Solexponering kopplat till mindre depressiva symtom och minskad utmattning vid multipel skleros

I en studie med 198 försökspersoner med multipel skleros (MS) påvisades koppling mellan solexponering och minskad symtombild. Testpersonerna följdes prospektivt under i genomsnitt 2,3 år, där resultatet visade på samband mellan låg solexponering och ökad risk för depression och trötthet. Höga nivåer av 25 (OH) D (> 80 nm) visade tydlig koppling till depressionskalan, med lägre risk för depression vid höga nivåer av 25 (OH) D.

Reference: ”Higher levels of reported sun exposure, and not vitamin D status, are associated with less depressive symptoms and fatigue in multiple sclerosis,” Knippenberg S, Damoiseaux J, et al, Acta Neurol Scand, 2013 June 13; [Epub ahead of print]. (Address: School for Mental Health and Neuroscience, Maastricht University Medical Center, Maastricht, The Netherlands).  

Läs mer om D-vitamin: www.biz.se

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu