Antioxidantrikt té på Chaga (sprängticka)

2012 december > måndag, december-10-2012

Chaga (svenska = Sprängticka) är en av världens mest kraftfulla örter enligt traditionell medicin. Chaga innehåller mer antioxidanter än något annat livsmedel, smakar mycket gott som te och kan drickas dagligen.

Chaga är en s.k. trädsvamp som växer vilt i stora delar av norra hemisfären, oftast på björk. Chaga te har använts som hälsodryck i Ryssland, Europa och delar av Asien i många hundra år.

Traditionellt säger Asiatisk örtmedicin att Chaga ”bibehåller ungdomlighet, stödjer hälsa och bidrar till ett långt liv”. På grund av sina skyddande egenskaper och sin frånvaro av bieffekter så klassas
den som en ”högsta klassens ört” – som går bra att använda som en stärkande ”tonic” hela livet.

Chaga innehåller en lång rad aktiva ämnen. Kanske mest känt är dess extremt höga innehålla av antioxidanter och Beta-glukaner. Traditionell kinesisk medicin säger att Chaga ha en renande och
stärkande effekt på njurar och lever samt kunna höja den grundläggande energin i kroppen.

HUR ANVÄNDER JAG CHAGA?

Chaga har traditionellt använts som ett varmt te. Människokroppen saknar de enzymer som kan bryta ned Chagans cellväggar så vi kommer inte åt näringen i Chaga utan uppvärmning av något slag.

För att göra ett stärkande te med Chaga-pulver: Använd 1- 2 strukna teskedar per 0,5 liter vatten. Värm vattnet till 80-90°C (nästan kokpunkt) och häll på en termos med chaga-pulvret. Låt stå i ca 1 timme. Kan med fördel lämnas över natten (7-8 timmar) för att dra in ordentligt.

För ett smakrikare te kan du blanda i färsk ingefära, gojibär, kanel eller andra örter och låta dra tillsammans med Chagan. Drick som ett varmt te – gärna med lite stevia eller honung i, använd som bas i smoothies och soppor, eller låt svalna och drick kallt.

Mer om Chaga: blog.php?bid=3014&print=1

Texten är framtagen i samarbete med Tom Lidström på Clearlife

LÄS MER…

Meditation och mental träning för barn

2012 december > söndag, december-9-2012

Det blir allt vanligare med mamma-barnyoga, barnyoga och meditation där barn finns med. Mental träning, meditation och avslappning är ypperliga redskap för att lära barnen att slappna av och ”bara vara”. Barn som har koncentrationsproblem, som har tydliga stressymtom, har svårt att somna på kvällarna eller har dålig sömn m.m. kan bli mycket lugnare och mer harmoniska om de får regelbunden avslappning i form av mental träning och/eller meditation. Ett bra och enkelt sätt är att börja med guidade meditationer, då det förenklar koncentrationen. Tid för eftertanke och meditation är dessutom ett underbart sätt för att umgås med sina barn på ett mer närvarande sätt.  

LÄS MER…

Multivitamin kan färbättra minnet hos äldre

2012 december > söndag, december-9-2012

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som omfattar 41 äldre kvinnor mellan åldrarna 64 och 79 år, visar att minnet kan förbättras markant bara genom att kosten kompletteras med en multivitamin. Alla deltagare hade klagomål kring deras subjektiva minne och studien visade att tillskott med multivitamin kunde stärka den neurala effektiviteten under minneshämtning. Försökspersoner fick tillskott under 16 veckors tid, med en kombinerad multivitamin, mineral- och växtbaserade formel eller placebo.

Resultaten visade att multivitamin bidrog med en ökning av hämmande neurala processer och bättre prestanda, noggrannhet och en allmän känsla av ett förbättrat minne. Inga biverkningar observerades.
 
Reference: ”Neurocognitive effects of multivitamin supplementation on the steady state visually evoked potential (SSVEP) measure of brain activity in elderly women,” Macpherson H, Silberstein R, et al, Physiol Behav, 2012 Aug 23; [Epub ahead of print]. (Address: Helen Macpherson, Centre for Human Psychopharmacology, Swinburne University, Hawthorn, Vic, 3122, Australia. E-mail: hmacpherson@swin.edu.au ).

