21-dagarshealing med Fredrik och Isilia

21-dagarshealing april 2021

Nu är det äntligen dags för en ny omgång av Isilias och Fredriks 21-dagarshealing. Det har nog aldrig varit viktigare att höja sin energi, som NU. Vi står inför ett stort skifte i vår värld och allt fler vaknar upp. Att följa sitt hjärta och intuition är allt annat än enkelt, men det är en viktig del i att höja sin energi och medvetandenivå.

Under 21-dagarshealingen får du stöttning för att höja din frekvens så att du vibrerar i en högre energi, och högre medvetandenivå.

Om du vill läsa mer om medvetandenivåer, så rekommenderar jag att söka information om Hawkins scale of consciousness. Isilia pratar även mycket om honom och medvetandeskalan under 21-dagarshealingen. Denna medvetandeskala, som illustrerar medvetandets omfattning, utvecklades av Dr David R. Hawkins, MD, PhD. Han utvecklade skalan från 1 till 1000, vilket representerar logaritmiska kalibreringar av mänskligt medvetande och motsvarande verklighetsnivå. De faktiska siffrorna i sig är obetydliga, diagrammet representerar förhållandet mellan medvetandenivåerna. Se bilden nedan:

Scale medvetenhet

Läs mer och anmäl dig via denna länk: 21-dagarshealing