Aferesbehandling vid inflammerad tarm/tarmsjukdom

Aferesbehandling är en oerhört effektfull behandling som numera används vid svåra fall av inflammatorisk tarmsjukdom. Framförallt så är aferesbehandling ett bra alternativ för de patienter som inte responderar på läkemedel och/eller inte vill ta de läkemedel som erbjuds idag. Patienter som tidigare behövs gå på toaletten 20 gånger per dag kan bli helt symtomfria på mellan 5 och 10 behandlingar.

Både kortisol, TNF-alfahämmare och immunmodulerare ger svåra biverkningar och många patienter blir sämre och sämre, tills operation är ett faktum, Jämfört med de läkemedel som finns, så är aferes en oerhört skonsam behandling, där man eliminerar det som skapar problemet, istället för att tillsätter saker såsom läkemedel. Vid inflammatorisk tarmsjukdom, så beror problematiken på att det finns för stora mängder vita blodkroppar, främst makrofager, och att dessa skapar en ond cirkel som gör att immunförsvaret blir överaktiv. Vid aferesbehandling renas blodet på dessa vita blodkroppar och på cytokiner, antikroppar m.m. som skapar sjukdomstillståndet. Dock, så är det viktigt att förstå att orsaken till besvären, såsom intoleranser (soja, vete, mjölk), stress, utbrändhet (lågt kortisol) och kemikalier m.m. behöver elimineras. Annars kommer skoven snart tillbaka.

De flesta patienter svarar bra på behandlingen och resultatet håller i sig cirka 1.5 år. Vanligen är en behandlingsserie på 5-8 tillfällen att rekommendera. Om patienten sedan får små återfall, så kan en behandling per månad fungerar som underhållsbehandling. Vanligen utförs behandlingarna 1 gång per vecka, under 5-8 veckors tid.

Enligt en studie som presenterats vid symposium för inflammatorisk tarmsjukdom i Örebro, så blev tre fjärdedelar av patienterna helt eller delvis bra efter en behandlingsserie. Detta är oerhört fina resultat, särskilt med tanke på att behandlingen inte ger några allvarliga biverkningar. Det finns inte heller tecken på att immunförsvaret skulle påverkas för övrigt, utan det fungerar normalt både under och efter behandlingen. Sannolikt så fungerar det bättre när det återfår sin balans och inte behöver jobba så hårt. Aferesbehandling kan således vara ett bra och långsiktig behandling för de patienter som lider av Alcerös colit och Crohns sjukdom.

En sak som kan vara bra att veta om är att en del, särskilt tjejer, kan ha problem vid behandlingen, då det inte går att ta ut blod på det sätt som är tänkt. Vid aferesbehandling sätter man nämligen två nålar, en i varje arm. Blodet går således ut genom ena nålen, genom apparaten för aferes och filtreras genom ett filter med renande kulor, för att sedan återgå till kroppen via den andra nålen. Det som är viktigt är att det behöver vara ett högt flöde på blodet, eftersom apparaten annars larmar hela tiden. Och då dessa filter är väldigt kostsamma så blir det dyrt om de kasseras utan genomförd behandling. Hos en del patienter så blir det inget bra blodflöde vilket beror på deras venklaffar. Vid dessa tillfällen kan man sätta en CDK (ej CVK då den är för liten) dvs en dialyskateter. Om man väljer att sätta en CVK, så kan man utföra behandlingsserien i snabbare takt, om tex 2-3 behandlingar per vecka.

Överkurs/studier

Vid en aferesbehandling renas blodet genom en kolonn fylld med millimeterstora kulor av cellulosaacetat. Blodet passerar genom kulorna, vilket skapar en immunologisk reaktion som bidrar till att blodets komplementfaktorn C3b binder till kulornas yta, vilket i sin tur gör att kulorna binder upp oönskade vita blodkroppar. Med minskad mängd vita blodkroppar, minskar symtombilden och tarmen/kroppen har möjlighet att läka. Röda blodkroppar binder inte till kollonnen utan återförs till kroppen.

I studien som nämns ovan, så ingick 100 patienter med inflammatorisk tarmsjukdom såsom Ulcerös kolit och Crohns. Alla patienter hade behandlats med kortisonpreparat, hälften av Crohns-patienterna hade opererats, och 70 procent hade behandlats med TNF-alfahämmare. 91 procent av Crohns-patienterna, samt 73 procent av de patienter som led av ulcerös kolit hade behandlats med immunmodulerande läkemedel.

48 procent av patienterna med ulcerös kolit och 41 procent av patienterna med Crohns sjukdom blev helt symtomfria efter behandling. 75 procent, respektive 64 procent av deltagarna i de båda grupperna blev helt eller delvis hjälpta av behandlingen.

Läs mer om VSL#-behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom:
blog.php?bid=3692

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu