Karnitin och liponsyra kan förebygga diabetes och förbättra kognitiv funktion

2011 augusti > torsdag, augusti-18-2011

En ny studie som publicerats i Journal of Clinical Biochemistry and Nutritionvisar att naturligt förekommande cellulära antioxidanten, alfaliponsyra, har som förmåga att korrigera de onormala insulinnivåer som kan framkalla diabetes. Liponsyra kan dessutom föryngra energiproduktionen i den utsatta mitokondrier och öka omsättningen av socker och kolhydrater, vilket återställer den korrekta insulinaktiviteten.  

Alfaliponsyra instruerar kroppens biljoner celler så att de kan bränna glukos på ett effektivt sätt och ge ökad ämnesomsättning och energiproduktion. Studiens resultat visar att det finns en viktig koppling mellan cellens antioxidantstatus och normala insulinnivåer. När vi erhåller insulinresistens eller minskad insulinkänslighet, så beror det till stor del på den stress som ett ständigt högt blodsocker innebär. Denna stress och oxidation kan påverkas och minskas ner genom tillförsel av antioxidanter.

Källa:
www.ncbi.com
www.wellnessresources.com

LÄS MER…

Röda druvor producerar resveratrol som ett försvar mot svampinvasion

2011 augusti > torsdag, augusti-18-2011

Röda druvan innehåller det fantastiska ämnet resveratrol, som är en stark antioxidant. Tyvärr, så innehåller röda druvor oerhört mycket gifter, vilket gör dem till ett mindre bra val ur kemikaliesynpunkt. Den röda druvan tillverkar resveratrol för att skydda sig mot svampar, på samma sätt som många bönor och nötter bildar bland annat lektiner som skydd.

Resveratrol är kopplad till lägre risker för hjärtsjukdom och ökad livslängd, samtidigt som det motverkar oxidativ och nedbrytning i och med sin fantastiska antioxidativa effekt Många andra antioxidanter som antocyaniner i blåbär, finns där för att ge bäret dess underbara blåa färg. I druvan, är däremot resveratrol endast en produktion för att motverka svamp- eller bakterieangrepp.

Resveratrol fungerar alltså som ett naturligt antibiotikum och svampmedel. Resulatet från detta innebär att det kommer produceras mer av ämnet om det är mer svampar i närheten av druvorna. Om en druva alltså sprayas med syntetiska fungicider, såsom man gör i konventionella vinodlingar, blir den minskade mängden resveratrol avsevärt mycket lägre.

halten i frukten blir lägre. Konventionellt odlade druvor, med andra ord, innehåller relativt låga halter av resveratrol. Vilda druvor eller druvor som odlats ekologiskt innehåller däremot mer resveratrol eftersom det verkar för druvans överlevnad.

Källa: 25 Amazing Facts about food, Mike Adams och David Guiterrez

LÄS MER…

Barn som tar mycket antibiotika kan lättare få superbakterier

2011 augusti > torsdag, augusti-18-2011

En grupp kanadensiska forskare har funnit ett samband mellan användande av antibiotika och högre sannolikhet för att erhålla dödliga ”superbakterier” som tex meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA). Dessa resistenta bakterier kan leda till döden och blir allt vanligare, främst på grund av den stora konsumtionen av antibiotika. Studien publicerades nyligen i Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.

Studien visade att barn som tar minst ett preparat med antibiotikum per år löper tre gånger så stor risk för att utveckla MRSA , detta jämfört med de barn som inte ta antibiotika. Barn som tar fyra eller fler antibiotikakurer per år löper 18 gånger mer benägenhet för att utveckla MRSA.

Källa: NaturalNews

LÄS MER…

Studie: Minskad ångest hos cancerpatienter med musikterapi

2011 augusti > torsdag, augusti-18-2011

Ångest kan minskas genom att cancerpatienter får lyssna på musik eller föra ett samtal med en utbildad musikterapeut, enligt en ny översikt Musik kan minska ångest, och kan också ha positiva effekter på humör, smärta och livskvalitet, visar den nya systematiska översikten från Cochrane. Musik och musikterapi används i olika kliniska situationer och i många fall för att förbättra psykiskt och fysiskt välbefinnande.

När jag läste min utbildning till hälsopedagog, så besökte jag flera center för musikterapi och såg oerhört fina resultat utifrån det terapeutiska användadet av musik och ljud. I många fall, såsom vid ADHD, kan det ge goda resultat både genom att lugna och genom att balansera hjärnan genom olika ljud/frekvenser.

Reference:
”Music interventions for improving psychological and physical outcomes in cancer patients.”
Bradt J, Dileo C, Grocke D, Magill L.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 8. Art. No.: CD006911. DOI: 10.1002/14651858.CD006911.pub2

LÄS MER…

Rött kött kan öka risk för typ 2-diabetes

2011 augusti > torsdag, augusti-18-2011

En ny studie från Harvard School of Public Health visar ett starkt samband mellan konsumtion av rött kött och ökad risk för typ 2 diabetes. Studien visar även att de som ersätter rött kött med hälosammare proteinkällor, såsom nötter, fullkornsprodukter, frön m.m. erhåller minskade risker för att utveckla av diabetes. Studien publicerades i American Journal of Clinical Nutrition den 10 augusti 2011.

Referens: Harvard School of Public Health

LÄS MER…

Medicinsk cannabis snart godkänd för behandling av MS

2011 augusti > torsdag, augusti-18-2011

Ett cannabisbaserat läkemedel för MS-patienter är på väg att godkännas av Läkemedelsverket.
Medicinen är en munspray, baserad på cannabis och som används för att lindra stelheten hos MS-patienter. Sprayen är redan godkänd i Danmark, Tyskland, Spanien och Storbritannien och är nu på väg att godkännas av det svenska Läkemedelseverket.

Enligt läkemedelsverket så behöver man tillföra cannabis i relativt hög koncentration för att erhålla en kick och detta sker främst genom att man isåfall röker cannabis. I det ovan angivna läkemedlet, är innehållet av drogen försvinnande liten.   

Källa: Dagens medicin

LÄS MER…

Gurkmeja och kanel ger lägre negativa effekter vid fettrik måltid

2011 augusti > torsdag, augusti-18-2011

Forskare hävdar nu att en kost rik på kryddor såsom gurkmeja och kanel kan minska negativa reaktioner från fetrik mat, framförallt de höga halter av triglycerider som skapas i blodet. Genom att lägga till de ovan nämnda kryddorna till en fettrik måltid reduceras triglyceridproduktionen med cirka 30 procent, jämfört med en liknande måltid utan kryddor som komplement. Studien publicerades i senaste numret av Journal of Nutrition.

Article Reference:
”A High Antioxidant Spice Blend Attenuates Postprandial Insulin and Triglyceride Responses and Increases Some Plasma Measures of Antioxidant Activity in Healthy, Overweight Men”
Ann C. Skulas-Ray, Penny M. Kris-Etherton, Danette L. Teeter, C-Y. Oliver Chen, John P. Vanden Heuvel, and Sheila G. West
J. Nutr. August 1, 2011 vol. 141 no. 8 1451-1457

LÄS MER…

Depression hos kvinnor förknippas med högre risk för stroke

2011 augusti > torsdag, augusti-18-2011

Kvinnor som lider av depression har en 29 procent högre risk att få en stroke, enligt forskare från Brigham, Womans Hospital i Boston, Massachusetts och Harvard Medical School. Resultatet publicerades nyligen i tidskriften Stroke. De testpersoner som medicinerades med SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare), såsom Celexa, Zoloft eller Prozac, löpte till och med så mycket som 39 procents högre risk för stroke.

Forskarna genomförde en sexårsuppföljning i Nurses ’Health Study med 80 574 kvinnor i åldrarna 54 till 79 år. Studien utfördes mellan år 2000 till 2006 och ingen av testpersonerna hade varit utsatta för stroke sedan tidigare.  

Källa: Medical News Today

Article Reference:
”Depression and Incident Stroke in Women”
An Pan, PhD; Olivia I. Okereke, MD, SM; Qi Sun, MD, ScD; Giancarlo Logroscino, MD, PhD; JoAnn E. Manson, MD, DrPH; Walter C. Willett, MD, DrPH; Alberto Ascherio, MD, DrPH; Frank B. Hu, MD, PhD; Kathryn M. Rexrode, MD
STROKEAHA.111.617043 Published online before print August 11, 2011, doi: 10.1161/​STROKEAHA.111.617043

LