Fluor, farligt för barns utveckling menar forskare

Idag finns 100.000 kemikalier i vårt samhälle, medan endast 5 procent av dessa är forskade på. Vi vet inte heller hur alla dessa kemikalier påverkas oss när vi kombinerar dem, samt kombinerar med stress, dålig mat, för lite sömn, läkemedel etc.

Det antal kemikalier som är farliga för oss och våra barn, ökar dagligen och de kemkalier som påverkar barns utveckling av hjärnan har dubblerats de senaste sju åren, enligt forskare. Ny rön om flour och dess påverkan publicerades nyligen i en vetenskaplig artikel i medicintidskriften Lancet Neurology.

”Vår stora oro är att barn över hela världen utsätts för okända giftiga kemikalier som i tysthet urholkar intelligensen, orsakar beteendestörningar, stympar deras framtida färdigheter och skadar hela samhällen, kanske allvarligast i utvecklingsländer”, skriver Harvardforskaren Philippe Grandjean och Philip Landrigan, från Icahn School of Medicine.

2006 publicerade de en lista på de fem kemikalier som har störst påverkan på hjärnans utveckling, och nu adderar de ytterligare 6 ämnen, däribland flour.  Andra ämnen som toppar listan är arsenik, bly, kvicksilver,PCB:er och toluen.

Fluor är ett icke-metalliskt grundämne som finns kemiskt bundet till olika mineraler i naturen. Fluor har atomnummer 9, är det 13:e vanligaste grundämnet, har den kemiska beteckningen F och tillhör gruppen halogener. I grundform bildar fluor en tvåatomig molekyl med sig själv och skapar på så vis F2, d.v.s. fluorgas.

Fluor är oerhört reaktivt, och räknas som det mest reaktiva och elektronegativa av alla våra grundämnen. Detta gör fluorgas mycket farligt och gasen förekommer aldrig i fri form i naturen, utan är alltid kemiskt bundet till mineraler. I bunden form är det oftast i form av fluorid.

Fluor används inom många olika användningsområden, men det som är mest känt i folkmun är sannolikt att det förekommer i tandkräm, plackbehandlingar, vid pensling av emalj etc. Det förekommer även i läkemedel, och har då som uppgift att förhindra läkemedlets metabolism och förlänga dess livslängd. Ett exempel är fluororganiska föreningar som förekommer inom läkemedelsindustrin såsom tex cancerförebyggande fluoruracil.

I tandkräm förekommer fluor vanligtvis i oorganiska former såsom natriumfluorid (NaF) eller monofluoridfosfat (MFP), samt i vissa fall även som aminfluorid och tennfluorid. I dessa fall är alltså fluor bundet till mineraler, och förekommer således inte i fri form, gasform.

Fluor benäms ofta som farligt, och det finns mycket som tyder på att det inverkar negativt på människan, främst på vår energiproduktion och på våra enzymer (läs längre ner i texten). Dock så krävs en nyanserad syn på saker, och det är viktigt att känna till att fluor förekommer i olika former och är nödvändigt för tillväxt. Det mesta av det fluor vi får i oss lagras in i skelett och tänder, i form av fluorapatit. Vi människor har sällan, eller aldrig en brist på fluor, vilket till stor del beror på att vårt dricksvatten, våra tandkrämer m.m. är fulla av fluor. Att det således skulle behöva tillföras kroppen är inte särskilt sannolikt.

F2, fluorgas (dvs en reaktion med fluor som är en tvåatomig molekyl) är starkt giftigt och kan ge svåra skador på hud och lungor, samt i vårt biologiska system. Det är också denna form som används till reaktiva föreningar, och som anses mycket farligt för oss människor och för vår natur och våra djur. Man får inte glömma att fluor förekommer bundet till mineraler av en anledning :) Fluororganiska föreningar finns vanligtvis inte i naturen och anses vara ogiftiga, som oktadekafluornaftalen. (eller mycket giftiga som perfluorisobuten och fluoretansyra).

Flour har en fantastisk förmåga att främja sammansmältning av metaller eller mineraler, vilket också är anledningen till namnet så ”fluere” betyder ”att flöda” på latin. Det är denna förmåga som gör att den så enkelt kan sammansmälta med mineraler, och på så vis är så uppskattad och frekvent använd inom industrin.

Flour som används i vårt kranvatten och i tandkrämer härstammar från början från aluminiumproduktion, och är en restprodukt/avfall i form av natriumfluorid. Restprodukt i form av natriumfluorid är svår att eliminera och på grund av stora avfallsproblem, började man istället att använda det som konsumtion (på samma vis som under andra världskriget då nazisterna använde fluor som nervgift). Många hävdar att en väldigt effektiv PR-kampanj är anledningen till att befolkningen fortfarande tror att fluor är hälsosamt, på samma vis som att många andra produkter marknadsförs som hälsosamt för att sälja mer (mjölk, vete, socker, dåliga margariner etc etc).

