Antidepressiva läkemedel ökar riskerna för bröstcancer

Kvinnor som tar selektiva serotoninåterupptagshämmare mot depression löper större risk för att utveckla bröstcancer, visar en metaanalys genomförd på 61 separata studier. Rapporten utfördes nyligen av Alliansen för Human Research Protection och visar att  kvinnor löper dubbelt så stor risk som män att få diagnosen MDD (depression) och tre gånger så stor risk för att få diagnosen Dysthymic Disorder, en kronisk typ av depression där humöret är regelbundet lågt.


Den allra största problemtiken är att antidepressiva läkemedel oftast föreskrivs även för symtom som inte har med depression att göra. Exempel på dessa symtom är värmevallningar, neuropati, huvudvärk, ryggvärk och ätstörningar. Rapporten visade att antidepressiva läkemedel är det tredje mest förskrivna läkemedlet, efter kolesterolsänkande läkemedel och smärtstillande.

www.kostkoll.se