Cancerhämmande inflammation kan användas till läkemedel för att behandla cancer

Cancertumörer är ofta inflammerade, vilket kan stimulera eller hämma tumörens tillväxt beroende på vilka immunceller som är involverade. Detta enligt en ny studie som visar att det kroppsegna proteinet HRG, aktiverar de specifika immunceller som hämmar tumören. Den svensk/belgiska studien publicerades i den nätbaserade tidskriften Cancer Cell.


Sammanfattningsvis kan man säga att reglering av tumörassocierad inflammation kan utnyttjas för att behandla cancer och att det finns en stor potential att utveckla HRG till ett läkemedel för cancerbehandling.

Källa: Newsdesk / Uppsala Universitet

www.kostkoll.se