90 procent av barn med ADHD har dolda matallergier

2011 augusti > lördag, augusti-20-2011

Så mycket som 90 procent av barn med ADHD har dolda matallergier, visar en ny studie. 100 procent av de 33 barn som medverkade i studien erhöll förbättringar genom kost- och kosttillskottsbehandling.

Utgå alltid från att alla barn med ADHD och autism har problem med nedsatt avgiftning, metylering och födoämnesintolerans mot främst gliadin i vete (eller mjölkprotein kasein eller vassle). Eliminera födoämnen och aktivera leverns avgiftning via fas 1 och 2. Se även till att läka tarmen och återställa tarmfloran hos barnet.

Theil, Robert ”Nutrition-based Intervention for Attention-Deficit Disorder and Attention-Deficit Hyperactive Disorder”. Townsend Letter for Doctors. April 2000.

LÄS MER…

Höga nivåer av kalium minska risk för stroke och hjärtinfarkt

2011 augusti > fredag, augusti-19-2011

Jag har tidigare skrivit om att goda nivåer av kalium förlänger livet i och med att det minskar riskerna för hjärt- kärlsjukdom. Nu kommer en ny studie som visar att höga kaliumnivåer ger minskade risker för stroke.

Kalium är en oerhört viktig mineral, som sällan nämns. Utan kalium och med för högt natrium i förhållande till kalium, så ökar riskerna för hjärt-kärlsjukdom markant. Det är alltså inte natrium i sig som är farligt, utan att ha en balans där det är för lågt kalium. Liknande synergister/antagonister med viktiga förhållanden som böhöver hållas i balans är tex kalcium/magnesium, koppar/järn o.s.v.

Den nya svenska studien publicerades nyligen i tidskriften The Lancet och visade på kaliumets förmåga att minska riskerna för stroke. Stroke drabbar över 750 000 gånger personer per år i USA, vilket försämras av det höga intaget av natrium i förhållande till kalium.

Ökat intag av kalium kan dessutom sänka blodtrycket eftersom natrium minskar i förhållande till kalium. Det är således bättre att tänka att man tillför kalium för att återställa balansen istället för att minska natrium som många rekommenderas. Visst är det bra att natrium minskar om det är högt, men om det inte finns tillräckligt med kalium så kommer inte minskningen att ha någon effekt. Det är istället bättre att öka intaget av kalium, så att balansen blir bra och harmonisk för cellen. Natrium är också viktigt för cellen m.m. men som sagt, i rätt förhållande med kalium.

Kalium är en viktig elektrolyt som har elektrisk ledningsförmåga i vårt nervsystem och som således verkar för optimal muskelfunktion och bildning av muskulatur. Eftersom hjärtat är en muskel så är kalium nödvändigt för god hjärthälsa. Studier visar att människor med högt kalium i blodet erhåller halverade riskerna för hjärtinfarkt, jämfärt med de som hade normala nivåer.

Merparten av kalium har vi i våra celler, och det samverkar med natrium för att bygga och optimera muskulaturen samt för att hålla vår vätskebalans på bra nivå. Kalium hjälper dessutom kroppen att hålla en svagt alkaliskt balans i pH-värdet. Kaliumbrister kan ge njursten och plack i kärlen, eftersom mineralet har som funktion att lösa upp njurstenar och plack. Du kan inte överdosera kalium, i och med att överskottet elimineras via njurarna.

Vid inflammation eller behandling med kortison och cesium kan kaliumnivåerna falla snabbt, vilket alltid bör justeras under och efter behandlingen.

En bra källa för kalium är vattenmelon vilket är anledningen till att jag rekommenderar vattenmelon vid återkommande njurstenar. Även bananer är rika på kalium, men faktum är att både cantaloupemelon och limabönor är ännu kaliumrikare, samtidigt som de inte har lika mycket fruktsocker som en banan. Färsk apelsinjuice, mandel, lax och tomater innehåller också kända livsmedel med höga nivåer av kalium.

Källa: www.naturalnews.com

LÄS MER…

Lutein sänker nivåerna av oxiderat LDL-kolesterol och förebygger åderförkalkning

2011 augusti > fredag, augusti-19-2011

Lutein har länge varit känt som ett kraftfullt näringstillskott vid synproblematik såsom makuladegeneration. I många kosttillskott finns lutein från blåbär som ingrediens och lutein används även i högre doser som utvunnet extrakt.

En ny studie som publicerats i The Journal of Nutrition visar på hälsofrämjande antiinflammatoriska och antioxidanta fördelar vid intag av lutein, då främst genom att det minskar plackbildning och oxidering av LDL-fetter.

