Chipet som spårar allt

I Spanien förekommer chipet på krogar som premierar chipbärare i sina VIP-rum. du varken betalar eller visar legitimation, utan passerar och registreras av ditt chip. Information om dig, dina tillgångar och annan intressant information visas tydligt på en dataskärm för att däregenom ge dig acess till VIP:en.

Ett annat exempel är Mexicos riksåklagare, Rafael Macedo de la Concha, som har låtit operera in ett mikrochip av typen VeriChip i sin kropp och på sina 160 medarbetare. För att få med sig folket, så promotas chipet som ett alternativ för att undvika kidnappningar, MEN frågan om människorätten blir varken lyft eller tas i beaktning. Ett samhälle med chip gör att myndigheter eller ledare snabbt kan skära bort dina tillgångar, radera din personlighet eller byta


Det mikrochip som opererats in i mexikanernas överarm går under benämningen VeriChip, och är av typen RFID (Radio Frequency IDentification). Det är litet som ett riskorn, och opereras in med en enkel procedur som liknar en vaccination. VeriChip kan avläsas trådlöst genom huden så snart chippet kommer inom 10 cm avstånd från en särskild apparat.

Källa: www.wikipedia.se