Värktabletterna Ibuprofen, Voltaren och Ipren kan orsaka stroke

Höga doser och långvarigt bruk av värktabletter liknande Ipren kan tredubbla riskerna för stroke, enligt en ny rapport.

NSAID-preparat är en grupp smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel som kan öka riskerna för blödning och förhöjt blodtryck. Exempel på NSAID-preparat är Ipren, Ibuprofen och Voltaren. 


Rapporten är baserad på 31 vetenskapliga studier som utförts på över 116 000 patienter. Enligt dessa, bekräftas risker för hjärt-kärlsjukdomar vid användning av NSAID-preparat. Det verksamma ämne som finns i Ipren, ibuprofen, kan så mycket som tredubbla riskerna för stroke, enligt studien.

Visserligen förutsätter det maxdos under 1 års tid, men det är inte en osannolik användning med tanke på hur det ordineras och hur dagens värktabletter används av både friska och sjuka människor. Det var inte längesedan vi fick läsa om alla de ungdomar som överkonsumerade värktabletter. Ipren (Ibuprofen) är även flitigt använt av idrottare med dagliga smärtor samt av människor med kroniska smärtor..

Oroande är dessutom att dessa tabletter kan inhandlas av vem som helst och i var och varannan matbutik.

Studien publicerades i British Medical Journal på nätet 11 januari.


Personer som löper risk för stroke bör vara extra försiktiga. Riskfaktorer kan vara exempelvis högt blodtryck, fetma och/eller övervikt, höga blodfetter, typ I och typ II diabetes, stress och rökning. De substanser som ingick i studien var ibuprofen, naproxen, diklofenak (Voltaren), celecoxib, etoricoxib, rofecoxib, lumiracoxib

Källa: Läkemedelsverket

www.zarahssida.se