Vi människor förlitar oss gärna på myndigheter, och har en tendens till att lyssna på det som är positivt, och inte på det som är negativt för oss (detta togs nyligen upp på Vetenskapens värld). Oavsett, så var den man som sattes in som advokat och som ledare av PR-kampanjen även en av de ägare som drev ett av USA:s ledande aluminiumföretag, och som på så vis hade som uppgift att lösa avfallsproblematiken. Utifrån denna koppling, så är det lämpligt för alla att göra sig sin egen uppfattning.

Redan 1958 började alla framtagna studier och påståenden att ifrågasättas, och Kettering Laboratoriet vid Universitetet i Cincinnati gjorde ett sammandrag av 8700 vetenskapliga artiklar som på olika sätt påvisade att fluor skulle vara ofarligt. Sammandraget visade att dessa inte stämde överens med originalen. Idag ifrågasätts fluor alltmer, både på grund av dess negativa egenskaper, men även då det inte finns tydliga studier som visar att det faktiskt har en positiv påverkan på tex våra tänder.

Varför är fluor farligt?

– Vi människor har ett oerhört viktigt enzymsystem, där enzymer fungerar som katalysatorer och aktiverar olika viktiga reaktioner i kroppen. Enzymbrist bidrar således till att allt går långsammare och att vi får dålig matsmältning m.m. Fluor är ett starkt enzymgift.

– 1993 genomfördes studier på 445 000 barn i USA, Indien och Japan, där alla barn bodde i områden med naturligt höga halter av fluor i dricksvattnet. I samtliga fall utgjorde en högre fluorhalt i dricksvattnet fler hål i tänderna.

– Fluor påverkar hjärnans förmåga att utföra signalfunktioner, vilket innebär att informationen antingen blir inkomplett eller felaktig.

– Fluor kan bidra till demens och att epidemologiska studier visar att intag av fluor kan sänka IQ:n hos barn.

– En annan studie visade att 5-10-åringar som drack kranvatten med fluor femdubblade sina risken för att drabbas av bentumör, osteosarkom, vid 10-19 års ålder. Högst känsligheten förekom vid 6-8 års ålder.

 

– Den danske tandläkaren Henrik Lichtenbergs forskning visar att fluor stör bildande av kollagen och leder till förstörelse av vävnaderna i senor, skelett, muskler, hud, lungor, brosk, njurar och luftrör. Det visar också att fluor bidrar till ett förvirrat immunsystem och att det på så vis kan ge autoimmuna sjukdomar.

– Enligt Dr Blaylock, USA, så finns det ett tydligt samband mellan fluor och ADHD, autism, och andra former av utvecklingsstörning.

– Fluor stimulerar granulatbildning och syrekonsumtion hos vita blodkroppar men hämmar dessa processer när den vita blodkroppen utsätts för främmande ämnen i blodet, Också små mängder fluor minskar deras phagocytoseringsförmåga

– Fluor hämmar bildandet av antikroppar i blodet.

– Fluor hämmar sköldkörtelns funktionsförmåga då det binder till tyrosin och tar över den plats som jod skall ha för en fungerande produktion av sköldkörtelhormon. Istället för 1 tyrosin och 3 jod (T3) eller 1 tyrosin och 4 jod (T4), så skapas hormoner som är overksamma, med fluor istället för jod.

– Fluor är starkt oxidativt och påskyndar således kroppens åldringsprocesser, samt ökar risk för sjukdomar relaterade till oxidation och nedbrytning.

– Fluor lagras i hjärnan och kan med tiden nå skadliga nivåer, med minskad utveckling och inlärning som exempel på symtom. Fluor påverkar även hippocampus, vilket är anledningen tilll att det använts för att manipulera människors beteende och humör, t ex bland krigsfångar under andra världskriget.

– Innehållet av fluor i en tandkrämstub är tillräckligt för att döda ett tolvkilos barn. I USA är tandkrämstuber med fluor försedda med varningstext.

Källor:

www.klokast.se

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/forskare-varnar-for-fluor-till-barn_8993962.svd

http://www.geocities.com/SoHo/Study/2653/dafreeworld/fluor.htm http://www.kvicksilver.org/9905okunskap/fkuor.html

http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014;conference=10500000000000397;posting=19500000002569287

Läs gärna:
Professor Olov Lindahl, ”Recept på hälsa
Dr Russel Blaylock i USA,”Health & Nutrition Secrets that can save your life”,