Statiner ger brist på Q10 och ökad risk för försämrad kognition och impotens

En placebokontrollerad studie med testpersoner som behandlades med 80 mg / d atorvastatin (statiner) under 14,5 månader, visade på lägre serum coenzym Q10-nivåer vid behandling. Dessutom, så försämrades kognitionen, kopplat till lägre nivåer av koenzym Q10 i nedre parietala cortex.

Q10-nivåerna i hjärnan är alltså kopplade till försämrad kognition på grund av minskat Q1O beroende på statinbehandlingen. Q10 och kolesterol tillverkas i levern i samma process, vilket gör att statiner som blockerar tillverkning av kolesterol, även blockerar produktion av Q10. Brist på Q10 försämrar minnet, kärlskyddet, ökar risk för hjärtproblematik (hjärtklaffarna) och skapar impotens hos män.


Reference:”Coenzyme Q10 and cognition in atorvastatin treated dogs,” Martin SB, Cenini G, et al, Neurosci Lett, 2011 July 8; [Epub ahead of print]. (Address: Sanders-Brown Center on Aging, University of Kentucky, Lexington, KY 40536, USA).

www.kostkoll.se