Antioxidanter kan minska risk för dödlighet i cancer, enligt ny studie

En prospektiv studie utförd på 23 943 personer visar att antioxidanter kan motverka cancer. Alla testpersoner var friska och hade inte tidigare lidit av cancer eller hjärtinfarkt / stroke. De följdes i genomsnitt under 11 år, då 1101 dödsfall dokumenterades. Av dessa 1101 dödsfall var 513 stycken på grund av cancer och 264 relaterade till kardiovaskulära dödsfall. Studien visade att användare att antioxidantrika livsmedel hade signifikant minskad risk för att du i cancer (HR = 0,52) eller mortalitet av andra orsaker (HR = 0,58).

Reference:”Vitamin/mineral supplementation and cancer, cardiovascular, and all-cause mortality in a German prospective cohort (EPIC-Heidelberg),” Li K, Kaaks R, et al, Eur J Nutr, 2011 July 22; [Epub ahead of print]. (Address: Division of Cancer Epidemiology, German Cancer Research Centre, Heidelberg, Germany).

www.kostkoll.se