Antioxidantintag kan bevara och öka verbalt minne

En nyligen genomförd studie med 4447 franska försökspersoner i åldrarna 45 och 60 år visar att antioxidantintag påverkar det verbala minnet. Alla testpersoner hade tidigare deltagit i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie (1994-2002) där de fick dagligt tillskott av vitamin C (120 mg), betakaroten (6 mg), E-vitamin (30 mg), selen (100 mikrogram) och zink (20 mg) eller placebo. 

Under studiens gång genomfördes bedömningar i den kognitiv prestationen vilket visade att de som erhållit antioxidanter som tillskott, också hade bättre episodiskt minne (skillnad i medelvärde: 0,61), bättre verbalt minne och ökade exekutiva funktioner. Verbalt minne förbättrades endast hos de som tog antioxidanter, var icke-rökare eller hade låga halter av vitamin C vid studiens början.


Reference:”French adults’ cognitive performance after daily supplementation with antioxidant vitamins and minerals at nutritional doses: a post hoc analysis of the Supplementation in Vitamins and Mineral Antioxidants (SU.VI.MAX) trial,” Kesse-Guyot E, Fezeu L, et al, Am J Clin Nutr, 2011 July 20; [Epub ahead of print]. (Address: Unité de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, U557 Institut National de la Santeacute et de la Recherche Meacutedicale, France).

www.kosttillskott-guiden.net
www.kostkoll.se