Även små mängder antibiotika kan ge antibiotikaresistens (MRSA)

Även små mängder med antibiotika ger stora problem, visar ny forskning från Uppsala universitet. Studien visar att antibiotikaresistenta bakterier kan anrikas vid redan vid extremt låg koncentration av antibiotika vilket innebär att de antibiotikarester som sprids i miljön från människor och djur i allra största grad bidrar till resistensproblematiken. De nya fynden publiceras i den välrenommerade tidskriften PLoS Pathogens nu i dagarna.

För att undvika antibiotika bör man undvika mjölk och kött som inte är producerat ekologiskt.

Källa: Uppsala Universitet

www.friskabarn.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info