Resveratrol och quercetin kan hämma inflammation och förebygga insulinresistens

2011 januari > onsdag, januari-12-2011

Resveratrol är ett naturligt näringsämne som främst finns i skalet på röda druvor. Qercetin är en  förening som finns i äpple och lök. Forskning genomförs just nu, för att på så sätt finna bevis för att dessa ämnen kan skydda mot systemisk inflammation, som är bakgrunden till många kroniska sjukdomar.

Resveratrol och quercetin kan förebygga metabola syndrom och då främst återställa och balansera blodsockret, vilket har stöd för flertalet studier. De båda ger ökad blodcirkulation och därmed också lägre risk för sjukdom.

Resveratrol och quercetin påverkar nivåerna av inflammation genom att interagera med DNA-sekvenser på genetisk nivå. Dessa två näringsämnen påverkar även produktionen av inflammationsmarkören TNF-a och kan på så sätt förhindra systemisk inflammation och insulinresistens.

Läs mer: Resveratrol och quercetin

LÄS MER…

Vitlöksextrakt kan sänka blodtrycket hos patienter med behandlad, okontrollerad hypertoni

2011 januari > onsdag, januari-12-2011

Denna studie har utvärderat effekterna, toleransen och acceptansen från vitlöksextrakt (aged garlic extract / AGE) som ett komplement till befintliga blodtryckssänkande läkemedel vid behandlad, okontrollerade hypertoni. 

Studien var en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie med 50 patienter. Patienterna fick 960 mg (2,4 mg S-allylcysteine) AGE dagligen alternativt att de fick placebotillskott. Hos de patienter som hade okontrollerad hypertoni (dvs över 140mm Hg), minskade det systoliska blodtrycket vid behandling med vitlök jämfört med de som endast fick placebo.

References:
1. Yusuf S, Sleight P, Pogue J, et al. Effects of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high risk patients. The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. N Engl J Med. 2000;342:145-153.
2. Budoff MJ, Takasu J, Flores FR, et al. Inhibiting progression of coronary calcification using aged garlic extract in patients receiving statin therapy: a preliminary study. Prev Med. 2004;39:985-991.
3. Budoff MJ, Ahmadi N, Gul KM, et al. Aged garlic extract supplemented with B vitamins, folic acid and l-arginine retards the progression of subclinical atherosclerosis: A randomized clinical trial. Prev Med. 2009 49(2-3):101-107.
4. Naser A, Rezaeian P, Razipour A, et al. Aged garlic extract supplemented with B vitamins, folic acid and L-arginine reduce the progression of adipose tissue and coronary artery calcium. Circulation. 2010:122;A20824.
5. Gohar F, Greenfield SM, Beevers DG, Lip GY, Jolly K. Self-care and adherence to medication: a survey in the hypertension outpatient clinic. BMC Complement Altern Med. 2008;8:4.
6. Turnbull F. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Effects of different blood pressure lowering regimens on major cardiovascular events: results of prospectively designed overviews of randomized trials. Lancet. 2003;362:1527-1535.

Källa: Natural Medicine Journal

LÄS MER…

Vitamin B12-tillskott kan förbättra svaret på antidepressiv medicinering

2011 januari > onsdag, januari-12-2011

Författarna har genomfört en enklare studie på två manliga vegetarianer som båda led av depression. Gemensamt för de båda var att de inte svarade på antidepressiv behandling.

Näringsbrister hos männen var främst vitamin B12, och tillskott med B12 resulterade i att de svarade på medicineringen på ett önskvärt sätt. Slutsatsen är således att personer med depression, som inte svarar på konventionell antidepressiv medicinering, även bör utvärderas utifrån näringsmässiga faktorer.

Reference:”Does B12 deficiency lead to lack of treatment response to conventional antidepressants?,” Kate N, Agarwal M, et al, Psychiatry (Edgmont), 2010; 7(11): 42-4. (Address: Department of Psychiatry, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, India).

LÄS MER…

Mer frukt och grönt kan minska mensvärk hos yngre kvinnor

2011 januari > onsdag, januari-12-2011

En tvärsnittsstudie med 81 iranska kvinnor i åldrarna 16 till 56 år, visar ett omvänt samband mellan frukt och grönsaker intag och dysmenorré. Högt intag av frukt och grönsaker minskade mensvärken och kan således vara en viktig markör hos de kvinnor som har problem under sin menstruation. Förutom frukt- och gröntintaget, associerades äldre ålder med med minskad mensvärk, medan hög stress och depression associerades med ökad dysmenorré.