LÄS MER…

Tiamin kan förbättra endotelfunktion

2012 december > söndag, december-9-2012

En observationsstudie där 30 vuxna individer antingen var friska, hade nedsatt glukostolerans (IGT), eller hade icke-insulinberoende diabetes mellitus (NIDDM), visar att tiamin kan öka endotel beroende vasodilatation (EDV) dvs. tiamin kan öka endotelfunktionen. Endotelceller är de celler som sitter på insidan av blodkärlen. En ökad funktion i dessa är således oerhört viktig, särskilt vid hjärt- kärlsjukdom och/eller diabetes. 

Alla försökspersoner fick 100 mg intravenöst tiamin en vecka efter baseline, de erhöll sockerbelastning och därefter testades alla blodvärden för socker. Resultaten visade att glukosvärdet ökat betydligt för alla grupper, men att den grupp som hade nedsatt glukosintolerans IGT-gruppen upplevde störst fördelar med tiamin-behandlingen. Glukosnivåerna förblev desamma efter tiamininjektion hos de försökspersoner som friska, och visade på en liten ökning för gruppen med IGT var EDV. Resultaten visar att tiamin kan förbättra endotelfunktion, särskilt hos patienter med NGT och NIDDM.
 
Reference: ”Thiamine (vitamin B1) improves endothelium-dependent vasodilatation in the presence of hyperglycemia,” Arora S, Lidor A, et al, Ann Vasc Surg, 2006 Sep; 20(5):653-8. (Address: Subodh Arora, Department of Surgery, George Washington University Medical Center, Washington, DC, USA. E-mail:
subsurg@aol.com ).

LÄS MER…

Vitamin B6 kan förhindra bröstcancer efter klimakteriet

2012 december > söndag, december-9-2012

En fall-kontrollstudie baserad på 1412 kvinnor visade att prediagnostic plasmakoncentration av pyridoxal-5′-fosfat (PLP), en aktiv form av vitamin B6, kan förebygga bröstcancer. Testpersonerna och kontrollpersonerna var matchade för födelsedatum, etnicitet, studíens plats, datum för tester, tid för blodprovstagning, timmar av fasta före blodprovstagning och förekommande användning av hormonell behandling.

Resultaten visade att de patienter som hade högst plasma PLP-koncentrationer löpte minskad risk för att utveckla invasiv bröstcancer jämfört med de kvinnor som hade lägst PLP. Ämnet verkar vara begränsat till fall med hormonreceptorpositiv-positiva tumörer. Resultatet visar att högre cirkulerande nivåer av vitamin B6 kan vara förenat med minskad risk för invasiv postmenopausal bröstcancer.
 
Reference: ”Prediagnostic plasma pyridoxal 5′-phosphate (vitamin B6) levels and invasive breast carcinoma risk: the Multiethnic Cohort,” Lurie G, Wilkens LR, et al, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2012 Aug 9; [Epub ahead of print]. (Address: Galina Lurie, Cancer Epidemiology Program, University of Hawaii Cancer Center, Honolulu, Hawaii, USA, E-mail: glurie@CRCH.hawaii.edu ).

LÄS MER…

Curcumin kan sänka glukosnivåerna hos patienter med typ 2-diabetes

2012 december > söndag, december-9-2012

I en randomiserad kontrollerad studie utförd på 100 överviktiga/feta patienter med typ 2-diabetes, påvisades curcuminiods sänka blodsocker och insulinresistens.Testpersonerna fick antingen curcuminoider (300 mg / dag) eller placebo under 3 månaders tid.

Resultaten visade en minskning i blodglukos vid fasta och insulinresistensindex i den grupp som fick curcuminoider, liksom en minskning av totala friafettsyror (serumvärde), triglycerider, och en ökning av lipoproteinlipas-aktivitet. Resultatenvisar på att curcuminoider kan sänka blodsocker och insulinresistens hos typ 2-diabetes.

Förklaringen till detta är sannolikt kopplingen till diabetes och låggradig inflammation, även kopplat till fetma och övervikt. Kombinera gärna curcumin (det gula verksamma ämnet i gurkmeja) med nymalen svartpeppar, då det verksamma ämnet piperin i svartpeppar ökar upptaget av curcumin med upp till 2000 procent. Tänk även på att minska intag socker, och att äta bättre, träna mer och stressa mindre.

