Barnastma kan kopplas till ADHD

Forskare vid Karolinska institutet har funnit en intressant koppling mellan barn som har astma och ADHD. Studien visade att barn i åldern 7-9 år och som led av astma, löpte  nästintill dubbelt så hög risk för att utveckla ADHD i tidiga tonåren. Tidigare studier har visat samma koppling. I studien ingick 1812 tvillingar som återfanns i det svenska tvillingregistret. Studien publiceras i tidskriften Allergy.

Läs mer om astma och allergi:
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kostkoll.se
www.friskabarn.se
www.piggabarn.se

www.kemikalier.eu