Miljöbilar 2010, dubbdäckens påverkan på immunförsvaret och nya biobränslen på citron och kött

Under 2010 ökade miljöbilsandelen med hela 40.1 % och prognosen för 2011 är att följa samma kurva men med ökade andelar dieseldrivna miljöbilar.  Både etanol- och gasbilar anses för osäkra vilket är bra, eftersom etanolen skapar förgiftning hos bilföraren och hans passagerare. Under 2011 beräknas försäljningen av miljöbilar uppnås till 120 000 stycken, detta på en marknad av cirka 300 000 nyinköpta bilar.

MIljöbilar under 2010 

Fördelningen av miljöbilar bedöms till 27 % etanol, 6 % biogas, 48 % diesel, 16 % bensin,  2,5 % hybrider och 0,5 % elbilar och laddhybrider. Mest registrerade under 2010 var Volvo V50D (diesel), Kia Cee’d Eco (diesel), Volvo V70 Flexifuel (E85), Volvo V70 DrivE (diesel) och Volkswagen Passat EcoFuel (biogas). Av miljöbilarna var 46,7 % diesel, 30,4 % etanol, 14,6 % bensin, 2,6 % hybrid/el och 5,7 % gas (Källa: BilSweden).

Bilars livscykelutsläpp av bly sjönk 99,6 % mellan 2000 och 2005, kadmium 96 % och sexvärt krom 99,9 %, medan kvicksilverutsläppen är oförändrade (Källa: Tyska Öko Instituts utvärdering av EU:s bilskrotningsdirektiv)

Nya biobränslen på citroner

Jag har tidiare skrivit om etanol på jathopra, majs, raps, durra samt etanol ur halmrester från majs, ris och vete m.m. Nu startar spanska Citrotecno omvandling av upp till 150 000 ton citrusavfall. Citronerna skall ge 5.25 milj l etanol för fordonsbränsle, D-limonene för farmaceutisk industri och djurföda. Kanske kan det vara en klok lösning eftersom citronerna sannolikt inte avger skadliga ämnen. Den besprutning som sker kan dock diskuteras samt om citronerna är genmanipulerade eller inte.

Biodiesel från köttprodukter

I USA har man gått steget längre och producerar biodiesel från kött. Dynamic Fuels, USA:s största köttproducent Tyson Foods och kemiföretaget Syntroleum har öppnat en fabrik där de avser att göra animaliska fetter till biodiesel. Hur detta påverkar miljön kan man undra eftersom köttproduktionen påverkar naturen långt mycket mer än odling av biobränslen. Företaget hävdar att deras biodiesel är kemiskt identisk med ”vanligt” diesel, men med lägre hälsofarliga utsläpp och 58-80 % lägre klimatpåverkan. Den tillverkas med vätgas vid hög temperatur, utan metanol.

Etanol ger ökade arbetstillfällen

Etanolproduktionen har ökat arbetstillfällen i flera utsatta länder. Ett exempel på det är etiopien som startar 18 företag, med investeringar på över USD 180 milj i 207 180 ha mark. Produktionen är avsess för biobränsleproduktion, vilket har gett 109 543 jobb.

Dubbdäck kan påverka immunförsvaret

En ny studie visar att dubbdäckspartiklar kan hota immunförsvaret. De partiklar som rivs upp av dubbdäck har en direkt påverkan på proteiner i kroppens immunförsvar, enligt en ny studie vid Linköpings universitet.

Årets miljöbilskommun  

Trosa blev utvald till årets bästa miljöbilskommun, medan västra götaland var det län som hade mest andelar miljöbilar under första kvartalet 2010.

Källa: Gröna bilister

Mer om miljöfrågor, biobränslen och biodiesel:

www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.gmo-guiden.se
www.kemikalier.eu
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se