Reningsverk testar effektiva tekniker för läkemedelsrening

2014 februari > onsdag, februari-12-2014

Ett nytt tvåårigt utvecklingsprojekt på KTH arbetar med att ta fram effektiva tekniker för läkemedelsrening, vilket är en av de viktigaste frågorna inom hälsa och miljö.  Målet är att reningsverk skall kunna ta hand om svårnedbrytbara substanser inom loppet av några år.

I dagarna etablerades den mobila testanläggning som skall undersöka reningen. Anläggningen ligger  djupt nere i berget på Lidingö, Käppala reningsverk. Testet baseras på tio parallella linjer som testar två tekniker för läkemedelsrening i olika kombinationer. Det som används i nuläget är nedbrytning med ozonering följt av filtrering med aktivt kol. Sedan slutet av oktober har reningsanläggningen körts i en grundinställning.

Att läkemedelsrester i vårt grundvatten är ett problem är känt sedan länge. I Europa ökar intresset för rening av läkemedelsrester vid reningsverk, med Schweiz som det mest aktiva landet. Reningsförsök i liknande projekt pågår, förutom i Schweiz, enbart i Tyskland och Sverige. I övrigt handlar det europeiska arbetet i dagsläget om kartläggningar av problematiken, vilket således är en teoretisk process snarare än en praktisk sådan. Det schweiziska intresset beror främst på att en del vattendrag i landet har väldigt hög koncentration av renat avloppsvatten.

De svenska försöken syftar till att få fram en praktisk, effektiv och förhållandevis resurssnål teknik som ska fungera som ett extra reningssteg i kombination med den rening som finns på dagens reningsverk. På Käppala används utgående renat avloppsvatten vid försöken. Den ordinarie processen på Käppalaverket består av både biologisk och kemisk fosforreduktion, biologisk kväverening och polering i sandfilter.

Resultatet analyseras både kemiskt där halterna av 95 ämnen mäts och biologiskt där regnbågslax exponeras för det renade avloppsvattnet. Det görs bland annat eftersom många av de ämnen som mäts förekommer i så låga doser att de visserligen är möjliga att hitta i vattnet men koncentrationen är så låg att det inte går att kvantifiera resultaten av mätningarna. En påverkan på fiskarna gör det alltså möjligt att få ytterligare en kontrollstation av hur rent vattnet egentligen är.

LÄS MER…

Tävla om broccoligroddar

2014 februari > fredag, februari-7-2014

Broccoligroddar är en av våra favoriter och nu har vi förmånen att anordna en tävling med broccoligroddar från Helhetshälsa som vinst. Du tävlar genom att skicka in ditt bästa smoothie-tips till oss senast den 14 februari.

Alla recept publiceras på vår smoothie-sajt www.smoothie-recept.se. Maila ditt tävlingsbidrag till info@zarahssida.se.

Följ länken för att läsa mer om broccoligroddar:

LÄS MER…

Höga doser med probiotika Vivomixx (VSL#) kan gynna svårt sjuka patienter och minska inflammatoriska processer

2014 februari > onsdag, februari-5-2014

I en randomiserad, placebokontrollerad studie med 40 patienter inlagda på intensivvårdsavdelning (IVA) syntes stor förbättring vid intag av stora mängder probiotika (VSL#). Intag av höga doser probiotika (VSL # 3) under en period av 7 dagar befanns associerat med betydande minskningar av triglycerider och CRP (en markör för inflammation), samt ökade nivåer av HDL – kolesterol, jämfört med nivåer hos den grupp som fick placebo. Ingen signifikant skillnad i total kolesterol och LDL – kolesterolnivåer hittades. Dessa resultat tyder på att tillskott med en hög dos probiotiska kan gynna kritiskt sjuka patienter genom att minska inflammation och gynna deras lipidprofil.

