Miljöbilar 2010, dubbdäckens påverkan på immunförsvaret och nya biobränslen på citron och kött

2011 januari > tisdag, januari-18-2011

Under 2010 ökade miljöbilsandelen med hela 40.1 % och prognosen för 2011 är att följa samma kurva men med ökade andelar dieseldrivna miljöbilar.  Både etanol- och gasbilar anses för osäkra vilket är bra, eftersom etanolen skapar förgiftning hos bilföraren och hans passagerare. Under 2011 beräknas försäljningen av miljöbilar uppnås till 120 000 stycken, detta på en marknad av cirka 300 000 nyinköpta bilar.

MIljöbilar under 2010 

Fördelningen av miljöbilar bedöms till 27 % etanol, 6 % biogas, 48 % diesel, 16 % bensin,  2,5 % hybrider och 0,5 % elbilar och laddhybrider. Mest registrerade under 2010 var Volvo V50D (diesel), Kia Cee’d Eco (diesel), Volvo V70 Flexifuel (E85), Volvo V70 DrivE (diesel) och Volkswagen Passat EcoFuel (biogas). Av miljöbilarna var 46,7 % diesel, 30,4 % etanol, 14,6 % bensin, 2,6 % hybrid/el och 5,7 % gas (Källa: BilSweden).

Bilars livscykelutsläpp av bly sjönk 99,6 % mellan 2000 och 2005, kadmium 96 % och sexvärt krom 99,9 %, medan kvicksilverutsläppen är oförändrade (Källa: Tyska Öko Instituts utvärdering av EU:s bilskrotningsdirektiv)

Nya biobränslen på citroner

Jag har tidiare skrivit om etanol på jathopra, majs, raps, durra samt etanol ur halmrester från majs, ris och vete m.m. Nu startar spanska Citrotecno omvandling av upp till 150 000 ton citrusavfall. Citronerna skall ge 5.25 milj l etanol för fordonsbränsle, D-limonene för farmaceutisk industri och djurföda. Kanske kan det vara en klok lösning eftersom citronerna sannolikt inte avger skadliga ämnen. Den besprutning som sker kan dock diskuteras samt om citronerna är genmanipulerade eller inte.

Biodiesel från köttprodukter

I USA har man gått steget längre och producerar biodiesel från kött. Dynamic Fuels, USA:s största köttproducent Tyson Foods och kemiföretaget Syntroleum har öppnat en fabrik där de avser att göra animaliska fetter till biodiesel. Hur detta påverkar miljön kan man undra eftersom köttproduktionen påverkar naturen långt mycket mer än odling av biobränslen. Företaget hävdar att deras biodiesel är kemiskt identisk med ”vanligt” diesel, men med lägre hälsofarliga utsläpp och 58-80 % lägre klimatpåverkan. Den tillverkas med vätgas vid hög temperatur, utan metanol.

Etanol ger ökade arbetstillfällen

Etanolproduktionen har ökat arbetstillfällen i flera utsatta länder. Ett exempel på det är etiopien som startar 18 företag, med investeringar på över USD 180 milj i 207 180 ha mark. Produktionen är avsess för biobränsleproduktion, vilket har gett 109 543 jobb.

Dubbdäck kan påverka immunförsvaret

En ny studie visar att dubbdäckspartiklar kan hota immunförsvaret. De partiklar som rivs upp av dubbdäck har en direkt påverkan på proteiner i kroppens immunförsvar, enligt en ny studie vid Linköpings universitet.

Årets miljöbilskommun  

Trosa blev utvald till årets bästa miljöbilskommun, medan västra götaland var det län som hade mest andelar miljöbilar under första kvartalet 2010.

Källa: Gröna bilister

LÄS MER…

Träningsvärk, muskelvärk, excentrisk träning och mjölksyra

2011 januari > tisdag, januari-18-2011

Träningsvärk uppstår när du tränar och sliter lite lätt på muskulaturen. Vanligtvis uppstår mer träningsvärk om du är ovan jämfört med om du är elittränad. Barn får i regel mindre träningsvärk eftersom de är mer smidiga än vuxna människor.

Föreställningen om att träningsvärk är ett mått på resultat stämmer inte. Däremot, så är det sannolikt att en person som tar i och tränar hårt får muskelvärk, snarare än en person som tränar lugnt och stillsamt. Inte heller tempo avgör träningens verkningsgrad eftersom en stabiliseringsövning kan vara lika krävande för musklerna, som ett hårt muskelträningspass.