Genom minskat plack och förbättrade nivåer av bra fetter, så kan lutein förebygga hjärtsjukdomar och inflammation i kärlen. Lutein finns främst mörkgröna bladgrönsaker såsom spenat, broccoli, grönkål och vitkål. Plackbildning kan även motverkas genom tillskott av proteasenzymer, som bryter ner plack och slagg i kärlen.

Källa: NaturalNews

LÄS MER…

Minska led-och muskelvärk och upprätthåll sunda bentäthet med höga doser av vitamin D

2011 augusti > fredag, augusti-19-2011

En ny studie som publicerats i tidskriften Breast Cancer Research and Treatment visar att höga doser av vitamin D kan lindra led- och muskelvärk vid behandling av bröstcancer (biverkning från aromatashämmare).

D-vitamin hjälper även till att hålla blodet lätt basiskt (tillsammans med kalcium) och hjälper till att bibehålla benmassa och förhindra benförlust. Studien utfördes av forskare vid Washington University School of Medicine i St Louis.

Testpersonerna fick tillskott med 50 000 internationella enheter (IE) D-vitamin (D3) per vecka. En tidigare metaanalys, genomförd på 22 olika kliniska studier, visar en tydlig koppling mellan D-vitaminbrist och kronisk smärta i bland annat leder och muskler.

Studie visar även att bröstcancer kan hämmas av höga nivåer av vitamin D, eftersom D-vitamin är en förutsättning för frisk celltillväxt.

Läs mer:
www.d-vitamin.biz
www.kostkoll.se
www.naturalnews.com 

LÄS MER…

Kombination av resveratrol och piperin kan öka biotillgänglighet

2011 augusti > fredag, augusti-19-2011

Resveratrol är den bioaktiva förening som finns i druvor och i rött vin. Den används ofta som en kraftfull antioxidant och produceras i druvan som ett skydd mot svampangrepp. Många druvor är besprutade, vilket inte bara ger hög dos av kemikalier utan även lägre innehåll av resveratrol (iom att druvorna inte tillverkar lika mycket av ämnet när det inte finns svampar runt omkring).

Nu visar en studie att resveratrol, i kombination med piperin kan öka biotillgängligheten av resveratrol med så mycket som 229 procent. Studien publicerades nyligen i Molecular Nutrition & Food Research.

Resveratrol har dessutom en mycket snabb metabolism, vilket gör att det krävs höga doser för att det ska verka främjande vid sjukdom. Som förebyggande åtgärd krävs lägre doser och biotillgänglighet. Den nya studien visar dock att en kombination av resveratrol och piperin kan ge markant ökad förbättring av biotillgängligheten, samtidigt som det minskar metabolismens fart.

Source: Molecular Nutrition & Food Research
Special Issue: Resveratrol – Current Status and Outlook, Volume 55, Issue 8, pages 1169–1176
“Enhancing the bioavailability of resveratrol by combining it with piperine”
Authors: J.J. Johnson, M. Nihal, I.A. Siddiqui, C.O. Scarlett, H.H. Bailey, H. Mukhtar, N. Ahmad

LÄS MER…

Antioxidanter kan minska risker för tidig död i cancer

2011 augusti > fredag, augusti-19-2011

En ny studie visar att antioxidanter som tillskott kan minska riskerna för cancer med 48 procent. Forskningen publicerades i European Journal of Nutrition och utfördes av Cancer Research Centre i Tyskland och University of Zürich.

Forskarna konstaterade att de testpersoner som började ta tillskott efter studiens start hade ökad risk för dödlighet i cancer, jämfört med de som redan tog tillskott innan studiens början.

Analysen baserades antioxidantintag hos 23 943 människor som alla var helt fria från cancer och hjärtsjukdomar i början av studien. Insamlingen av uppgifter skedde vid studiens början, samt efter 11 år.

Source: European Journal of Nutrition
Published online ahead of print, doi: 10.1007/s00394-011-0224-1
“Vitamin/mineral supplementation and cancer, cardiovascular, and all-cause mortality in a German prospective cohort (EPIC-Heidelberg)”
Authors: K. Li, R. Kaaks, J. Linseisen, S. Rohrmann

LÄS MER…

Sömnapné och nedsatt syreupptagningsförmåga kan öka riskerna för demens

2011 augusti > fredag, augusti-19-2011

En ny studie visar att kvinnor som lider av sömnapné har större risk för att utveckla demens, sannolikt på grund av det minskade syreintaget. Syreupptagningsförmåga är en förutsättning för många funktioner i kroppen och hjärnan, men framförallt så påverkar det vårt långtidsminne.