Läs mer om VSL# via länken nedan

LÄS MER…

Q10 (Coenzym Q10) förbättar antioxidativ aktivitet och minskar inflammation hos patienter med kärlkranssjukdom

2014 februari > onsdag, februari-5-2014

I en randomiserad, placebokontrollerad studie med 42 patienter med kranskärlsjukdom, syntes god effekt vid behandling med Q10. Patienterna behandlades med statiner i minst en månad samt tillskott med coenzym Q10 (300 mg / d eller 150 mg / dag) under en period av 12 veckor. Q10-intaget var signifikant associerat med ökningar i plasma coenzym Q10 och förbättrad antioxidantaktivitet. Det syntes också en markant minskning av inflammatoriska nivåer (lägre TNF – alfanivåer). Dessutom syntes de testpersoner som fick mest Q10 också ha betydligt högre aktivitet av E-vitamin och antioxidanta enzymer. Slutsatsen är att Coenzym Q10-tillskott med en dos om 300 mg / dag signifikant kan förbättra hälsan, sänka inflammation och ge ökad antioxidativ aktivitet hos patienter med kärlkranssjukdom.

LÄS MER…

Omega 3-index och fiskolja

2014 februari > onsdag, februari-5-2014

En randomiserad , placebokontrollerad, dubbelblind, parallell gruppsstudie med 115 friska män och kvinnor, som fick en av fem olika doser av EPA och DHA ( 0 , 300 , 600 , 900 eller 1800 mg) som ett dagligt tillskott under en period av 5 månader, påvisade att omega 3-index ökade på ett dosberoende sätt. Slutsatsen är således att  intag av fiskolja ger förbättrade nivåer av omega 3.

LÄS MER…

Fiskolja som skydd vid luftrörskatarr, astma och lungbesvär

2014 februari > onsdag, februari-5-2014

I en placebokontrollerad studie med 17 ickeastmatiska män (i genomsnitt 22 år) syntes minskade markörer för luftvägsinflammation och lungbesvär vid intag av fiskolja (3000 mg/d) under en period på 3 veckor. Den ökade luftvägsinflammationen inducerades genom att konsumera en fettrik måltid. Efter intag av en fettrik måltid låg nivåerna av triglycerider högre hos båda grupperna jämfört med före måltid. Ökningen i procent av luftvägsinflammation bedömdes genom fraktionerad utandad kvävemonoxid (FENO) och låg signifikant högre i gruppen som fick placebo (25,7 procent) jämfört med den grupp som fick fiskolja (16,7 procent). En signifikant korrelation konstaterades också mellan triglycerider och FENO i placebogruppen.

LÄS MER…

Magnesiumolja, för minskad värk/muskelkramp, bättre sömn, vid eksem och psoriasis

2014 februari > onsdag, februari-5-2014

Magnesium är en viktig mineral, för att kroppen ska kunna absorbera kalcium. Om vi har för lågt magnesium, så uppstår brist på kalcium samt då även obalans med andra mineraler och vitaminer. Oftast när vi har kalciumbrist, så är det snarare en magnesiumbrist som ligger som grund,  och som minskar upptag av kalcium. Att då ta kalciumtabletter eller tillskott med kalcium är väldigt ineffektivt, eftersom ditt upptag inte ökar bara för att du tar mer mineraler. Du behöver istället fylla på med magnesium, så att ditt upptag förbättras.

Magnesium är en mineral som aktiverar vårt avslappnande nervssystem, dvs det parasympatiska nervsystemet. På så vis, så är det, tillsammans med andra avslappnande mineraler som tex zink, viktigt för att muskler och nervsystem skall kunna koppla av. När du får brist på magnesium, så blir kalcium för högt i förhållande till magnesium och kroppen tar upp mindre samt har också mindre lätt att slappna av (då kalcium, tillsammans med tex koppar istället aktiverar det sympatiska nervsystemet, dvs vår PÅ-knapp). Symtom vid magnesiumbrist är kramper i benen, oro, att man har svårt att sova och slappna av.

När upptag av kalcium sedan försämras så medföljer symtom som försämrad läkning av slemhinnor (vilket försämras ytterligare om zinkbrist också återfinns, vilket det ofta gör vid stress då alla avslappnande mineraler bränns, tillsammans med B-vitaminer), sämre uppbyggnad på mjukvävnad (artärer, brosk, hjärtklaffar etc ) och muskler. Mjukvävnaderna stelnar och blir hårda, därav upplevelsen om att kroppen är stel och att det uppstår kramper och allmän känsla av att kroppen inte kan slappna av.

För att motverka bristerna kan man givetvis inta magnesium i sin kost, eller som tillskott, men det går också bra att bada i magnesiumolja. Magnesiumbad är särskilt lämpligt om musklerna är trötta, om man tränar mycket och hårt, om kroppen är allmänt sliten m.m. då det då absorberas magnesium i stora mängder rätt in i kroppen via huden.

