Kom i höstform med hälsosamma mellanmål

2011 augusti > söndag, augusti-28-2011

Nu är det snart höst och vi återgår till gamla (… eller nya… ) rutiner. Efter sommarens grillningar och semestertider, så är det perfekt att återgå till bra mönster, genom att laga mat och ta med sig och att man ser till att planera in bra mellanmål.

För att underlätta vardagshekten och skapa bra mellanmål, kan ett färdigt greenspulver eller en proteinrik smoothie passa perfekt. Med anledning av det, anordnar vi en tävling med Helhetshälsa, där 3 vinnare kan vinna en förpackning med GI Mellanmål och en burk med probiotika.

Du tävlar genom att maila in ditt bästa avslappningstips nu när höststressen sätter igång.  Maila ditt tips till: zarah@kostkoll.se

Läs mer om Helhetshälsa: www.helhetshalsa.se

LÄS MER…

Behandling med vitamin C löser upp giftigt proteinaggregat vid Alzheimers sjukdom

2011 augusti > fredag, augusti-26-2011

Forskare vid Lunds universitet har upptäckt en ny funktion inom behandling med vitamin C. C-vitamin kan lösa upp de giftiga proteinaggregat som byggs upp i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Forskningsresultaten presenterades nu i dagarna i Journal of Biological Chemistry.

Hjärnan hos personer som lider av Alzheimers sjukdom innehåller klumpar av så kallade amyloida plack som består av felveckade proteinaggregat. Dessa proteiner orsakar död hos hjärnans nervceller och först skadas de nerver som finns i hjärnans minnescentrum.

Nu visar studier att C-vitamin alltså kan lösa upp dessa plackbildningar och på så sätt minska symtom och problematik vid Alzheimers sjukdom.

Källor: Lunds universitet, AlphaGalileo Foundation

LÄS MER…

Saltintag kopplad till kognitiv försämring

2011 augusti > fredag, augusti-26-2011

En kosthållning som är rik på salt och som kombineras med låg fysisk aktivitet, kan inverka negativt på kognitiv hälsa hos äldre vuxna, visar ny forskning. Studien publicerades i tidskriften Neurobiology of Aging och visade att de äldre vuxna som både hade en stillasittande livsstil och konsumerade mycket natrium i sin kost, var i riskzonen för både hjärtsjukdom och kognitiv försämring.

Source: Neurobiology of Aging
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2011.07.004
“Sodium intake and physical activity impact cognitive maintenance in older adults: the NuAge Study”
Authors: A.J. Fiocco, B. Shatenstein, G. Ferland, H. Payette, et al

LÄS MER…

Molekyler från bakterier kan hämma bröstcancer och minska spridning

2011 augusti > torsdag, augusti-25-2011

En ny studie som publicerats i Nature Chemistry visar att en molekyl som först upptäcktes i bakterier, kan blockera det protein som orsakar bröstcancer. Bakterien kan således hämma cancern från att båda utveckla och sprida sig.  Studien utfördes av Bioteknologhy and Biological Sciences Research Council (BBSRC) och University of Cambridge, och visar på molekylär nivå, hur  thiostrepton (en naturligt förekommande cancerhämmande molekyl) kan hämma det protein som kallas för FOXM1 och som är uppkomsten till bröstcancer.

FOXM1 finns i större mängder i bröstcancerceller och fäster sig på vissa sträckor av vårt DNA. Proteinet slår sedan på de gener som reglerar tillväxt och delning av celler, vilket ökar insjuknandetakten. FOXM1 orsakar också att tumörer sprider sig samtidigt som det också  initierar tillväxt av de blodkärl som ger tumörerna den näring som de behöver för tillväxt (tillsammans med koppar och socker för cancercellernas jäsningsprocess/energiproduktion). Utveckling av bröstcancer kan således hämmas genom att man blockerar detta protein.  

Källa: Nature Chemistry

LÄS MER…

Varför stress orsakar DNA-skador

2011 augusti > torsdag, augusti-25-2011

I åratal har forskare publicerat studier som visar sambandet mellan kronisk stress och kromosomskador. Nu har forskare vid Duke University Medical Center upptäckt en mekanism som kan förklara stressen i form av DNA-skador.

Denna särskilda mekanism kännetecknas genom kronisk stress och förhöjt adrenalin som småningom ger tydliga och märkbara DNA-skador. Studien publicerades den 21 augusti i online-numret av den ansedda tidsskriften Nature.