Av de kvinnor som led av andningsstörningar till följd från sömnapné utvecklade 44,8 procent demens eller milda kognitiva störningar. Detta jämfört med 31,1 procent hos de som inte led av sömnapné.

Källa: Journal of the American Medical Association

LÄS MER…

Behandling med pegloticase kan hjälpa patienter med svår, kronisk gikt

2011 augusti > fredag, augusti-19-2011

Patienter med svår, kronisk gikt som inte har svarar på konventionell behandling kan behandlas under sex månader med hjälp av pegloticasebehandling. Forskare från Duke University Medical Center rapporterade i Journal of American Medical Association att behandlade patienter upplevde minskad urinsyra, ökad fysisk funktion, förbättrad livskvalitet och minskad smärta.

Målet med behandlingen är att hålla koncentrationerna av urinsyra på låga nivåer, vilket också kan kontrolleras med bra kost (minskat intag av kött o.s.v.) och avgiftning. 97 procent av de som ändrar sin livsstil och/eller behandlas med medicinering mot gikt, blir bättre eller helt fria från sina symtom. Dock, så finns de 3 procent som inte blir bra, oavsett medicinering, kostförändringar eller p.g.a. överkänslighet eller resistens mot läkemedel. För dessa kan alltså den ovan nämnda behandlingen vara ett alternativ.

Källa: JAMA. 2011;306(7):711-720. doi: 10.1001/jama.2011.1169

LÄS MER…

Ny gen kan koppla samman ADHD, autism och andra neuropsykiatriska tillstånd

2011 augusti > fredag, augusti-19-2011

Ny forskning från University of Toronto visar att Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är relaterat till flera olika gener. Studien visar att samma gener återfinns även i andra neuropsykiatriska tillstånd som autism (ASD), vilket visar kopplingen mellan de olika diagnoserna. Studien publicerades förra veckan i Science translationell medicine.

Studien bygger på DNA-tester från 248 orelaterade patienter, alla med diagnosen ADHD. Forskarna sökte sökte efter (CNVs) tillägg eller eliminering som påverkar våra gener. Hos 3 av studiens 173 barn påvisades spontana genförändringar, dvs förändringar som uppstår utan påverkan från föräldrarna då mutationerna är nya för barnet. Sällsynta gener som ärvdes från drabbade föräldrar påträffades hos 19 av 248 patienter.

Inom gruppen av ärftliga gener, fann forskarna en överlappning där samma gener återfanns hos olika sjukdomsgrupper, såsom vid ADHD och autism. Sammanfattningsvis, så visar studien att vissa riskgener är gemensamma för ADHD, autism och andra neuropsykiatriska störningar.

Källa: University of Toronto

LÄS MER…

Intestinalt protein kan spela viktig roll vid ADHD och andra neurologiska sjukdomar

2011 augusti > fredag, augusti-19-2011

Som näringsterapeut har tarmen och ADHD/neurologiska sjukdomar en naturlig koppling till varandra. Forskare har länge studerat tarmens proteiner och membranens receptorer, för att på så sätt försöka finna anledningen till kopplingen. En ny kinesisk studie visar att receptorn uttrycks även i kritiska områden av hjärnan, inte bara i tarmen. Studien utfördes av National Institute of Biological Sciences och Tsinghua University i Peking.

Sammanfattningsvis kan man säga att nervceller i tarmen selektivt uttrycker GC-C och att dess aktivering förstärker svaret från våra dopaminneuroner i mellanhjärnan. Detta ger alltså en naturlig koppling mellan tarmens flora och välmående och utveckling av exempelvis ADHD.

Källa: Cincinnati Children Hospital Medical Center

LÄS MER…

Flera märken av kokosvatten har lägre näring än angivet, visar nytt konsumenttest

2011 augusti > torsdag, augusti-18-2011

Jag har tidigare skrivit flera inlägg och artiklar om kokosvatten. Det är ju en fin tanke, med hänsyn till kokosoljans positiva effekter, men enligt nya konsumenttester, så är det inte riktigt lika hälsosamt som producenterna skyltar med .

Det är främst kokosnötens fetter och laurinsyra som besitter de hälsosamma egenskaper som gör kokosfettet så fantastiskt. När vi använder kokosnötens vatten finns således inget eller väldigt lite fett kvar, vilket minskar dryckens positiva hälsoegenskaper.
 