Träningsvärk är en form av muskelvärk, som uppstår efter 2-3 dygn och sedan avtar. När du tränar slits musklerna och byggs sedan upp för att bli ännu starkare. Medicinskt sett, så sker förändringar på fibrillerna när du tränar och sliter på muskulaturen. För att förbereda sig på ökad belastning och påfrestning nästa gång, så anpassar sig fibrillerna genom att lägga till gamla sarkomerer vid fibrillernas Z-band.

Träningsvärk är mer framträdande om man tränar med vikter eller maskiner som har excentrisk träning än om den är hydraulisk. Excentrisk träning är detsamma som träning åt ena hållet medan hydraulisk träning innebär träning åt båda hållen. Exempel på hydraulisk träning är simning, där du har motstånd åt muskelns båda håll. Under excentrisk träning arbetar muskerna i förlängning och alltså bromar rörelsen.

Vid styrketräning är det lätt att skada sig eftersom vi gärna lägger på lite för mycket vikt när vi tränar och/eller att vi gör fel. Vid för hög belastning är det lätt att det blir för tungt och vi kompenserar genom att ta i med helt fel muskler. När vi lyfter en vikt, så dras muskeln ihop och när vi sedan ska hålla tillbaka på tillbakavägen ökar den excentriska rörelsenoch  riskerna för träningsvärk. 

Muskelvärk anses uppstå från fibrillernas omkringliggande bindväv, snarare än från fibrillerna. Detta kan förklaras med att den växande muskeln ökar spänningen i bindväven när den blir svullen. Det är alltså inte sannolikt att muskelfibrerna skadas som vi tidigare har trott. Istället kan muskelvärken bero på att fibrillerna växer sig starkare och på så sätt förbereder sig på större påfrestning och ökad tyngd.

Mer om träning och rörelse:

LÄS MER…

Antioxidanter kan öka hälsan hos män och deras urinvägar

2011 januari > måndag, januari-17-2011

Antioxidanter från kosten kan minska riskerna för sjukdom i nedre urinvägarna hos män, detta upp till 50 procent. Detta visar en ny studie från Harvard.

De män som åt det högsta genomsnittliga intag av lykopen, betakaroten eller vitamin A associerades med 40 till 50 procents minskning av oddsen att få sjukdom i urinvägarna.

Source: Journal of Nutrition
Volume 141, Pages 267-273
”Dietary, but not supplemental, intakes of carotenoids and vitamin C are associated with decreased odds of lower urinary tract symptoms in men”
Authors: N.N. Maserejian, E.L. Giovannucci, K.T. McVary, J.B. McKinlay

LÄS MER…

Val av omega-3-källa kan påverka biotillgängligheten

2011 januari > måndag, januari-17-2011

Vilken typ av omega-3 vi väljer har tydlig påverkan på det som absorberas, visar ny forskning. Studien, som publicerades i European Journal of Lipid Science and Technology, visar att omega-3 koncentrat, såsom tiriacylglycerolerna, har avsevärt mycket bättre biotillgänglighet än ren fiskolja.  

Forskningen bidrar till kunskap om tarmens lipolys av omega-3 källor. Källorna kan som bekant komma från allt från ren fiskolja till koncentrat av fria fettsyror och etylestrar.

Source: European Journal of Lipid Science and Technology
Volume 112, Issue 12, pages 1315–1322, doi: 10.1002/ejlt.201000329
“Intestinal digestion of fish oils and ω-3 concentrates under in vitro conditions”
Authors: D. Martin, J.A. Nieto-Fuentes, F.J. Señoráns, G. Reglero, C. Soler-Rivas

LÄS MER…

DDT och PCB minskar medan ftalater och flourerade ämnen ökar…!

2011 januari > fredag, januari-14-2011

Miljögifterna DDT och PCB har minskat hos unga män under de senaste tio åren, visar en ny studie. Tråkigt nog, så ökar andra gifter som mjukgörare (ftalater) i plastprodukter samt fluorerade ämnen. Studien utfördes av Lunds universitet på beställning från Naturvårdsverket. 
 
Höga halter av gifterna kan ge sjukdomar som fetma, hormonstörningar, astma och andra kroniska besvär. Studien utfördes under tio års tid, då man tagit blod- och urinprov på en grupp unga män, för att på så sätt följa miljögifternas förändringar.

Studien visar att DDT och PCB har minskat, vilket gör den presenteras som positiv. Trots detta så är det ett faktum att andra miljögifter har ökat och vi vet också att merparten av DDT och PCB har ersatts av nya, giftiga ämnen. Att ämnen som varit förbjudna länge, har minskat är ju inte så överraskande.  

