5 procent samtidigt som deras bukomfång minskade med 16,04 procent. Kroppsvikten minskade med 2,13 procent, midjemåttet med 1,44 procent och höftomkretsen med 0,33 procent.

Slutsatsen är att användning av akupunktur som terapi vid fetma kan sänka både den totala vikten och bukmåttet.

Reference:”Effects of acupuncture therapy on abdominal fat and hepatic fat content in obese children: a magnetic resonance imaging and proton magnetic resonance spectroscopy study,” Zhang H, Peng Y, et al, J Altern Complement Med, 2011 May; 17(5): 413-20. (Address: Department of Radiology, Beijing Hospital , Beijing, China).

www.friskabarn.se
www.piggabarn.se
www.kostkoll.se