 Reference: ”Curcuminoids exert glucose-lowering effect in type 2 diabetes by decreasing serum free fatty acids: a double-blind, placebo-controlled trial,” Na LX, Li Y, et al, Mol Nutr Food Res, 2012 Aug 29; [Epub ahead of print]. (Address: Dr. Changhao Sun, Department of Nutrition and Food Hygiene, Public Health College, Harbin Medical University, Harbin, China. E-mail: changhaosun2002@163.com ).

LÄS MER…

Glukosamin effektivt vid knäartros

2012 december > söndag, december-9-2012

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie med 32 patienter med symtomatisk knä artros (OA) visar att symptomen förbättrades med glukosamin-baserat tillskott. Försökspersoner fick 1.200 mg glukosamin per dag i kombination med kondroitinsulfat och methylsulfonylmethane, guavabladextrakt och vitamin D-tillskott, eller placebo, under 16 veckors tid.

Kliniska resultat mättes för symtom och smärtor vid baslinjen och vid vecka 4, 8, 12 och 16. Utfall visade minskade smärtor vid alla mätpunkter hos gruppen som fick tillskott, men inte hos gruppen som erhöll placebo. Symtombilden förbättrades överlag i båda grupperna med större fördelar i testgruppen. Brosk av typ II kollagen och synovit hyaluronan minskade med 10 procent och 25 procent i testgruppen, men inte i placebogruppen.

Resultaten visar att glukosamin-baserade kombinationstillägg kan ha en positiv effekt på smärta och andra symptom i samband med knäartros.
 
Reference: ”Effect of a glucosamine-based combination supplement containing chondroitin sulfate and antioxidant micronutrients in subjects with symptomatic knee osteoarthritis: A pilot study,” Nakasone Y, Watabe K, et al, Exp Ther Med, 2011 Sep; 2(5):893-899. (Address: Dr Hideyo Yamaguchi, Kenkoukazoku, Inc., Kagoshima, Japan. E-mail: h.yamaguchi@ttc-tokyo.co.jp ).

LÄS MER…

D-vitaminbrist förknippad med övervikt/fetma och ökad risk för diabetes

2012 december > söndag, december-9-2012

En tvärsnittsstudie med 601 vuxna icke-diabetiker (25% kvinnor), med en medelålder på 50, fann ett samband mellan diabetesrisker och vitamin D-koncentrationer. Resultaten visade att de försökspersoner som hade låga D-vitaminnivåer, också löpte större risk för att uteckla diabetes. Det syntes också ett tydligt samband mellan högt BMI och låga D-koncentrationer. Detta kan bero på att högre fettvikt på kroppen innebär att mer D-vitamin sitter bundet i kroppens fett, vilket på så sätt ger minskade D-vitaminkomcentrationer i blodbanan. 

Det kan även bero på att den låggradiga inflammation som övervikt innebär, ökar behovet av D-vitamin som immunmodulator (då vitamin V D är ett prohormon som rattar upp och rattar ner immunförsvaret) och/eller att sämre matvanor minskar intaget av D-vitamin. Oavsett, så tyder både denna studie och tusentals andra studier på att det finns en koppling mellan lågt D-vitamin, fetma och kardiometabola riskfaktorer.
 
Reference: ”Serum 25(OH)D is inversely associated with metabolic syndrome risk profile among urban middle-aged Chinese population,” Yin X, Zhang X, et al, Nutr J, 2012 Sep 9; 11(1): 68. (Address: Xiao Yin, Department of Endocrinology and Metabolism, Shandong University Affiliated Jinan Central Hospital, Jinan, China. E-mail: yxtiantian@gmail.com ).

LÄS MER…

Astma, förkylningsastma och ansträngingsastma kopplat till födoämnesallergier/födoämnesintoleranser

2012 december > söndag, december-9-2012

Förkylningsastma är i grunden en inflammatorisk sjukdom som påminner om den problematik som uppstår vid ”vanlig”astma. Symtom är främst att slembildning uppstår, och att luftrören drar ihop sig så att det blir svårt att andas. Vid astma drar bronkerna ihop sig, vilket kan upplevas väldigt otäckt, särskilt hos små barn som får astmaattacker. Förkylningsastma och ansträngingsastma har liknande händeseförlopp och symtombilder, och det är viktigt att ta reda på orsaken till varför reaktionen uppstår.

Inom sjukvården så kallar man astma för en multifaktoriell sjukdom, dvs. en sjukdom som kan uppstå utifrån många olika orsaker. Astma kan uppstå från en enskild orsak, eller flera orsaker som tillsammans bildar en problematik. Orsaker som vi vanligtvis känner till är luftföroreningar, cigarettrök, pollen- och pälsallergi m.m. En orsak som däremot ofta glöms bort, är födoämnesallergier/intoleranter. När det handlar om ”vanlig” astma, så är det kopplat till slemhinnereaktion, medan för förkylningsastma i grunden är en inflammatorisk process.

För att förklara detta lite närmare, så är både intolerans mot födoämnen och astma ett slemhinneproblem. Och inom näringsmedicin, funktionsmedicin, kinesisk medicin och ayuvedisk medicin, så ser man alla kroppens slemhinnor som att de hör ihop. Om en slemhinna påverkas, så påverkas även resten av kroppens slemhinnor. Sen hör olika organ tillsammans med varandra, vilket vi ofta kan se i och med att det uppstår en reaktion på flera ställen i kroppen. Ett exempel på detta är att öronbarn (barn som lätt för öroninflammation m.m.) ofta har problem med astma och även med mjölkproteinallergi och/eller intolerans mot mjölkproten medan barn som har problem med lungorna, ofta har problem med tarmfloran och med tänderna (munnens pH-värde).

Slemhinnor hör även ihop i resten av kroppen, och om intolerans mot ett födoämne irriterar slemhinnan i tarmen, så kommer du även att reagera genom svullnad gallgångar, lungproblematik m.m. på samma sätt som att du ofta har överväxt av candida (svamp) både i underlivet och i tarmen, inte bara på ett ställe. Svampen syns även i munnen, då tungan får en vit beläggning.

Det är sannerligen fascinerande att hela kroppen hör ihop, samtidigt som det ändrar stora delar av hur vi idag ser på kroppen. Om du har ett barn med förkylningsastma, så handlar det alltså inte bara om själva bronkerna och luftvägarna, utan om flera saker. I och med att det är en inflammatorisk sjukdom, så finns en binjureproblematik, dvs kroppen har inte tillräcklig förmåga att producera kortisol (vårt stresshormon som bildas i binjurarna och som skall ”släcka inflammationer i kroppen”), vilket innebär att vi inte kan ta hand om inflammationen på egen hand. Istället ordineras vi kortison, som är ett förstadie till kortisol.

Ett annat problem är att slemhinnorna är irriterade och de börjar då att producera slem, på samma sätt som att irriterade slemhinnor i näsan producerar snor, att en irriterad/inflammerad tarm producerar slemig avföring och att irriterade slemhinnor i underlivet skapar flytnigar m.m. Slembildningen vid förylning blir dessutom värre vid intag av mjölkprodukter, och även från intoleranser som stör slemhinnorna överlag.

Bra tips att tänka på vid astma, förkylningsastma och/eller ansträngningsastma:

1. Vila mycket så att binjurarna kan ta hand om inflammationen på ett bra sätt.
2. Undvik mejeriprodukter och allt som är mjölkbaserat. Ersätt med tex havre- eller rismjölk (undvik även soja, då detta är en stark allergen).
3. Om inte detta hjälper, eliminera även vetemjöl för att se om det blir bättre.
4. Vid slembildning kan slemlösande örter hjälpa, eller tex propolis. Ett annat bra alternativ är att inhalera kolloidalt silver. Hetta då upp lite kolloidalt silver i en kastrull och djupandas in ångorna under 2-3 minuter, 2-3 gånger per dag.
4. Ofta blir förkylningsastma värre ute i stark kyla. Försök att vara ute mitt på dagen, då det inte är lika kallt.
5. Var noga med att ha in fräsch inneluft och rena gärna luften med en luftrenare.
6. Om astmabesvären blir värre vid högt pollen, så är det oftast ett problem i proteinspjälningen, vilket kan elimineras genom tillförsel av proteasenzymer och starka antioxidanter.
7. Öka intaget av antioxidanter för att på så sätt motverka oxidation och inflammation.
8. Komplettera med D-vitamin, gärna i höga doser, då D-vitamin är ett nödvändigt prohormon som reglerar immunförsvaret (då D-vitamin fungerar som en modulator). Vid högt intag av D-vitamin under en lång period, bör även kalciumnivåer mätas, då D-vitamin i hög dos kan dra ut kalcium i blodbanan och på så sätt öka risk för benskörhet. Komplettera isåfall med K2 som hjälper kalcium in i ben och muskulatur.  
8. Inflammation överlag kan motverkas med curcumin (det gula verksamma ämnet i gurkmeja), gärna i kombination med nymalen svartpeppar (då det verksamma ämnet piperin i svartpeppar ökar upptag av curcumin med upp till 2000 procent)
9. ”Smörj” slemhinnorna med tillskott av bra fetter, såsom linfröolja, algolja eller (om du äter fiskolja), så kan fiskoljan vara ett bra alternativ. Komplettera alla vegetabiliska oljor med B-vitaminkomplex, magnesium, kalcium och zink då dessa näringsämnen krävs för konvertering av fetter (dvs. de krävs för omvanding av veg. fett till amnimaliskt fett i kroppen).

Läs mer: www.astma-guiden.se, www.allergi.biz. www.piggabarn.se, www.friskabarn.se och www.kostkoll.se

LÄS MER…

Blås dina egna julgranskulor med glasblåsning

2012 december > fredag, december-7-2012

En fin tillsammansaktivitet är att besöka Skeppsta Hytta, som ligger mellan Gnesta och Mariefred. Där finns både glasblåseri och en liten mysig visningsbutik. Skeppsta hytta drivs av eldsjälen Ebba von Wachenfeldt och där tar hon emot både grupper och enskilda personer som är intresserade av glasblåseri. Missa inte att besöka hennes hemsida: www.skeppstahytta.se och anmäl er till en prova-på-dag med glasblåseri. Nu i juletid är det underbart att få blåsa sin egen julgranskula eller en fin julklapp till någon speciell.

LÄS MER…

Akupunktur kan vara en effektiv behandling för sömnlöshet

2012 december > fredag, december-7-2012

Vid sömnproblem brukar vi rekommendera magnesium som aktiverar vårt parasympatiska nervsystem (vår AV-knapp) och såldes gör oss sömniga och mer avslappnade. Andra tips är att meditera och slappna av innan sänggående, att dricka té av kamomill, citronmeliss eller johannesört. Vid svåra problem kan dessa kompletteras med akupunktur och/eller öronakupunktur, kraniosakral terapi och/eller andra kroppsterapier som balanserar det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Läs mer: www.somn-skolan.se

En ny, intressant randomiserad, kontrollerad studie som genomfördes mellan november 2007 och november 2008 visar att akupunktur kan vara en bra behanlingsform vid sömnlöshet. Studien omfattade 33 patienter med primär insomni, där slutsatsen var att akupunktur var lika effektivt som zolpidem vid behandling av sömnbesvär. Patienter genomgick antingen en akupunktursession per vecka (akupunktur gruppen, n = 19) eller erhöll 10 mg zolpidem varje natt (kontroll, n = 14). Den huvudsakliga effektmåttet var Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI).

Forskarna fann att båda gruppernas sömn förbättrades över tiden i samma utsträckning. Poängen justerades för kön, ålder och utbildningsnivå. Resultaten tyder på att akupunktur kan vara en minst lika effektiv behandling för sömnlöshet som läkemedel avsedda för sömnproblematik.

Reference: ”A comparison between acupuncture versus zolpidem in the treatment of primary insomnia,” Tu JH, Chung WC, et al, Asian J Psychiatr, 2012 Sep; 5(3):231-5. (Address: Wei-Ching Chung, Department of Psychiatry, Chiayi Branch of Taichung Veterans General, Hospital, Chiayi, Taiwan. E-mail: chung.wc@msa.hinet.net ).

LÄS MER…

Curcumin kan minska triglycerider hos överviktiga individer

2012 december > fredag, december-7-2012

En placebokontrollerad, randomiserad, dubbelblind, klinisk prövning med 30 överviktiga individer visade att curcumin kan sänka koncentrationer av serumtriglycerider. Deltagarna fick tillskott med antingen curcuminoider (1 g / dag) eller placebo. Forskarna observerade sänkta parametrar av lipidprofilen och serumtriglycerider, men inte totalkolesterol, LDL-kolesterol, high-density lipoprotein kolesterol och högkänsligt C-reaktivt protein. Inga signifikanta skillnader i vikt, BMI, midjemått, höft omkrets, arm omkrets eller kroppsfett hittades. Resultaten tyder på att curcumin kan minska serum triglycerider-koncentrationer hos de personer som har en låg eller hög övervikt.
 
Reference: ”Effects of Supplementation with Curcuminoids on Dyslipidemia in Obese Patients: A Randomized Crossover Trial,” Mohammadi A, Sahebkar A, et al, Phytother Res, 2012 May 21; [Epub ahead of print]. (Address: Majid Ghayour-Mobarhan, Biochemistry and Nutrition Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Email: ghayourm@mums.ac.ir ).

LÄS MER…

Vitamin D-brist kan öka risker för njurskador och dödlighet från njursjukdom

2012 december > fredag, december-7-2012

En observationsstudie studie från 1998-2009, däribland 2075 vuxna patienter, fann att D-vitaminbrist kan förutsäga akut njurskada och ökad dödlighet hos svårt sjuka patienter. Testpersonernas D-vitaminnivåer uppmättes före sjukhusinläggning för den akut njurskadans uppkomst för att definiera risker, skador och slutstadie av njursjukdom (Rifle) m.m. skada. Forskarna fann att patienter med D-vitaminbrist löpte större risk för akut njurskada och ökade odds för dödlighet jämfört med de patienter som hade normala eller höga D-vitaminnivåer. Resultatet tyder på att D-vitaminbrist kan associeras med akut njurskada och dödlighet i en kritiskt sjuk patientpopulation.
 
Reference: ”Association of low serum 25-hydroxyvitamin D levels and acute kidney injury in the critically ill,” Braun AB, Litonjua AA, et al, Crit Care Med, 2012 Sep 12; [Epub ahead of print]. (Address: Kenneth B. Christopher, Renal Division, Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA, USA. E-mail: kbchristopher@partners.org ).

LÄS MER…

Hög förekomst av D-vitaminbrist hos svårt sjuka barn

2012 december > fredag, december-7-2012

En klinisk studie från november 2009 till november 2010 som omfattar 511 allvarligt eller kritiskt sjuka barn, visar en hög D-vitaminbrist hos de barn som var svårt sjuka. Resultaten visade att 40 procent av patienterna led av akut D-vitamin brist. Sommarsäsongens inhämtande av D-vitamin, och intag av kost och tillskott var en viktig del i barnens d-vitaminnivåer.

Resultatet visadade att stora D-vitaminbrister var förknippade med ökad risk för septisk chock, och att låga nivåer förekom hos stora delar av de barn som var väldigt sjuka. Om den stora bristen är orsaken bakom sjukdomarna och det nedsatta immunförsvaret (då D-vitamin är en modulator som aktiverar immunförsvaret) eller om D-vitaminbristerna är en konsekvens av sängliggande och innesittande, är svårt att avgöra utifrån studiens fakta.
 
Reference: ”Vitamin d deficiency in critically ill children,” Madden K, Feldman HA, et al, Pediatrics, 2012 Sep; 130(3): 421-8. (Address: Kate Madden, Children’s Hospital Boston, Division of Critical Care Medicine, Boston, MA, USA. E-mail: kate.madden@childrens.harvard.edu ).

LÄS MER…

Curcumin kan hämma åderförkalkning

2012 december > fredag, december-7-2012

En ny studie visar att curcumin kan hämma ateroskleros. Studien utfördes på möss, som fick curcumin (0,2 procent av deras vikt) som en del av sin diet under 4 månaders tid. Resultat visade att curcumin gav minskad omfattning av aterosklerotiska lesioner och inducerade förändringar i genernas uttryck. Resultaten visar att curcumin inte bara kan minska inflammatoriska processer, utan även åderförkalkning. 

(Vi vill vara tydliga med att vi inte står bakom forskning på djur..!)
 
Reference: ”Dietary curcumin inhibits atherosclerosis by affecting the expression of genes involved in leukocyte adhesion and transendothelial migration,” Coban D, Milenkovic D, et al, Mol Nutr Food Res, 2012 Aug; 56(8):1270-81. (Address: Dr. Christine Morand, INRA, UMR 1019, UNH, CRNH Auvergne, Clermont-Ferrand, France. E-mail: christine.morand@clermont.inra.fr ).

LÄS MER…

1 2 3 4 23
78 st på 23 sidor
FörstaSista