Mer om kemikalier:

www.kemikalier.eu
www.gmo-guiden.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se

Källa: Naturvårdsverket 

LÄS MER…

Curcumin kan lindra smärtor hos patienter med artros

2011 januari > fredag, januari-14-2011

Dagligt tillskott med en blandning av curcumin och soja fosfolipider kan lindra smärta och öka rörlighet hos de patienter som lider av artros, visar en ny italiensk studie. Resultatet publicerades i Alternative Medicine Review . I studien ingick 100 personer som alla led av artros.

Över 20 miljoner amerikaner lider av artros och sjukdomen rapporteras som näst ledande efter ischemisk hjärtsjukdom, om man ser till orsak till arbetsoförmåga hos män över 50.

Farmaceutiska lösningar inkluderar icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), som ses som ett daglig nödvändighet för att kontrollera smärtan och för att patienterna skall kunna utföra sina vardagliga aktiviteter. Vissa NSAID-preparat (bland de mest förskrivna läkemedlen i världen) har påvisat samband med gastrointestinal toxicitet, förhöjt blodtryck och ökade risker för hjärt- och kärlsjukdom. Senast igår skrev jag om de ökade riskerna med NSAID-preparaten Ipren, Voltaren och ibuprofen.

Eftersom curcumin har antiinflammatoriska egenskaper, så kan det vara ett alternativ till läkemedel. Curcumin är den gula ingrediensen som finns i gurkmeja. I terapeutiska doser bör doseringen ligga högt och gärna från det mer koncentrerade curcumin. I lägre, förebyggande doser, kan gurkmeja räcka.

Source: Alternative Medicine Review
Volume 15, Number 4, Pages 337-344
“Efficacy and Safety of Meriva, a Curcumin-phosphatidylcholine Complex, during Extended Administration in Osteoarthritis Patients”
Authors: G. Belcaro; M.R. Cesarone; M. Dugall; L. Pellegrini; A. Ledda; M.G. Grossi; S. Togni; G. Appendino
The full text is available here.
http://www.altmedrev.com/

LÄS MER…

Extrakt från ginseng kan ha skyddande effekter på hjärnan

2011 januari > fredag, januari-14-2011

Ett aktivt protein som finns i ginseng-roten visar på nervskyddande stöd för att förebygga stroke och kan även gynna andra neurodegenerativa sjukdomar, visar ny forskning.

Studien publiceradesnyligen i Journal of Ethnopharmacology och syftade till att undersöka effekterna av ginsenosid RB1 (GRb1). Ginsenosid är ett aktivt protein som ingår som komponent i ginsengroten. Forskningen visade att GRb1 gav en markant ökning av antalet neurala stamceller, som även kallas neurala prekursorer celler.

Ginseng (Panax quinquefolius), har varit en viktig del av kinesisk medicin under tusentals år och har tidigare föreslagits för att skydda hjärnan från de effekter som kommer från vissa typer av stroke. Tidigare forskning har visat att ginsengs aktiva komponent ginsenosid RB1 (GRb1) har nervskyddande effekter för cerebral ischemi.

Source: Journal of Ethnopharmacology
Volume 132, Issue 2, Pages 393-39, doi: 10.1016/j.jep.2010.07.033
“Ginsenoside Rb1 regulates the expressions of brain-derived neurotrophic factor and caspase-3 and induces neurogenesis in rats with experimental cerebral ischemia”
Authors: X.Q. Gao, C.X. Yang, G.J. Chen, G.Y. Wang, B. Chen, S.K. Tan, J. Liu, Q.L. Yuan

LÄS MER…

Värktabletterna Ibuprofen, Voltaren och Ipren kan orsaka stroke

2011 januari > torsdag, januari-13-2011

Höga doser och långvarigt bruk av värktabletter liknande Ipren kan tredubbla riskerna för stroke, enligt en ny rapport.

NSAID-preparat är en grupp smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel som kan öka riskerna för blödning och förhöjt blodtryck. Exempel på NSAID-preparat är Ipren, Ibuprofen och Voltaren. 

Rapporten är baserad på 31 vetenskapliga studier som utförts på över 116 000 patienter. Enligt dessa, bekräftas risker för hjärt-kärlsjukdomar vid användning av NSAID-preparat. Det verksamma ämne som finns i Ipren, ibuprofen, kan så mycket som tredubbla riskerna för stroke, enligt studien.

Visserligen förutsätter det maxdos under 1 års tid, men det är inte en osannolik användning med tanke på hur det ordineras och hur dagens värktabletter används av både friska och sjuka människor. Det var inte längesedan vi fick läsa om alla de ungdomar som överkonsumerade värktabletter. Ipren (Ibuprofen) är även flitigt använt av idrottare med dagliga smärtor samt av människor med kroniska smärtor..

Oroande är dessutom att dessa tabletter kan inhandlas av vem som helst och i var och varannan matbutik.

