Benbrott kan bero på D-vitaminbrist

I en ny studie undersöktes 122 friska, postmenopausala kvinnor som alla hade vitamin D-nivåer under 50 nmol / L. Av de kvinnor som hade osteopeni syntes betydligt lägre av vitamin D-nivåer jämfört med de kvinnor med normal benstruktur. 60 procent av patienterna hade lägre kalciumintag än det rekommenderade intaget, vilket inte inverkade lika mycket som D-vitaminbristerna. Benbrott i lårbenshalsen var signifikant associerad med halterna av serum vitamin D.

Mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz


Reference:”Effect of diet and lifestyle factors on bone health in postmenopausal women,” Alissa EM, Qadi SG, et al, J Bone Miner Metab, 2011 May 19; [Epub ahead of print]. (Address: Faculty of Medicine, King Abdul Aziz University, PO Box 12713, Jeddah, 21483, Kingdom of Saudi Arabia. E-mail: em_alissa@yahoo.com ).

www.kostkoll.se