Miljögifter i barnmat och navelsträngsblod

På senare tid har forskare visat att det finns hundratals kemikalier och miljögifter i navelsträngsblodet hos en gravid kvinna. Denna kemikaliecocktail misstänks ha samband med uppkomst av ett flertal sjukdomar såsom störningar hos våra barn, exempelvis ADHD, aspergers syndrom, dyslexi, överaktivitet, könsutvecklingsstörningar m.m. Denna problematik framgår inte minst i den uppmärksammade filmen ”Underkastelsen” av Stefan Jarl, där ett stort antal forskare från hela världen är djupt oroade över effekten som denna kemikaliecocktail har på vår hälsa.


Barnens mat är en viktig källa som tillför miljögifter i barnens blod. Det har nu visat sig att både spannmålsprodukter exempelvis foder till djur odlas i jord där man spridit ut miljögifter och kemikalier. Vid våra kommunala reningsverk bildas avfall med många giftiga ämnen och som används i samhället. Avfallet kommer från industrier, bensinmackar, biltvättar, avfallsupplag etc. För att enkelt bli av med avfallet (s k ”slam”), så sprids det via avfallsföretag ut på våra odlingsmarker. Det hävdas att gifterna inte tas upp i växterna, vilket är helt inkorrekt.
  
Baktericider och läkemedelsrester tas upp i växterna


Nyligen har odlingsförsök visat att gifter, som exempelvis baktericider och läkemedelsrester, kan tas upp i växterna och att halterna kan vara upp till sex gånger högre än i den omgivande jorden. Livsmedelsverket har också uppmärksammat och varnar för spridningen av denna kemikaliecocktail som sprids ut på vår värdefulla odlingsmark.


Ovan nämnda innebär att barnmat, som tillverkas av spannmål, också kan innehålla sådana gifter. En undersökning av Sempers och Nestlés barngröt, genomförd av miljönämnden i Landskrona, har funnit produkter med så höga halter av miljögiftet kadmium att de inte bör konsumeras, då barnens tolererbara intag överskrids.


I människans modersmjölk däremot kan kadmium i de flesta fall inte ens påvisas. Ny forskning har visat att nyfödda som får järntillskott också erhåller ökat upptag av kadmium.
Kadmium som ansamlas i mammans bröstvävnad leder till mindre kalciumtillförsel och proteinutsöndring. Därigenom får den nyfödde i sig mindre mängder av dessa ämnen. En sådan näringspåverkan kan leda till sämre tillväxt och utveckling hos våra barn.


5 000 p-piller per hektar


I den kemikaliecocktail som sprids på åkrarna finns också rester av läkemedel och hormoner. På detta sätt tillför man vid en enda spridning motsvarande cirka 5 000 p-piller per hektar. Det foder som våra mjölkkor äter odlas bland dessa föroreningar och det finns starka misstankar om att den torrmjölk som används i modersmjölkersättning även är förorenad av exempelvis hormoner och andra miljögifter.


Några mycket kraftfulla östrogena ämnen i avfallet är bland annat östradiol, etinylöstradiol (p-piller) och östriol. Östradiol finns i många läkemedel och även en rad andra kemikalier i avfallet har östrogena egenskaper, exempelvis kadmium. Östrogena ämnen kan sättas i samband med följande störningar: för tidig pubertet, menstruationsrubbningar, minskat spermieantal, beteendeförändringar hypospadi (urinröret mynnar ut fel), kryptorkism (en testikel hamnar inte i pungen), endometrios (livmoderslemhinna bildas på andra ställen), fertilitets- och graviditetsproblem, cancer i slidan, bröstcancer, testikelcancer, nedsatt immunsystem m.m.


Till detta tillkommer att spädbarn som får välling gjord på komjölksprotein kan öka sin risk för diabetes, en sjukdom som ökar allt mer i vårt samhälle.


Ingen kontroll av barnmaten


Det allvarligaste i hela denna diskussion är att exempelvis de läkemedelsrester och hormoner som finns i avfallet inte bevakas och analyseras i vare sig foderspannmål, torrmjölk eller modersmjölkersättning. Varken Livsmedelsverket, Semper eller Nestlé kontrollerar detta enligt vår uppgift. Halterna kan i princip vara hur höga som helst då det dessutom saknas bindande gränsvärden.


Med anledning av detta, så bör ansvarskännande småbarnsföräldrar kontakta det företag som tillverkar den ersättning, välling eller gröt de använder och ställa följande 3 frågor:


1. Vad är den högsta kadmiumhalt ni accepterar i era produkter?
2. Vilken är den högsta halt av östradiol ni accepterar i er modersmjölkersättning?
3. Avser ni att ställa kravet att spridning av kemavfall på all svensk odlingsmark upphör?


Det finns ett antal undanglidande svar som inte skall accepteras. En tillverkare kan exempelvis hävda att just deras råvaror framställs på odlingsmark som inte tagit emot kemavfall. Men så tycks alla livsmedelsföretag svara och de råvaror som odlats i avfall måste ta vägen någonstans? Svenska mjölkkor äter foder som odlas i avfallet och hur är det med fodret till värphöns, grisar och nötköttsproduktion?


Vidare kan vissa hormoner bildas naturligt i små mängder och finnas i animaliska livsmedel. Men när det är frågan om höga halter, så bör man som förälder inte ge sig förrän det finns klara besked om halterna av både kadmium och östradiol i den barnmat som säljs. Dessa ämnen är på så sätt indikatorer på föroreningar i barnens mat.

Mer om kemikalier, GMO:

www.gmo-guiden.se
www.kemikalier.eu
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se