Magnesium Flakes kan passa bra för fotbad, då de innehåller en koncentrerad kristallin form av magnesiumklorid som vid badet, passerar direkt in i vävnader/celler. Det finns även magnesiumspray som kan sprayas direkt på huden (ej intag oralt) och på så vis går in direkt i vävnaden i problemområdet. Ett sista och mycket effektivt sätt är att bada hela kroppen i magnesiumolja. Varje 50 ml dos med fotbadolja bidrar med 7 gram av elementärt magnesium. Magnesiumbadet kan passa bra vid mer utbredda hudbesvär som eksem, psoriasis eller vid allmän värk och/eller träningsvärk.

LÄS MER…

Sulforafan i broccoligroddar (gör dina egna broccoligroddar)

2014 februari > onsdag, februari-5-2014

Broccoligroddar är fantastiska, goda att ha på en sallad och otroligt näringsrika. Du kan antingen grodda själv, eller så köper du dina broccoligroddar som matprodukt eller som tillskott (i kapsel). Om du groddar själv, så köper du broccolifrön, sköljer dem noga, och sår dem tunt på ett hushållspapper och ställer dem på ett ljust ställer. Efter 3-7 dagar är groddarna färdiga att äta. Tänk dock på att inte hetta upp dem under tillagning av maten, eftersom det minskar mängden sulforafan.

Sulforafan är ett växtgift som i flertalet studier lyfts fram för sina cancerskyddande egenskaper. Du hittar upp till 20-50 gånger mer sulforafan i broccoligroddar än i vanlig broccoli, vilket innebär en oerhört mer potent anticancerpåverkan. Enligt flertalet studier så kan broccoli genom ämnet sulforafan, både döda cancerceller och skyddar mot att nya cancerceller uppstår (genom att de cancerceller som delas elimineras). En annan studie visar att broccoli dödar cancerstamceller och hindrar nya tumörer från att växa. Studien utfördes av University of Michigan.

Sulforafan är alltså ett naturligt växtgift, en naturlig biokemikalie som verkar naturligt i kroppen och på så vis inte heller ger biverkningar och/eller påverkar kroppen negativt. Broccoli utsöndrar sulforafan på samma vis som andra växter frisätter växtgifter, dvs för att skydda sig från att bli uppäten från insekter. I människokroppen sker flera intressanta processer vid intag av broccoligroddar, och en av dem är att gifter/toxiska ämnen bryts ner från fettlösliga till vattenlösliga. Denna process är långt mycket viktigare än vad man kan föreställa sig. Fettlösliga toxiska ämnen lagras annars lätt in i fettvävnaderna eftersom de har svårare att elimineras från kroppen innan de blir vattenlösliga. När de väl erhållit sin vattenlösliga form, så kan de lätt elimineras via svettning, urinen eller utandningsluften. Innan dess så är det endast gallan som kan transportera ut gifterna eftersom den även binder upp fettlösliga ämnen och sedan transporterar dem, först via levergångarna, gallan (där inlagring av gallan sker)gallgångarna och sist tarmen (där gifter plockas upp).

Om du väljer att fokusera ditt sulforafanintag från broccoli, så behövs större mängder och tänk gärna på att broccolin innehåller mer av ämnet desto mer mogen den är. Den skall dessutom ätas okokt eller väldigt lättkokt, då ämnet annars elimineras. Alla växtgifter dunstar vid kokning eller annan tillagning, vilket är anledningen till att man får mindre besvär med uppblåsthet om man äter kokade kålsorter och andra grönsaker, än om man äter dem råa. Växtgifter kan även elimineras via blötläggning. Tänk också på att broccolin behöver vara ekologiskt odlad för att ha maximalt näringsinnehåll och för att inte tillföra gifter.

Följ länken nedan för studier om broccoligroddar

LÄS MER…

Broccoligroddar motverkar bakterier och inflammation

2014 februari > onsdag, februari-5-2014

En studie från 2009 visar att groddar från broccoli kan dämpa infektion av magsårsbakterien Helicobacter pylori (magsårsbakterien). Broccoligroddar innehåller ämnet sulforafan som anses ha en anticancereffekt, men som också har påvisats hämma magsårsbakterien Helicobacter pylori. Studien utfördes av forskare vid Tokyo University of Science, Japan och undersökte hur intag av broccoligroddar kunde påverka bakterier och inflammatoriska processer vid magsår.