Reference:”The prevalence of menstrual pain and associated risk factors among Iranian women,” Tavallaee M, Mahmoudi Rad M, et al, J Obstet Gynaecol Res, 2011, Jan 5; [Epub ahead of print]. (Address: Faculty of Health Sciences, Simon Fraser University, Burnaby, Canada Skin Research Center, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran).

LÄS MER…

C-vitamin kan skydda tarmen vid kronisk exponering av bly

2011 januari > onsdag, januari-12-2011

Tillskott med L-askorbinsyra och / eller tokoferol visar positiv påverkan på tjocktarmen, vid kronisk exponering av bly. Detta enligt en färsk studie utförd av forskare från Pomeranian Medical University, Szczecin. Studien publicerades 16 dec i tidsskriften Medical Science Monitor (2010, 17 (1): BR16-26).

I studien utsattes råttor för kronisk exponering av bly acetat i dricksvattnet, samtidigt som de fick kosttillskott med L-askorbinsyra (500 mg / L), tokoferol (3 mg / kg kroppsvikt), och / eller vattenlöslig analog av tokoferol (Trolox) (48 mg / L).

Forskarna fann att blyexponeringen hämmades betydligt, att det uppstod minskade förändringar i tarmens permeabilitet och i mängden slem som täcker tarmens yta.

Läs hela studien: Vitamin C, Tocopherols Protect Colon

LÄS MER…

Sojaisoflavoner kan förbättra ben- och fettmassa hos överviktiga kvinnor…!

2011 januari > onsdag, januari-12-2011

En ny randomiserad, kontrollerad studie genomförd på 100 stycken överviktiga, feta kvinnor som passerat klimakteriet, visade att tillskott med sojaisoflavoner kan förbättra ben- och fettmassans procent. Tillskott med isoflavoner (som exempelvis Alpha Plus produkter UltraMeal 360 och Fitmeal) visade på signifikant förbättring i ben- och fettmassa.

Förutom viktnedgång, förbättras blodsockret och sojaisoflavoner ökar även muskelmassan i och med att soja är ett fullvärdigt protein. Soja finns i tofu, i proteintillskott på soja samt som böna.

Reference:”Effects of soya isoflavones and exercise on body composition and clinical risk factors of cardiovascular diseases in overweight postmenopausal women: a 6-month double-blind controlled trial,” Choquette S, Dionne IJ, et al, Br J Nutr, 2010, Dec 17; [Epub ahead of print]. (Address: Faculty of Physical Education and Sports, University of Sherbrooke, Sherbrooke, QC, Canada J1K 2R1).

LÄS MER…

Tillskott med magnesium kan öka insulinkänsligheten och minska risk för diabetes

2011 januari > tisdag, januari-11-2011

Tillskott av magnesium kan förbättra insulinkänsligheten och därmed minska riskerna för diabetes hos överviktiga personer, detta enligt en ny tysk studie.

Dagligt tillskott av magnesium under sex månader gav förbättringar hos två av tre av studiens deltagare. Resultatet publicerades i tidsskriften Diabetes, Obesity and Metabolism.  

Insulinresistens uppträder när otillräckligt med insulin frisätts från bukspottkörteln. Detta sker oftast efter lång period av försämrad insulinkänslighet, dvs då bukspottkörteln inte vet hur eller känner hur mycket insulin som ska frisättas. Insulinkänsligheten kan förbättras av tillskott av krom samt genom att äta en sockerfattig och fetrik kost.

Magnesium kan ges som tillskott eller erhålls via källor som gröna bladgrönsaker, nötter, frön, kött- och mjölkprodukter. Bristerna är stora idag, eftersom våra marker är urlakade och magnesium är en av de mineraler som används när vi stressar eller utsätts för miljöstress

Source: Diabetes, Obesity and Metabolism
”Accepted Article” published online ahead of print, doi: 10.1111/j.1463-1326.2010.01332.x
“Oral magnesium supplementation reduces insulin resistance in non-diabetic subjects – a double-blind, placebo-controlled, randomized trial”
Authors: F. C. Mooren, K. Krüger, K. Völker, S. W. Golf, M. Wadepuhl, A. Kraus

LÄS MER…

Omega-3 kan skydda mot traumatisk hjärnskada

2011 januari > tisdag, januari-11-2011

Tillskott av omega-3-fettsyran DHA kan förhindra traumatisk hjärnskada, enligt en ny studie som visar på potentiella konsekvenser hos idrottsmän och soldater.

Studien är genomförd på råttor men genomförs redan nu som studie även på människor (North Carolina). Forskare från West Virginia University rapporterar att de råttor som fick högst dos av DHA före traumatisk hjärnskada erhöll minst vävnadsskada.

Source: Neurosurgery
February 2011, Volume 68, Issue 2, Pages 474-481
“Dietary Supplementation With the Omega-3 Fatty Acid Docosahexaenoic Acid in Traumatic Brain Injury?”
Authors: J.D. Mills, K. Hadley, J.E. Bailes

LÄS MER…

Tomatföreningar kan minska blodfetter

2011 januari > tisdag, januari-11-2011

Ett näringsämne som skulle kunna bidra till att lösa problemet med kärlsjukdomar har upptäckts i tomater. Ämnet anses minska blodfetter, enligt den japanska studien som publicerats i tidsskriften Molecular Nutrition & Food Research.

 En extraherad förening, 9-oxo-octadecadienoic (9-oxo-ODA) arbetar för att minska blodfetter och återställa den normala fettnivån i levern, vilket i sin tur kan hindra uppkomst av vaskulära sjukdomar kopplade till höga blodfetter.

Source: Molecular Nutrition & Food Research
Published online ahead of print, doi: 10.1002/mnfr.201000264
“9-oxo-10(E),12(E)-octadecadienoic acid derived from tomato is a potent PPAR α agonist to decrease triglyceride accumulation in mouse primary hepatocytes”
Authors: Y.I. Kim, S. Hirai, H. Takahashi, T. Goto, C. Ohyane, T. Tsugane, et al.

LÄS MER…

Miljögifter i barnmat och navelsträngsblod

2011 januari > måndag, januari-10-2011

På senare tid har forskare visat att det finns hundratals kemikalier och miljögifter i navelsträngsblodet hos en gravid kvinna. Denna kemikaliecocktail misstänks ha samband med uppkomst av ett flertal sjukdomar såsom störningar hos våra barn, exempelvis ADHD, aspergers syndrom, dyslexi, överaktivitet, könsutvecklingsstörningar m.m. Denna problematik framgår inte minst i den uppmärksammade filmen ”Underkastelsen” av Stefan Jarl, där ett stort antal forskare från hela världen är djupt oroade över effekten som denna kemikaliecocktail har på vår hälsa.

Barnens mat är en viktig källa som tillför miljögifter i barnens blod. Det har nu visat sig att både spannmålsprodukter exempelvis foder till djur odlas i jord där man spridit ut miljögifter och kemikalier. Vid våra kommunala reningsverk bildas avfall med många giftiga ämnen och som används i samhället. Avfallet kommer från industrier, bensinmackar, biltvättar, avfallsupplag etc. För att enkelt bli av med avfallet (s k ”slam”), så sprids det via avfallsföretag ut på våra odlingsmarker. Det hävdas att gifterna inte tas upp i växterna, vilket är helt inkorrekt.
  
Baktericider och läkemedelsrester tas upp i växterna

Nyligen har odlingsförsök visat att gifter, som exempelvis baktericider och läkemedelsrester, kan tas upp i växterna och att halterna kan vara upp till sex gånger högre än i den omgivande jorden. Livsmedelsverket har också uppmärksammat och varnar för spridningen av denna kemikaliecocktail som sprids ut på vår värdefulla odlingsmark.

Ovan nämnda innebär att barnmat, som tillverkas av spannmål, också kan innehålla sådana gifter. En undersökning av Sempers och Nestlés barngröt, genomförd av miljönämnden i Landskrona, har funnit produkter med så höga halter av miljögiftet kadmium att de inte bör konsumeras, då barnens tolererbara intag överskrids.

I människans modersmjölk däremot kan kadmium i de flesta fall inte ens påvisas. Ny forskning har visat att nyfödda som får järntillskott också erhåller ökat upptag av kadmium.
Kadmium som ansamlas i mammans bröstvävnad leder till mindre kalciumtillförsel och proteinutsöndring. Därigenom får den nyfödde i sig mindre mängder av dessa ämnen. En sådan näringspåverkan kan leda till sämre tillväxt och utveckling hos våra barn.

5 000 p-piller per hektar

I den kemikaliecocktail som sprids på åkrarna finns också rester av läkemedel och hormoner. På detta sätt tillför man vid en enda spridning motsvarande cirka 5 000 p-piller per hektar. Det foder som våra mjölkkor äter odlas bland dessa föroreningar och det finns starka misstankar om att den torrmjölk som används i modersmjölkersättning även är förorenad av exempelvis hormoner och andra miljögifter.

Några mycket kraftfulla östrogena ämnen i avfallet är bland annat östradiol, etinylöstradiol (p-piller) och östriol. Östradiol finns i många läkemedel och även en rad andra kemikalier i avfallet har östrogena egenskaper, exempelvis kadmium. Östrogena ämnen kan sättas i samband med följande störningar: för tidig pubertet, menstruationsrubbningar, minskat spermieantal, beteendeförändringar hypospadi (urinröret mynnar ut fel), kryptorkism (en testikel hamnar inte i pungen), endometrios (livmoderslemhinna bildas på andra ställen), fertilitets- och graviditetsproblem, cancer i slidan, bröstcancer, testikelcancer, nedsatt immunsystem m.m.

Till detta tillkommer att spädbarn som får välling gjord på komjölksprotein kan öka sin risk för diabetes, en sjukdom som ökar allt mer i vårt samhälle.

Ingen kontroll av barnmaten

Det allvarligaste i hela denna diskussion är att exempelvis de läkemedelsrester och hormoner som finns i avfallet inte bevakas och analyseras i vare sig foderspannmål, torrmjölk eller modersmjölkersättning. Varken Livsmedelsverket, Semper eller Nestlé kontrollerar detta enligt vår uppgift. Halterna kan i princip vara hur höga som helst då det dessutom saknas bindande gränsvärden.

Med anledning av detta, så bör ansvarskännande småbarnsföräldrar kontakta det företag som tillverkar den ersättning, välling eller gröt de använder och ställa följande 3 frågor:

1. Vad är den högsta kadmiumhalt ni accepterar i era produkter?
2. Vilken är den högsta halt av östradiol ni accepterar i er modersmjölkersättning?
3. Avser ni att ställa kravet att spridning av kemavfall på all svensk odlingsmark upphör?

Det finns ett antal undanglidande svar som inte skall accepteras. En tillverkare kan exempelvis hävda att just deras råvaror framställs på odlingsmark som inte tagit emot kemavfall. Men så tycks alla livsmedelsföretag svara och de råvaror som odlats i avfall måste ta vägen någonstans? Svenska mjölkkor äter foder som odlas i avfallet och hur är det med fodret till värphöns, grisar och nötköttsproduktion?

Vidare kan vissa hormoner bildas naturligt i små mängder och finnas i animaliska livsmedel. Men när det är frågan om höga halter, så bör man som förälder inte ge sig förrän det finns klara besked om halterna av både kadmium och östradiol i den barnmat som säljs. Dessa ämnen är på så sätt indikatorer på föroreningar i barnens mat.

LÄS MER…

Cancerhämmande inflammation kan användas till läkemedel för att behandla cancer

2011 januari > lördag, januari-8-2011

Cancertumörer är ofta inflammerade, vilket kan stimulera eller hämma tumörens tillväxt beroende på vilka immunceller som är involverade. Detta enligt en ny studie som visar att det kroppsegna proteinet HRG, aktiverar de specifika immunceller som hämmar tumören. Den svensk/belgiska studien publicerades i den nätbaserade tidskriften Cancer Cell.

Sammanfattningsvis kan man säga att reglering av tumörassocierad inflammation kan utnyttjas för att behandla cancer och att det finns en stor potential att utveckla HRG till ett läkemedel för cancerbehandling.

Källa: Newsdesk / Uppsala Universitet

LÄS MER…

Sammanställning över döda fåglar och fiskar i världen

2011 januari > lördag, januari-8-2011

Jag har tidigare skrivit om att det engelska bibeståndet som har halverats sedan 1980-talet och att 3 av de 25 arter med humlor som finns, numera är borta. Samma gäller de engelska fjärilarna där 3/4 av fjärilarna har minskat drastiskt.

Läs mer: Om insektsdöd och GMO

Trådlös tekniker, miljögifter som Roundup, dioxiner, kemikalier samt GMO och nanoteknik kan helt klart påverka, om inte ge denna skadliga påverkan. Det kan också vara jordens magnetfält som på något sätt har reagerat, men den sannolikheten känns mindre trolig. Att det skulle bero på kyla och att fåglar har skrämts är inte så troligt… utan mer en spekulativ gissning, som ges för att ha ett svar.

Kallt har det varit förut och det är knappast första året vi använder fyrverkerier. Att djuren dessutom skulle dö flera dagar senare och samtidigt är helt osannolikt. Samma sak om det var en sjukdom… Att alla skulle smittas samtidigt, ha samma inkubationstid och dö samtidigt är inte så troligt… och inte heller att de isåfall inte smittat vidare sjukdomen. Det faktum att djuren är skadade på insidan låter snarare som kemikalier eller strålning som har påverkat deras organ, så att skadas från insidan.

Inre blödningar ger självklart förvirring, vilket också kan förklara fåglarnas sinnesförvirring. Det är nog troligare att deras sinnesförvirring beror på inre skador än att inre skador uppstår av yttre förvirring, av så många fåglar samtidigt OM de inte störs av exempelvis strålning.  

Hur som helst, här följer en sammanställning av alla döda fåglar och fiskar, hämtad från Kalle Hedberg´s hemsida (Maxicom.se). Observera att det nästintill uteslutande är fall av massdöd som skett under den första veckan av år 2011…!

DEAD BIRDS

Kentucky
QTY < 100
Type Small Birds (not Stated)
Suspected Cause Cold Stress
Actual Cause : Unknown
www.wpsdlocal6.com/

Louisiana
QTY 500
Type Starlings and Blackbirds
Suspected Cause: Weather
Actual: Unknown
www.theintelhub.com
www.wbrz.com/

Arkansas
QTY ~5000
Type Blackbird, Starling, Grackle
Suspected Cause : weather/fireworks (haha)
Actual Cause : Unknow
www.eturbonews.com/

Arizona
QTY >65
Type Bats
Suspected cause : Weather
Actual Cause : Unknown
www.azcentral.com/

Germany
QTY 53
Type : Buzzards
Suspected Cause: Poisoning
Actual Cause : Unknown
www.theintelhub.com ]

Japan
QTY < 30
Type : Various (Mainly Swan/Heron)
Suspected Cause : Bird Flu
Actual: Unknown
www.upi.com/
www.nytimes.com/

Canada
10,000 manitoba (Unconfirmed)

DEAD FISH

Arkansas
> 100,000
Type Drum
Suspected Cause
Actual Cause Unknown
www.todaysthv.com/

Maryland
> 10,000
Type Menhayden, spots and croakers/various Suspected Cause Cold Stress Actual Cause : Unknown
www.wbaltv.com/

South Wales (UK)
QTY>~ 100’s
Type : Various Carp/Bream/Other
Suspected Cause Cold Weather
Actual Cause Unknown
www.bymnews.com/

Brazil
QTY: ~Millions (100 tons)
Type Sardines
Suspected cause :Unknown
Actual Cause : Unknown
www.freerepublic.com
www.parana-online.com.br/

Italy (Scarlino)
QTY 100,000s
Type, Clams/Small fish/Shellfish/Crabs/Flatfish Suspected Cause : Pollution Actual
Cause : Unknown Links
www.corrierefiorentino.corriere.it ]

Sammanställning av vissa av ovanstående rapporter

FALLING BIRDS

Kentucky – www.wpsdlocal6.com/

Louisiana – www.theintelhub.com ]

Arkansas – www.nytimes.com/

Germany – www.presseportal.de/

Japan – www.upi.com/

DEAD FISH

Arkansas – www.nydailynews.com/

Kent Island, MD – www.wbaltv.comBrazil/

Wales UK – www.bymnews.com/

UK fish Sunday, 02 January 2011:

www.bymnews.com/

Japan Birds ( 23 birds, December 2010)

www.investors.com/

German birds ( 60 birds, 1/3/2011)

www.presseportal.de/

Arizona 70 bats 12/28/2010

www.azcentral.com/

Victoria Canada, Neon Green River 12/29/2010

www.news.nationalpost.com ]

North Carolina 100 birds 12/22/2010

www.carteretnewstimes.com/

Kentucky 40ish birds (same species as Arkansas) 1/3/2011

www.wpsdlocal6.com/

Källa: Maxicom.se

LÄS MER…

D-vitamin kan skydda mot urinvägsinfektioner

2011 januari > fredag, januari-7-2011

D-vitamin kan skydda mot urinvägsinfektioner, visar en ny svensk studie som publicerats i den vetenskapliga nättidskriften Public Library of Science One.

