Minska oxidativ stress och stabilisera leverfunktion med antioxidanter

I en placebokontrollerad studie utförd på överviktiga eller feta barn och ungdomar (n = 44) med en medelålder på 12,7 år, syntes goda förbättringar av leverfunktion och minskad oxidativ stress vid intag av antioxidanter. Testpersonerna fick dagligt antioxidanttillskott (vitamin E 400 IU / d, C-vitamin 500 mg / d  och selen 50 mikrogram / d) under 4 veckors tid och påvisade signifikant förbättrad antioxidantstatus och avsevärd minskning av oxidativ stress (nedbrytning och slitage i kroppen). Inga signifikanta förändringar på inflammatoriska markörer hittades. Det syntes dessutom förbättrade nivåer av leverenzym, aspartataminotransferas, men ingen signifikant effekt på gamma -glutamyltransferas påträffades.

Reference: ”Antioxidant Supplements Reduce Oxidative Stress and Stabilize Liver Function Tests but Do Not Reduce Inflammation in a Randomized Controlled Trial in Obese Children and Adolescents,” Murer SB, Aeberli I, et al, J Nutr, 2013 Dec 18; [Epub ahead of print]. (Address: Human Nutrition Laboratory, Institute of Food, Nutrition, and Health, ETH Zurich, Zurich, Switzerland). 

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu