Föroreningar kan ge tarmsjukdom (Nya studier)

Hälsoproblem orsakade av luftföroreningar har länge diskuterats, med resultatet att omfattande studier bedrivits inom området. Exponering för luftföroreningar som partiklar (PM) kopplas till allt från lungsjukdomar och hjärt- kärlsjukdomar till autoimmuna sjukdomar och ökad risk för dödlighet. En ny intressant är dock luftföroreningarnas inverkan på tarmen och ett stort antal nya studier visar att föroreningar ökar risk för tarmsjukdomar som Corhns och Ulcerös Kolit.

Vi har alla gener som antingen slås på eller av, beroende på vad det finns för kvalité på de proteiner som finns kring vår DNA. Om vi lever bra, vilar, äter bra m.m. så aktiveras de gener som skyddar oss från sjukdom. Om vi däremot stressar, äter dåligt, äter mycket läkemedel, tränar för hårt, har ofullständig sömn och/eller vila m.m. så aktiveras istället de gener som gör oss sjuka, samtidigt som de skyddande generna slås av.

Nu visar ny forskning att de gener som är kopplade till mottaglighet för inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) endast förklarar en bråkdel av den ärftliga variationen för dessa sjukdomar. De 79 studierna visar istället att miljöfaktorer kan bidra till sjukdoms patogenes och på så vis är viktigare än arvsanlaget. Trots detta har lite forskning undersökt potentiella bidrag till luftföroreningar och dess komponenter för att tarmsjukdom .

Exponering av tarmen för luftföroreningar sker via mucociliary clearance av PM från lungorna samt intag via livsmedel och vattentäkter. Enklare förklarat, så samlas partiklar från föroreningar upp av slemmet och förs vidare ner i matsmältningssystemet. Gasformiga föroreningar kan också framkalla systemiska effekter .Rimliga mekanismer som förmedlar effekterna av luftföroreningar på tarmen kan innehålla direkta effekter på epitelceller, systemisk inflammation och immunaktivering, och modulering av tarmfloran. Kort sammanfattat, så kan föroreningar skapa obalans i tarmfloran, påverka tarmslemhinnans celler samt ge problematik med inflammatorisk process i tarmsystemet.

Det är viktigt att veta att även andra kemikalier påverkar tarmslemhinnan, och att mat med mycket gifter, eller drycker med mycket tillsatser eller sötningsmedel skapar oreda i tarmfloran och påverkar celler och inflammatoriska processer. För att få ordning på en tarmsjukdom (utan läkemedel och/eller kirurgi) så krävs stora livsstilsförändringar, med framförallt ren, näringsrik och gärna helt ekologisk mat och livsstil.

Det finns även nya uppfinningar inom området, med små diskreta näsfilter som annars används mot pollen. Om du gör om hemma, är mitt inne i stora städer och avgaser, eller arbetar inom industri, eller vistas i andra områden som bidrar till förorenad luft, så bör detta filter användas i så stor utsträckning som möjligt. Hemma och på jobbet kan en luftrenare hjälpa långt.   

Tips för att minska påverkan från föroreningar

För att minimera föroreningar som kommer in i kroppen i orenad form, så är det viktigt att andas på rätt sätt. Vi har flimmerhår i vår näsa som har som uppgift att rena luften som vi andas in. Om vi andas genom munnen så kommer allt rakt ner i våra lungor, och eller binder till slem och förs vidare ner i matsmältningssystemet. Andas alltså alltid in med näsan och ut genom munnen. När du andas in skall andningen vara aktivt och med relativt snabb inanding, medan utandningen skall vara långsammare och lugnare. Genom denna andningsteknik, så renas mycket av skräpet bort, samtidigt som du även minskar risk för att få in bakterier och virus i kroppen (då dessa filtreras bort från inandningsluften i näsan och sedan växer till sig i näsgångarna).  

Läs mer om kemikalier och kemikaliebelastning på vår kemikaliesajt:
www.kemikalier.eu

Läs mer om andning:
www.andning.nu

10 tips för att minska inandning av föroreningar och kemikalier:
blog.php?bid=3694

Läs mer om kemikaliefri livsstil:
www.detox-guiden.se
www.detoxa.nu
www.rawfood-kost.se
www.ekolologiskaval.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se

Förkortningar:

CI, konfidensintervall
DEP, dieselpartiklar
IBD, inflammatoriska tarmsjukdomar ;
IFN, interferon
IL, interleukin
OR, odds ratio
PM, partiklar
TLR, toll – like receptor
TNF, tumörnekrosfaktor

För att finna studierna i sin helhet:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187399461100078X

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu