MCS (multipel kemisk känslighet) kan leda till strålningskänslighet och kronisk trötthet

Jag fick just frågan om MCS och hur det yttrar sig, och tänkte att det kan vara intresse för fler av mina läsare. Om ni har tankar eller frågor om diagnosen, hur den behandlas eller vilka symtom som råder, så är det enklast att ni mailar till mig.

Multipel kemisk känslighet (MCS) är en kronisk sjukdom som jag oftast sammanfattar som kemikaliebelastning. I huvudsak innebär det att man reagerar på väldigt låg exponering av kemikalier och då får symtom som trötthet, huvudvärk och det är också vanligt att man blir känslig för strålning. Ex. på exponering kan vara röklukt, kemikalier från plast, hud- och hårvårdsprodukter, hushållsprodukter, bekämpningsmedel i både mat och produkterl, syntetiska tyger, parfymerade produkter m.m.


Många läkare anser att MCS inte finns och att det är en påhittad diagnos, som grundar sig i psykiska besvär snarare än fysiska åkommor. Jag hävdar dock motsatsen och har hjälpt många som lider av det. Inom forskningen kallas det för toxisk skada (TI), kemisk känslighet (CS), sjuka hus-syndromet , miljösjukdom, idiopatisk miljö intolerans (IEI) o.s.v.

Jag vill också påpeka att MCS har en stark förknippning med autoimmuna reaktioner som sköldkörtelproblematik och andra sjukdomar, som innebär enzymbrist, nedsatt leverfunktion och som på olika sätt involverar immunförsvaret och binjurar/frisättning av kortisol.

www.friskabarn.se