Coenzym Q10 kan verka förebyggande vid migrän

En randomiserad, placebokontrollerad, dubbel-blind, kliniska studie genomförd på 120 barn och ungdomar med migrän, visar att tillskott med coenzym Q10 (100 mg) under en period av 224 dagar var associerad med signifikant minskning av huvudvärk redan under de första 4 behandlingsveckorna. Slutsatsen är att tillskott med Q10 kan leda till förbättringar i huvudvärkens svårighetsgrad.


Reference:”A randomized, double-blinded, placebo-controlled, crossover, add-on study of CoEnzyme Q10 in the prevention of pediatric and adolescent migraine,” Slater Sk, Nelson TD, et al, Cephalalgia, 2011 May 17; [Epub ahead of print]. (Address: Cincinnati Children’s Hospital Medical Center and University of Cincinnati, College of Medicine, USA).

www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.kostkoll.se