På de flesta kokosvatten anges dessutom att vattnet innehåller en fin balans av natrium, kalium, magnesium och att det har otroligt låg sockerhalt. Tyvärr, så stämmer det inte riktigt när man väl börjar analysera produkterna. Enligt konsumenttester har endast 1 av 4 tillverkare av kokosvatten rätt angivet innehåll av vattnets näringsämnen.

Vita Coco innehåller tex 82 procent natrium och 35 procent magnesium lägre än det som stod angivet på förpackningen. Dessa två näringsämnen är knutna till hydrering. 

Coconut Waters Review – Tester av Vita Coco och Zico
ConsumerLabs.com

LÄS MER…

Ökat intag av folat/folsyra minskar riskerna för kolorektal cancer

2011 augusti > torsdag, augusti-18-2011

Ökat intag av folat kan minska riskerna för kolorektal cancer, enligt en ny analys som genomförts under nio års tid. I studien ingick 525 000 patienter. Resultatet visar att tillskott med folsyra minskade risker för att utveckla kororektal cancer med 30 procent. Resultaten publicerades nyligen i American Journal of Clinical Nutrition.

Folsyra spelar en avgörande roll under en graviditet, eftersom de kvinnor som har folatbrist, löper större risk för att föda barn med neuralrörsdefekter såsom ryggmärgsbråck och anencefali.

Source: American Journal of Clinical Nutrition
Published online ahead of print, doi: 10.3945/​ajcn.110.002659
“Pre- and postfortification intake of folate and risk of colorectal cancer in a large prospective cohort study in the United States”
Authors: T.M. Gibson, S.J. Weinstein, R.M. Pfeiffer, A.R. Hollenbeck, A.F. Subar, A. Schatzkin, S.T. Mayne, R. Stolzenberg-Solomon

LÄS MER…

Övervikt hos gravida kvinnor ökar riskerna för astma när barnen kommer i tonåren

2011 augusti > torsdag, augusti-18-2011

En studie som publicerats i Journal of Epidemiology och Community Health visar att kvinnor som är överviktiga eller feta när de blir gravida, oftare får barn med astmaliknande andningsbesvär. Besvären uppkommer främst när barnen kommer i tonåren.

Sedan 1970-talet har antalet barn med astmarelaterade besvär ökat dramatiskt i både Sverige och världen. Oftast kan problematiken härröra till tarmproblem, kemikaliebelastning och/eller allergener i maten som irriterar kroppens slemhinnor (via IgA-reaktioner som senare utvecklas till IgG-reaktioner). Upp till 37 procent av alla tonåringar har astmaliknande symtom.

Källa: Journal of Epidemiology och Community Health

www.piggabarn.se
www.kostkoll.se
www.astma-guiden.se
www.allergi.biz
www.friskabarn.se
www.kemikalier.eu

LÄS MER…

Alkoholkonsumtion I förhållande till akut pankreatit

2011 augusti > torsdag, augusti-18-2011

En studie visar på kopplingar mellan effekter från olika alkoholhaltiga drycker och dryckesbeteende samt ökade risker för akut pankreatit. Studien är svensk och genomfördes för att studera sambandet mellan konsumtion av sprit, vin och öl och riskerna för akut pankreatit. Totalt 84 601 personer i åldranar 46-84 år ingick i studien och de följdes under en period på 10 år.

Resultatet visade på en ökad risk med 52 procent för varje ökning av fem portioner sprit (vid ett och samma tillfälle). Det identifierades inget samband mellan konsumtion av vin/öl eller den genomsnittliga totala månatliga konsumtion av alkohol (etanol) och riskerna för akut pankreatit.

Referens:
Azodi OS, Orsini N, Andrén-Sandberg Å. Wolk A. Effekt av typ av alkoholdryck i orsakar akut pankreatit. Brit J kirurgi 2011, DOI: 10.1002/bjs.7632

LÄS MER…

Hundar kan identifiera lungcancer genom patienters utandningsluft

2011 augusti > torsdag, augusti-18-2011

En ny studie visar att hundar kan känna skillnad på om en patient har KOL eller lungcancer. Hundarna har tränats upp för att dofta sig till lungcancer i en människas utandningsluft och på så sätt identifera fall av cancer. I studien identifierade hundarna så mycket som 70 procent av de patienter som led av lungcancer, vilket är en otroligt hög siffra ur vetenskapssynpunkt. 

Källa: SR Vetenskapsradion

LÄS MER…

1 2 3 4 8
109 st på 8 sidor
FörstaSista