Manlig reproduktion kan förbättras av D-vitamin

Vitamin D kan spela en avgörande roll för att förbättra manlig reproduktiv hälsa, enligt en ny studie utförd av forskare vid Köpenhamns universitet och Köpenhamns universitetssjukhus.


I Danmark är så mycket som 10 procent av alla barn, födda efter assisterad befruktning. D-vitamin kan hjälpa avhjälpa manliga fertilitetsproblem på naturlig väg. Studien, som utfördes hos 300 normala män, visade en positiv korrelation mellan andelen rörliga spermier och serum vitamin D-nivåerna.


Män med höga D-vitaminnivåer på upp till 75 nmol / l hade en signifikant högre rörlighet hos sina spermier jämfört med de män som hade brist på D-vitamin (upp till <25 nmol / l män).


Source: Oxford Journal of Human Reproduction .
Title: Vitamin D is positively associated with sperm motility and increases intracellular calcium in human spermatozoa.
Authors: Martin Blomberg Jensen , Poul Bjerrum , Torben Jessen , John Nielsen , Ulla Joensen , Inge Olesen , Jørgen Petersen , Anders Juul 1 , Steen Dissing and Niels Jørgensen .

www.gravidkost.se
www.kostkoll.se
www.friskabarn.se