Forskning om D-vitamin

Finska forskare har dessutom upptäckt samband mellan brister på vitamin D och utveckling av Parkinsons sjukdom. Studien publicerad i Archives of Neurology, juli 2010. Brister på vitaminet visade på en trefaldigt högre risk.

Anledningen till D-vitaminets positiva effekter, främst på immunförsvaret, beror på att immunförsvarets funktioner inte kan aktiveras utan D-vitamin. Vid brister uppstår således problem med kroppens naturliga motstånd mot sjukdomar som cancer, diabetes, MS och depression.

www.d-vitamin.biz

LÄS MER…

Blåbär och vindruvskärnextrakt kan föryngra den åldrande hjärnan

2011 januari > torsdag, januari-6-2011

Vi förväntar oss ofta att hjärnan ska bli sämre med åren och merparten av dagens sjukdomar såsom Alzheimer och demens, anses nästintill naturliga och självklara. Det vi inte bör glömma är att hjärnan är mottaglig för många av de skadliga effekter som kommer från både inflammation och fria radikaler samt insulinresistens som leder till kronisk sjukdom.Genom att exempelvis äta mycket dålig mat, stressa mycket och utsätta kroppen för slitage, så ökar riskerna för att hjärnan ska åldras.

I forskningen mot detta, ses antioxidanteras roll som oerhört viktig, eftersom de motverkar fria radikaler och därmed också inflammationer. Även bra fetter har en viktig roll, tillsammans med en sockerfattig kost. Av de antioxidantrika bär som lyfts, så är blåbär och vindruvskärnextrakt de stora vinnarna, som visar stora potential i kampen mot hjärnans åldrande och kognitiva försämring.

Antocyaniner och flavonoler i blåbär kan passera den kritiska blod-hjärnbarriären och påverka hjärnan på lokal nivå. Jag skrev nyligen om en studie på blåbär och hjärnans åldrande. Resultatet av en studien publicerades nyligen i tidskriften Nutrition och visade att kosttillskott med blåbär kan bromsa försämrad mental funktion på mindre än 30 dagar.

Vindruvskärnextrakt är en betydande källa till naturligt förekommande fenolföreningar, kända för att stärka den strukturella integriteten av hjärncellerna och hjärnans nätverkceller. Resultaten av en studie som publicerats i tidskriften Fytoterapi Research, visade druvkärnextraktets förmåga att stimulera produktionen av nya hjärnceller. Forskarna kunde visa att föreningar i vindruvskärnextrakt aktiverar de gener som kontrollerar cellulär föryngring. Dessutom så kan vindruvskärnextrakt förstärka befintliga hjärnceller i hippocampus.

Läs mer: http://www.naturalnews.com/030927_grape_seed_extract_brain_health.html

LÄS MER…

Föreningar i grönt te kan skydda demens och cancer, enligt ny studie

2011 januari > torsdag, januari-6-2011

Upphettade polyfenolföreningar från grönt te kan skydda hjärnan mot utveckling av Alzheimers och andra demenssjukdomar, visar ny forskning.

Studien publicerades nyligen i tidsskriften Phytomedicine, och visar att drycker med fytokemiska föreningar har skyddande effekter för demens, och kan spela en viktig roll för att skydda kroppen mot cancer.

Source: Phytomedicine
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.phymed.2010.11.004
“In vitro protective effects of colon-available extract of Camellia sinensis (tea) against hydrogen peroxide and beta-amyloid (Aβ(1–42)) induced cytotoxicity in differentiated PC12 cells”
Authors: E.J. Okello, G.J. McDougall, S. Kumar, C.J. Seal

LÄS MER…

1 72 73 74
79 st på 74 sidor
FörstaSista