I studien ingick 48 individer som var infekterade med Helicobacter pylori, och hälften erhöll 70 gram broccoligroddar per dag, medan resterande testpersoner fick motsvarande vikt i alfalfagroddar.

Forskarna följde aktiviteten av bakterieenzymet ureas i magsäcken samt nivåer av bakteriell antigen i avföringen, vilket är två biomarkörer vid Helicobacter pylori. Efter åtta veckor hade dessa biomarkörer minskat signifikant i broccoligruppen men inte i kontrollgruppen.

En annan undersökning visar att Helicobacter-infekterade möss erhöll minskad inflammatorisk process i övre delen av magsäcken vid intag av broccoligroddar. Broccoligroddarna bidrog till minskad frisättning av inflammatoriska signalämnen i magslemhinnan. Då infektion av Helicobacter pylori pch inflammation i magsäcken, är starka riskfaktorer för magcancer så kan broccoligroddarna, även i detta syfte, fungera som cancerpreventivt syfte.

Vänligen notera att vi inte på något sätt står bakom djurförsök.
Följ länken för att läsa studien…

LÄS MER…

SSRI-preparat och graviditet

2014 februari > tisdag, februari-4-2014

SSRI-preparat blir allt vanligare och numera skrivs de ut till många gravida kvinnor. SSRI-preparat kan minska nedstämdhet p.g,a. det fungerar som en selektiv återupptagshämmare av serotonin. För lite serotonin anses vara orsak till depressioner, men det man ofta missar är att serotoninbrist i sig ofta beror på dålig tarm och matsmältning. Att medicinera kan på så vis vara en utväg på kort sikt, men långsiktigt så behöver man se över varför serotoninnivåerna ligger lågt, vilket i de flesta fall beror på matsmältningen.

För att förklara sambandet… Tryptofan är en essentiell aminosyra som behövs för att bilda serotonin, men för att ha gott om tyrosin så behövs källor som är tryptofanrika. Tryptofan finns i kyckling, kalkon, ägg, nötter, linser och bönor m.m. och metaboliseras sedan till serotonin. För att tryptofan, liksom alla andra aminosyror, skall frigöras så krävs bra matsmältning då en mindre bra matsmältning innebär att protein inte kan brytas ner ordentligt och på så vis minskas aminosyrorna successivt. Om man har tryptofanbrist så har man ofta även brist på andra essentiella aminosyror men det kanske man inte märker lika väl.

Att inte ha förmåga att bryta ner protein eller ta upp aminosyror ordentligt är vanligt, främst hos de som har problem med magen, som har ätit protonpumpshämmare (eftersom saltsyra frisätts i magsäcken tillsammans med det enzym, pepsin, som behövs för att bryta ner protein), som är stressade, som har dålig tarm etc.

Att läka tarmen och se över intaget av mat, och hur det står till med aminosyror i kroppen är således mycket viktigare än att ge ett läkemedel för att döva symtomet. Faktum är att om du har dålig matsmältning och tarm, och har brist på flera aminosyror så kan det ha ge konsekvenser för patienten. Detta särskilt vid graviditet då det behövs alla aminosyror för att då ett friskt foster.

LÄS MER…

Rena inomhusluften med luftrenande växter – Bästa luftrenande växterna

2014 februari > måndag, februari-3-2014

Vi blir alltmer påverkade av kemikalier och föroreningar, och vår hemmamiljö blir allt viktigare. Nasa har utfört tester som visar att det finns ett stort antal växter som har en luftrenande effekt och vetenskapliga studier visar att växterna skapar bättre klimat, att de neutraliserar skadliga gaser och förbättrar luftfuktigheten. Alla växter tar upp koldioxid och producerar syre, medan många av dem också ger förbättrad luftfuktighet och ett bättre inomhusklimat. Dock så är det endast vissa växter som har en luftrenande effekt.

Växterna tar inte bara upp bioutsläpp (det som vi andas ut i vår utandning), utan de tar även upp skadliga ämnen som formaldehyd, benzen och trikloretylen. Dessa föroreningar ingår i många material vi omger oss med såsom plaster, papper, färger, spånplattor och textiler (formaldehyd), lösningsmedel och rengöringsmedel (bensen) och rengöringsmedel, lim och lack (trikloretylen). Trikloretylen är förbjudet att använda i produkter för hemmet sedan 1993, men det kan finnas kvar i gamla produkter.