Studien publicerades i British Medical Journal på nätet 11 januari.

Personer som löper risk för stroke bör vara extra försiktiga. Riskfaktorer kan vara exempelvis högt blodtryck, fetma och/eller övervikt, höga blodfetter, typ I och typ II diabetes, stress och rökning. De substanser som ingick i studien var ibuprofen, naproxen, diklofenak (Voltaren), celecoxib, etoricoxib, rofecoxib, lumiracoxib

Källa: Läkemedelsverket

LÄS MER…

Synbiotika (probiotika och prebiotika) kan skydda barn från astma

2011 januari > torsdag, januari-13-2011

Kosttillskott som innehåller en blandning av probiotiska bakterier och prebiotika fibrer kan minska riskerna för astmarelaterade symtom hos de barn som löper risk för sjukdomen. Detta visar en ny studie från Nederländerna.

Enligt en svenska studie från 2000 kan hela 40 procent av de barn som lider av eksem utveckla astma senare under barndomen (Allergy, Vol. 55, s. 240-245).

Enligt FAO / WHO, kan probiotika definieras som ”levande mikroorganismer, som när den ges i tillräckliga mängder, ger en hälsovinst på värden”. Prebiotika ”nondigestibla ämnen som ger en gynnsam fysiologisk effekt på värden genom att selektivt stimulera en gynnsam tillväxt eller aktiviteten hos ett begränsat antal inhemska bakterier”. Synbiotika är en kombination av dem båda.

För att förenkla, så kan man säga att prebiotika förbereder tarmen, så att den har en gynnsammare miljö för probiotikan.

Läs mer:

www.astma-guiden.se
www.allergi.biz
www.friskabarn.se
www.piggabarn.se
www.kostkoll.se

Source: Allergy
February 2011, Volume 66, Issue 2, pages 170–177
“Synbiotics prevent asthma-like symptoms in infants with atopic dermatitis”
Authors: L. B. van der Aa, W. M. C. van Aalderen, H. S. A. Heymans, J. Henk Sillevis Smitt, A. J. Nauta, L. M. J. Knippels, K. Ben Amor, A. B. Sprikkelman, the Synbad Study Group

LÄS MER…

Föreläsningsturné inom kemikalier, tillsatser, tungmetaller, GMO och detox…!

2011 januari > torsdag, januari-13-2011

Nu är det äntligen ett nytt, inspirerande år med nya möjligheter då du kan förbättra och förfina din livsstil.

För att komma i inre och yttre form efter jul och nyår,  krävs allt från näringsrik kost, motion och sömn till gott om vätska, återhämtning och en stressfri tillvaro.

Tillsatser i maten bojkottas allt mer, samtidigt som begrepp som detox och utrensning växer och växer. Det man ofta missar är att det är minst lika viktigt att använda naturliga hudvårdsprodukter och kemikaliefria hushållsprodukter.

För att inspirera er till nytänkande inom dessa områden, anordnar vi en turné under våren, där jag och Peter Wilhelmsson föreläsare om detox, kemikalier, tungmetaller, nanoteknik och GMO. Turnén är i 12 städer under mars-maj och anordnas till självkostnadspris.

De datum som är bokade är följande, så notera det gärna i din kalender och kom och lyssna till oss… :) 

29/3 Jönköping
30/3 Motala
1/4 Masesgården
5/4 Bollnäs
13/4 Malmö
4/5 Norrtälje
5/5 Köping

Plats och tid kommer inom kort…!

Mer om detox, avgiftning, GMO och ekologisk livsstil:

www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.kemikalier.eu
www.gmo-guiden.se
www.rawfood-kost.se
www.smoothie-recept.se
www.kostkoll.se

LÄS MER…

Tävla om ekologiska hudvårdsprodukter för barn och vuxna…!

2011 januari > torsdag, januari-13-2011

Nu har vi den stora förmånen att erbjuda en tävling där du kan vinna ett av tre superhärliga paket med ekologiska hudvårdsprodukter. Leverantören är min egen favorit, och produkterna är helt naturliga och av högsta kvalité. Läs mer: Biobody
 
Tävla om…

 Miracle Balm
1 Baby Body Lotion
1 Detoxbadolja
1 Massageolja

 eller…

1 Body Scrub
1 Baby Body Lotion
1 Detoxbadolja
1 Massageolja

Tävla genom att bidra med ditt bäst supertips som du använder när du behöver extra energi och styrka… Kanske yogar du, tar en grön smoothie eller vilar för att samla kraft.

Maila ditt bästa tips till zarah@kostkoll.se

LÄS MER…

1 71 72 73 74
79 st på 74 sidor
FörstaSista