Källa: Nature

LÄS MER…

Korianderolja kan skydda mot skadliga bakterier

2011 augusti > torsdag, augusti-25-2011

Många stora livsmedelsföretag bestrålar maten eller pastöriserar den, främst för att minska riskerna för bakterietillväxt. Ett bra sätt att konservera på naturlig väg kan vara med hjälp av antioxidanter som motverkar oxidation när livsmedlet kommer i kontakt med syre (som tex vitamin E). När det gäller bakterietillväxt, så kan korianderolja verka på samma vis som uv-strålningen, genom att det förebygger bakteriell nedbrytning och livsmedelsburna sjukdomar.

En ny studie som publicerats i Journal of Medical Microbiology stödjer just detta användningsområde för korianderoljan och författarna till studien framhöll att det krävdes så lite som 1,6 procent korianderolja för dessa positiva effekter. Korianderoljan dödade eller minska tillväxten av bakteriestammar, inkluderat Escherichia coli, Salmonella enterica, Bacillus cereus och meticillin- Staphylococcus aureus (MRSA). Det är alltså ett fantastiskt sätt för att erhålla en naturlig och ekologisk livsmedelshantering, samtidigt som det låga innehållet av oljan endast märkbart påverkar smaken på slutprodukten.

LÄS MER…

Hydroxytyrosol, nyckel till olivoljans antiinflammatoriska egenskaper

2011 augusti > torsdag, augusti-25-2011

Hydroxytyrosol är en ingrediens som finns i oliver och som säkerligen kommer att lyftas i framtida diskussioner om antiinflammatoriska processer. Jag skriver ofta om curcumin (som finns i gurkmeja och curry) samt om mina favoriter, proteasenzymer. Alla dessa har antiinflammatoriska egenskaper, liksom omega 3 och oljor rika på just ämnet hydroxytyrosol.

En studie som lyfter detta fantastiska ämne i olivolja, har nyligen utförts av DSM Nutritional Products Ltd. Resultaten publicerades nyligen i Planta Med där hydroxytyrosol syntes innehålla både kväveoxid (NO) och prostaglandin E2 (PGE2), som båda är proinflammatoriska och mycket verksamma föreningar.

Källa: Planta Med
Publicerad online, DOI: 10.1055/s-0031-1280022
”Hydroxytyrosol är den huvudsakliga antiinflammatoriska Compound i vattenlösning Olive Utdrag och försämrar Cytokine och kemokinreceptorantagonist Produktion i makrofager”
Författare: N. Richard S. Arnold, U. Hoeller, C. Kilpert, K. Wertz, J. Schwager

LÄS MER…

Låga nivåer av omega 3 kan ge ökade självmordsrisker

2011 augusti > torsdag, augusti-25-2011

Amerikanska trupper och servicepersonal med låga nivåer av omega-3 löper större risk för självmordsbenägenhet, visar en ny studie. Studien publicerades nyligen i Journal of Clinical Psychiatry och visar på vikten av både god tillförsel av bra fetter i kosthållningen, men även vikten av omega 3-rika tillskott. Resultatet visade att den amerikanska militärpersonal som undersöktes mellan 2002 och 2008 och som hade de lägsta nivåerna av DHA (dokosahexaensyra) löpte 62 procents högre risk för självmordsbenägenhet.  

Liknande kopplingar mellan omega 3 och depression, självmord och allmänna psykiska besvär finns i ett stort antal studier. Även D-vitamin verkar modulerande för immunförsvar och signalsubstanser.

Source: Journal of Clinical Psychiatry
Available online, doi: 10.4088/JCP.11m06879
“Suicide Deaths of Active-Duty US Military and Omega-3 Fatty-Acid Status: A Case-Control Comparison”
Authors: M.D. Lewis, J.R. Hibbeln, J.E. Johnson, Y. Hong Lin, D.Y. Hyun, J.D. Loewke

LÄS MER…

Tidig undernäring kan öka riskerna för hjärtsjukdom senare i livet

2011 augusti > torsdag, augusti-25-2011

Hungersnöd eller undernäring under den tidiga barndomen och tonåren kan påverka kroppen så pass, så att det ökar riskerna för kardiovaskulär ohälsa i vuxen ålder, visar ny studie. Forskningen publicerades i European Heart Journal och visar att undernäring kan leda till framtida ohälsa.

Studien utfördes av forskare från University Medical Center Utrecht och Amsterdams universitet och baserades på 7845 kvinnor som var barn, tonåringar eller unga vuxna under den nederländska hungersnöden 1944.

Source: European Heart Journal
Published online ahead of print, doi:10.1093/eurheartj/ehr228
“Cardiovascular consequences of famine in the young”
Authors: A.F.M. van Abeelen, S.G. Elias, P.M.M. Bossuyt, D.E. Grobbee, et al

LÄS MER…

Barnastma kan kopplas till ADHD

2011 augusti > torsdag, augusti-25-2011

Forskare vid Karolinska institutet har funnit en intressant koppling mellan barn som har astma och ADHD. Studien visade att barn i åldern 7-9 år och som led av astma, löpte  nästintill dubbelt så hög risk för att utveckla ADHD i tidiga tonåren. Tidigare studier har visat samma koppling. I studien ingick 1812 tvillingar som återfanns i det svenska tvillingregistret. Studien publiceras i tidskriften Allergy.

Läs mer om astma och allergi:
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kostkoll.se
www.friskabarn.se
www.piggabarn.se

LÄS MER…

En av tretton amerikanska barn har födoämnesallergier, visar ny studie

2011 augusti > onsdag, augusti-24-2011

En ny studie visar att matallergier drabbar så mycket som en av tretton amerikanska barn. Då bör man tänka på att det tillkommer alla de barn som ”bara” lider av intolerans i form av IgG eller IgA-reaktion.

Forskarna säger att cirka 40 procent av de barn som har allergier mot mat, har allvarligare reaktioner som liknar hösnuva och andra säsongsbetonade allergier. Totalt shar åtta procent av barnen en matallergi mot jordnötter och mjölk, vilket gör dessa två födoämnen till de var de vanligaste källorna för allergi hos barn. Nästan 6 miljoner amerikanska barn lider av allergi mot mjölk eller jordnötter.
 
Studien är baserad på online-intervjuer med föräldrar till barn (yngre än 18 år) och involverade 40 104 barn. Resultatet publicerades i måndagens nummer av Pediatrics.

LÄS MER…

Sjögräs kan sänka blodtrycket hos friska barn

2011 augusti > onsdag, augusti-24-2011

Konsumtion av näringsrikt sjögrås (tång) kan minska blodtrycket  hos friska barn och verka förebyggande för vuxna människor, visar en ny studie.

Studien bygger på barn mellan 3 till 6 år, som alla fick sjögräs som del av sin vardagliga kosthållning.  Intaget associerades med en signifikant minskning av blodtrycket både hos pojkar och flickor. Resultatet publicerades i Nutrition Journal.

Source: Nutrition Journal
2011, 10:83 doi:10.1186/1475-2891-10-83
“Seaweed intake and blood pressure levels in healthy pre-school Japanese children”
Authors: K. Wada, K. Nakamura, Y. Tamai, M. Tsuji, Y. Sahashi, K. Watanabe, S. Ohtsuchi, K. Yamamoto, K. Ando, C. Nagata

LÄS MER…

Förbättra matsmältningen, tarmsjukdomar och dålig tarmflora med ökad saltsyraproduktion och enzymer

2011 augusti > lördag, augusti-20-2011

Allt fler får problem med för lite saltsyra, främst på grund av stress som minskar frisättningen av saltsyra från magslemhinnan. Många har dessutom ätit protonpumpshämmare under långa perioder, vilket minskar produktionen av saltsyran och därmed ger avsevärt mycket sämre matspjälkning.

För lite frisättning av saltsyra, gör att det är svårt för oss att bryta ner kött. Detta beror både på frånvaron av saltsyra, men även på grund av att det enzym som bryter ner protein frisätts tillsammans med saltsyra.

Tillsammans med saltsyran och enzymerna (pepsin), frisätts även instric factor, som binder upp B12 så att det kan absorberas längre ner i tarmen. Med för liten frisättning av saltsyra smälter vi alltså maten mycket sämre, samtidigt som vi lätt får brist på enzymer (i och med att vi inte får ordentligt med aminosyror) och B12.

Problemet är att allt detta ger en dominoeffekt som innebär att försämrad matsmältning, också ger överväxt av candida (från osmälta kolhydrater) och endotoxiner (från osmälta proteiner) samt problem med reparation i kroppens muskulatur på grund av för lite aminosyror m.m. Även enzymer tillverkas av aminosyro och produktionen av enzymer i bukspottkörteln försämras avsevärt vid aminosyrabrist (samt vid för högt blodsocker och hög frisättning av insulin), vilket i sin tur påverkar fettnedbrytning (och spjälkning av protein och kolhydrater) som då ger obalans i hormonsystemet. Allt hör alltså ihop..! 

Du kan akivera din egen saltsyraproduktion med hjälp av bitterdroppar, citronvatten,gentianarot, älggräs, ringblomma, kvassia och vattenklöver (Källa: Peter Wilhelmsson).

Har du dålig matsmältning eller tarmproblem, kan du kombinera probiotika, med saltsyra och matsmältningsenzymer, samt ev. läkande örter och näring för tarmens slemhinna (tex laktritsrot i kombination med glutamin, zink och höga doser C-vitamin). Uppsök gärna en näringsterapeut om du är osäker och vill ha biokemiskt anpassad rådgivning.

LÄS MER…

1 2 3 8
109 st på 8 sidor
FörstaSista