Molekyler från bakterier kan hämma bröstcancer och minska spridning

En ny studie som publicerats i Nature Chemistry visar att en molekyl som först upptäcktes i bakterier, kan blockera det protein som orsakar bröstcancer. Bakterien kan således hämma cancern från att båda utveckla och sprida sig.  Studien utfördes av Bioteknologhy and Biological Sciences Research Council (BBSRC) och University of Cambridge, och visar på molekylär nivå, hur  thiostrepton (en naturligt förekommande cancerhämmande molekyl) kan hämma det protein som kallas för FOXM1 och som är uppkomsten till bröstcancer.


FOXM1 finns i större mängder i bröstcancerceller och fäster sig på vissa sträckor av vårt DNA. Proteinet slår sedan på de gener som reglerar tillväxt och delning av celler, vilket ökar insjuknandetakten. FOXM1 orsakar också att tumörer sprider sig samtidigt som det också  initierar tillväxt av de blodkärl som ger tumörerna den näring som de behöver för tillväxt (tillsammans med koppar och socker för cancercellernas jäsningsprocess/energiproduktion). Utveckling av bröstcancer kan således hämmas genom att man blockerar detta protein.  

Källa: Nature Chemistry

www.kostkoll.se
www.friskabarn.se
www.piggabarn.se
www.kolhydrater.org
www.naturmedicin-guiden.se