De flesta luftrenande växterna är gröna växter, men det finns några stycken blommande växter som har liknande egenskaper, såsom krysantemum och gerbera (som dessutom är väldigt billiga blommor). Gerberan är fantastisk och finns med på de flesta listor över renande växter. Även orkidéen dendrobium och fönsterazalea är riktigt bra för inomhusluften.

NASA utförde försöken i slutna kammare. Dock så är renande växter bra för luften hemma och på våra arbetsplatser, men på dessa ställen är effekten mer svårmätt.

Studie:

Växter märkta med ”Air so pure” tillhör de växter som har en luftrenande effekt. En vetenskaplig studie utförd på holländska skolbarn visade tex att deras inomhusmiljö förbättrades, samt att den renade luften bidrog till förbättrad inlärningsförmåga och förbättrat allmänt hälsotillstånd. (TNO, Fytagoras Plant Science, hälsoinstitutet NIGZ och DENK Communicatie).

I studien uppmättes följande:

– Reduktion av koldioxidhalten med 10-20 procent.
– Den luftrenande effekten genom att krukväxterna kunde bryta ner formaldehyd och odörer till en nollnivå inom 45 minuter.
– Skolbarnen upplevde 7 procent bättre hälsa.
– Barnens kreativitet ökade och de erhöll över 20 procent bättre prestationsnivå på prov och uppgifter. På ett oannonserat skrivtest ökade resultaten med så mycket som 35 procent.

En annan undersökning visar att koncentrationer av de fyra viktigaste biogaserna aceton, etanol, metanol och etylacetat minskade dramatiskt när ett par av Air So Pure Spathiphyllum ställdes in i ett klassrum.

Bra luftfuktare 

– Guldpalm, Chrysalidocarpus lutescens
– Buskpalm, Rhapis excelsa
– Bambupalm, Chamaedoea erumpens
– Krysantemum, Dendrathema x grandiflora
– Banddracena, Dracena deremensis
– Gerbera, Gerbera x cantabrigiensis
– Bambufikus, Ficus binnendijkii
– Ädelbanan, Musa acuminata
– Spjutbräken, Nephrolepis exaltata
– Fredskalla, Spathiphyllum

Bästa luftrenarna 

Amerikanska försök visar att följande växter är bäst på att absorbera trikloretylen, benzen och formaldehyd. Siffrorna anger antal absorberade µg/cm2 bladyta och dygn.
(Källa: Wolverton & Douglas artikel i Florida Nurseyman, januari 1989) 

Trikloretylen 

– Gerbera, Gerbera x cantabrigiensis 8,5
– Murgröna, Hedera helix 7,3
– Kantdracena, Dracaena marginata 3,6
– Fredskalla, Spathiphyllum ´Mauna Loa´ 3,4
– Svärmorstunga, Sansevieria trifasciata 2,8
– Banddracena, Dracaena deremensis ´Warnecki´ 1,9
– Bambupalm, Chamaedorea erumpens 1,6
 
Benzen 

– Gerbera, Gerbera x antabrigiensis 23,5
– Krysantemum, Dendrathema x grandiflorum 18,2
– Murgröna, Hedera helix 10,4
– Svärmorstunga, Sansevieria trifasciata 10,0
– Banddracena, Dracaena deremensis ´Warnecki´ 5,4
– Fredskalla, Spathiphyllum ´Mauna Loa´ 5,2
– Silverkalla, Aglaonema ´Chinese Queen´ 4,7
– Kantdracena, Dracaena marginata 4,0
– Bergspalm, Chamaedorea elegans 3,3
 
Formaldehyd 

– Ädelbanan, Musa acuminata 11,7 
– Svärmorstunga, Sansevieria trifasciata 10,9 
– Murgröna, Hedera helix 9,8 
– Bergspalm, Chamaedorea elegans 5,4 
– Klätterkalla, Philodendron scandens ssp. 5,0 
– Stor spjutranka, Philodendron domesticum 4,3 
– Ampellilja, Chlorophytum comosum 4,2 
– Gullranka, Epipremnum pinnatum 3,3 
– Banddracena, Dracaena deremensis 3,2 
– Kantdracena, Dracaena marginata 2,7 
– Fredskalla, Spathiphyllum ´Mauna Loa´ 1,9

Tips!
– Tänk på att växternas reningseffekt blir bättre om de inte samlar damm. Duscha dem ofta!
– Växter med märkningen ”Air so pure” renar luften och förbättrar inomhusklimatet.

LÄS MER…

Näsfilter/Pollenfilter mot föroreningar – 10 tips för att minska inhalering av kemikalier och föroreningar

2014 februari > måndag, februari-3-2014

Om man vet om att man skall vistas i förorenade miljöer som tex i storstäder med alla dess avgaser, inom industrin eller vid vägarbeten, eller om man renoverar hemma o.s.v. så kan det vara klokt att investera i näsfilter. Näsfilter kan antingen fästas som små filter på näsborren eller sättas in i näsan. Näsfiltret som fästas på näsborren är hudfärgat och tunt, vilket gör det väldigt smidigt, medan det filter som stoppas in i näsan, säkerligen kan upplevas som lite mer opraktiskt. Det tunna filtret är dessutom mer gynnsamt för andningen, och för syresättningen. 

Näsfilter fungerar bra vid pollenallergi, då de fångar upp de partiklar som irriterar slemhinnorna. men de filtrerar även bort bakterier och virus som vi annars andas in och som växer till i näsgångarna. De samlar även upp partiklar som kommer från föroreningar, vilket bidrar till att inandningsluften renas på ett effektivt sätt. I kombination med luftrenare, så kan man själv göra mycket för att minska på inhalering av föroreningar och på så vis minska risk för många olika sjukdomar som exempelvis hjärt- kärlsjukdom, tarmsjukdom, lungsjukdom m.m.  

Minska inhalering av föroreningar och kemikalier genom att: 

1. Andas in genom näsan, så att inandningsluften filtreras av de små hår som sitter i näsgångarna

2. Undvik trafikerade gator och avgaser i största möjliga mån 

3. Undvik miljöer som bidrar med förorenad luft, som inom lackindustri, bilverkstäder, industrier, vägarbetsmiljöer och var noga med mun- och nässkydd om du arbetar med kemikalier, målarfärger eller andra kemikalierika saker. 

4. Vistas så mycket du kan ute på landet och i frisk luft och använd luftrenande växter inomhus.

5. Var så ren i kroppen för övrigt, ät ren mat och använd helt ekologiska hushålls- och hudvårdsprodukter

6. Spraya aldrig hårspray eller andra sprayer som innehåller kemikalier, då dessa går rakt upp i hjärnan via näsan

7.  Bo gärna så högt upp som du kan om du bor i stan. Desto högre upp, desto mindre avgaser. 

8. Använd luftrenare hemma och på jobbet 

9. Använd luftrenare i bilen

10. Köp och använd hellre begagnade saker, än de som är nya och inpregnerade. Köp ekologisk färg, ekologiska möbler och ekologiskt lim mm. särskilt om du gör om hemma.  

LÄS MER…

Föroreningar kan ge tarmsjukdom (Nya studier)

2014 februari > måndag, februari-3-2014

Hälsoproblem orsakade av luftföroreningar har länge diskuterats, med resultatet att omfattande studier bedrivits inom området. Exponering för luftföroreningar som partiklar (PM) kopplas till allt från lungsjukdomar och hjärt- kärlsjukdomar till autoimmuna sjukdomar och ökad risk för dödlighet. En ny intressant är dock luftföroreningarnas inverkan på tarmen och ett stort antal nya studier visar att föroreningar ökar risk för tarmsjukdomar som Corhns och Ulcerös Kolit.

Vi har alla gener som antingen slås på eller av, beroende på vad det finns för kvalité på de proteiner som finns kring vår DNA. Om vi lever bra, vilar, äter bra m.m. så aktiveras de gener som skyddar oss från sjukdom. Om vi däremot stressar, äter dåligt, äter mycket läkemedel, tränar för hårt, har ofullständig sömn och/eller vila m.m. så aktiveras istället de gener som gör oss sjuka, samtidigt som de skyddande generna slås av.

Nu visar ny forskning att de gener som är kopplade till mottaglighet för inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) endast förklarar en bråkdel av den ärftliga variationen för dessa sjukdomar. De 79 studierna visar istället att miljöfaktorer kan bidra till sjukdoms patogenes och på så vis är viktigare än arvsanlaget. Trots detta har lite forskning undersökt potentiella bidrag till luftföroreningar och dess komponenter för att tarmsjukdom .

Exponering av tarmen för luftföroreningar sker via mucociliary clearance av PM från lungorna samt intag via livsmedel och vattentäkter. Enklare förklarat, så samlas partiklar från föroreningar upp av slemmet och förs vidare ner i matsmältningssystemet. Gasformiga föroreningar kan också framkalla systemiska effekter .Rimliga mekanismer som förmedlar effekterna av luftföroreningar på tarmen kan innehålla direkta effekter på epitelceller, systemisk inflammation och immunaktivering, och modulering av tarmfloran. Kort sammanfattat, så kan föroreningar skapa obalans i tarmfloran, påverka tarmslemhinnans celler samt ge problematik med inflammatorisk process i tarmsystemet.

Det är viktigt att veta att även andra kemikalier påverkar tarmslemhinnan, och att mat med mycket gifter, eller drycker med mycket tillsatser eller sötningsmedel skapar oreda i tarmfloran och påverkar celler och inflammatoriska processer. För att få ordning på en tarmsjukdom (utan läkemedel och/eller kirurgi) så krävs stora livsstilsförändringar, med framförallt ren, näringsrik och gärna helt ekologisk mat och livsstil.

Det finns även nya uppfinningar inom området, med små diskreta näsfilter som annars används mot pollen. Om du gör om hemma, är mitt inne i stora städer och avgaser, eller arbetar inom industri, eller vistas i andra områden som bidrar till förorenad luft, så bör detta filter användas i så stor utsträckning som möjligt. Hemma och på jobbet kan en luftrenare hjälpa långt.   

Tips för att minska påverkan från föroreningar

För att minimera föroreningar som kommer in i kroppen i orenad form, så är det viktigt att andas på rätt sätt. Vi har flimmerhår i vår näsa som har som uppgift att rena luften som vi andas in. Om vi andas genom munnen så kommer allt rakt ner i våra lungor, och eller binder till slem och förs vidare ner i matsmältningssystemet. Andas alltså alltid in med näsan och ut genom munnen. När du andas in skall andningen vara aktivt och med relativt snabb inanding, medan utandningen skall vara långsammare och lugnare. Genom denna andningsteknik, så renas mycket av skräpet bort, samtidigt som du även minskar risk för att få in bakterier och virus i kroppen (då dessa filtreras bort från inandningsluften i näsan och sedan växer till sig i näsgångarna).  

LÄS MER…

VSL# Vivomixx (L. Casei) vid inflammatorisk tarmsjukdom

2014 februari > söndag, februari-2-2014

Många studier visar att de patienter som lider av tarmsjukdom (ulcerös kolit, crohns) helt eller delvis saknar en probiotisk stam som heter L. Casei. L. Casei har i uppgift att hålla nere i inflammation i tarmen, vilket kan förklara det svåra med att bryta inflammatoriska tarmtillstånd. L. Casei finns framförallt i fermenterade produkter som är probiotiska. Det är mindre lätt att veta om bristen beror på att patienter med tarminflammation inte har tillräckligt av stammen från början, eller om stammen minskar och försvinner efter långvarigt inflammatoriskt tillstånd.

L. Casei finns främst i Vita Biosa, en fermenterad dryck med mikroorganismer och probiotiska stammar, samt i VSL#, en produkt som numera föreskrivs inom vården. VSL# innehåller 450 miljarder bakterier per påse, och man kan ta antingen 1 eller 2 påsar per dag under minst 6 månaders tid. VSL# innehåller just L. Casei, samt en fin balans av de andra viktiga stammar som behövs för att återställa en tarmflora som inte fungerar. VSL# kan skrivas ut subventionerat av dietist, och/eller köpas privat via internet.

LÄS MER…

Aferesbehandling vid inflammerad tarm/tarmsjukdom

2014 februari > söndag, februari-2-2014

Aferesbehandling är en oerhört effektfull behandling som numera används vid svåra fall av inflammatorisk tarmsjukdom. Framförallt så är aferesbehandling ett bra alternativ för de patienter som inte responderar på läkemedel och/eller inte vill ta de läkemedel som erbjuds idag. Patienter som tidigare behövs gå på toaletten 20 gånger per dag kan bli helt symtomfria på mellan 5 och 10 behandlingar.

