Reningsverk testar effektiva tekniker för läkemedelsrening

Ett nytt tvåårigt utvecklingsprojekt på KTH arbetar med att ta fram effektiva tekniker för läkemedelsrening, vilket är en av de viktigaste frågorna inom hälsa och miljö.  Målet är att reningsverk skall kunna ta hand om svårnedbrytbara substanser inom loppet av några år.

I dagarna etablerades den mobila testanläggning som skall undersöka reningen. Anläggningen ligger  djupt nere i berget på Lidingö, Käppala reningsverk. Testet baseras på tio parallella linjer som testar två tekniker för läkemedelsrening i olika kombinationer. Det som används i nuläget är nedbrytning med ozonering följt av filtrering med aktivt kol. Sedan slutet av oktober har reningsanläggningen körts i en grundinställning.

Att läkemedelsrester i vårt grundvatten är ett problem är känt sedan länge. I Europa ökar intresset för rening av läkemedelsrester vid reningsverk, med Schweiz som det mest aktiva landet. Reningsförsök i liknande projekt pågår, förutom i Schweiz, enbart i Tyskland och Sverige. I övrigt handlar det europeiska arbetet i dagsläget om kartläggningar av problematiken, vilket således är en teoretisk process snarare än en praktisk sådan. Det schweiziska intresset beror främst på att en del vattendrag i landet har väldigt hög koncentration av renat avloppsvatten.

De svenska försöken syftar till att få fram en praktisk, effektiv och förhållandevis resurssnål teknik som ska fungera som ett extra reningssteg i kombination med den rening som finns på dagens reningsverk. På Käppala används utgående renat avloppsvatten vid försöken. Den ordinarie processen på Käppalaverket består av både biologisk och kemisk fosforreduktion, biologisk kväverening och polering i sandfilter.

Resultatet analyseras både kemiskt där halterna av 95 ämnen mäts och biologiskt där regnbågslax exponeras för det renade avloppsvattnet. Det görs bland annat eftersom många av de ämnen som mäts förekommer i så låga doser att de visserligen är möjliga att hitta i vattnet men koncentrationen är så låg att det inte går att kvantifiera resultaten av mätningarna. En påverkan på fiskarna gör det alltså möjligt att få ytterligare en kontrollstation av hur rent vattnet egentligen är.

Läs mer om kost och hälsa:
 
www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu