Mer frukt och grönt kan minska mensvärk hos yngre kvinnor

En tvärsnittsstudie med 81 iranska kvinnor i åldrarna 16 till 56 år, visar ett omvänt samband mellan frukt och grönsaker intag och dysmenorré. Högt intag av frukt och grönsaker minskade mensvärken och kan således vara en viktig markör hos de kvinnor som har problem under sin menstruation. Förutom frukt- och gröntintaget, associerades äldre ålder med med minskad mensvärk, medan hög stress och depression associerades med ökad dysmenorré.

Reference:”The prevalence of menstrual pain and associated risk factors among Iranian women,” Tavallaee M, Mahmoudi Rad M, et al, J Obstet Gynaecol Res, 2011, Jan 5; [Epub ahead of print]. (Address: Faculty of Health Sciences, Simon Fraser University, Burnaby, Canada Skin Research Center, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran).

Mer om frukt och grönt:

www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.vitaminochmineral.se
www.rawfood-kost.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info