Tillskott med galactooligosaccharides minskar symtom vid psykisk stress

I en randomiserad, dubbelblind studie utfördes studier på 427 universitetsstuderande personer som var utsatta för akut psykisk stress under sin tentamensperiod. De studenter som erhöll tillskott med galactooligosaccharides (0, 2,5, eller 5,0 g / d) under en period av 8 veckor, fick minskade gastrointestinala stresssymtom samt minskad mängd symptom på förkylning och influensa.


Akut psykisk stress kopplades samman med diarré, matsmältningsbesvär, refluxsjukdom, buksmärta, fler dagar med förkylning eller influensaliknande symptom. Efter komplettering med galactooligosaccharides, minskade symtomen markant, samtidigt som förkylnings- eller influensasymptom minskade avsevärt. Individer med normalvikt erhöll effekt vid tillskott med 5,0 g galactooligosaccharides och konstaterades 40 procent minskning av sina symtom.


Reference:”Galactooligosaccharide supplementation reduces stress-induced gastrointestinal dysfunction and days of cold or flu: a randomized, double-blind, controlled trial in healthy university students,” Hughes C, Davoodi-Semiromi Y, et al, Am J Clin Nutr, 2011 April 27; [Epub ahead of print]. (Address: Departments of Food Science and Human Nutrition, University of Florida, Gainesville, FL, USA).

www.kosttillskott-guiden.net
www.kostkoll.se
www.naturmedicin-guiden.se