Både kortisol, TNF-alfahämmare och immunmodulerare ger svåra biverkningar och många patienter blir sämre och sämre, tills operation är ett faktum, Jämfört med de läkemedel som finns, så är aferes en oerhört skonsam behandling, där man eliminerar det som skapar problemet, istället för att tillsätter saker såsom läkemedel. Vid inflammatorisk tarmsjukdom, så beror problematiken på att det finns för stora mängder vita blodkroppar, främst makrofager, och att dessa skapar en ond cirkel som gör att immunförsvaret blir överaktiv. Vid aferesbehandling renas blodet på dessa vita blodkroppar och på cytokiner, antikroppar m.m. som skapar sjukdomstillståndet. Dock, så är det viktigt att förstå att orsaken till besvären, såsom intoleranser (soja, vete, mjölk), stress, utbrändhet (lågt kortisol) och kemikalier m.m. behöver elimineras. Annars kommer skoven snart tillbaka.

De flesta patienter svarar bra på behandlingen och resultatet håller i sig cirka 1.5 år. Vanligen är en behandlingsserie på 5-8 tillfällen att rekommendera. Om patienten sedan får små återfall, så kan en behandling per månad fungerar som underhållsbehandling. Vanligen utförs behandlingarna 1 gång per vecka, under 5-8 veckors tid.

Enligt en studie som presenterats vid symposium för inflammatorisk tarmsjukdom i Örebro, så blev tre fjärdedelar av patienterna helt eller delvis bra efter en behandlingsserie. Detta är oerhört fina resultat, särskilt med tanke på att behandlingen inte ger några allvarliga biverkningar. Det finns inte heller tecken på att immunförsvaret skulle påverkas för övrigt, utan det fungerar normalt både under och efter behandlingen. Sannolikt så fungerar det bättre när det återfår sin balans och inte behöver jobba så hårt. Aferesbehandling kan således vara ett bra och långsiktig behandling för de patienter som lider av Alcerös colit och Crohns sjukdom.

En sak som kan vara bra att veta om är att en del, särskilt tjejer, kan ha problem vid behandlingen, då det inte går att ta ut blod på det sätt som är tänkt. Vid aferesbehandling sätter man nämligen två nålar, en i varje arm. Blodet går således ut genom ena nålen, genom apparaten för aferes och filtreras genom ett filter med renande kulor, för att sedan återgå till kroppen via den andra nålen. Det som är viktigt är att det behöver vara ett högt flöde på blodet, eftersom apparaten annars larmar hela tiden. Och då dessa filter är väldigt kostsamma så blir det dyrt om de kasseras utan genomförd behandling. Hos en del patienter så blir det inget bra blodflöde vilket beror på deras venklaffar. Vid dessa tillfällen kan man sätta en CDK (ej CVK då den är för liten) dvs en dialyskateter. Om man väljer att sätta en CVK, så kan man utföra behandlingsserien i snabbare takt, om tex 2-3 behandlingar per vecka.

Överkurs/studier

Vid en aferesbehandling renas blodet genom en kolonn fylld med millimeterstora kulor av cellulosaacetat. Blodet passerar genom kulorna, vilket skapar en immunologisk reaktion som bidrar till att blodets komplementfaktorn C3b binder till kulornas yta, vilket i sin tur gör att kulorna binder upp oönskade vita blodkroppar. Med minskad mängd vita blodkroppar, minskar symtombilden och tarmen/kroppen har möjlighet att läka. Röda blodkroppar binder inte till kollonnen utan återförs till kroppen.

I studien som nämns ovan, så ingick 100 patienter med inflammatorisk tarmsjukdom såsom Ulcerös kolit och Crohns. Alla patienter hade behandlats med kortisonpreparat, hälften av Crohns-patienterna hade opererats, och 70 procent hade behandlats med TNF-alfahämmare. 91 procent av Crohns-patienterna, samt 73 procent av de patienter som led av ulcerös kolit hade behandlats med immunmodulerande läkemedel.

48 procent av patienterna med ulcerös kolit och 41 procent av patienterna med Crohns sjukdom blev helt symtomfria efter behandling. 75 procent, respektive 64 procent av deltagarna i de båda grupperna blev helt eller delvis hjälpta av behandlingen.

LÄS MER…

1 2 3 5
17 st på 5 sidor
FörstaSista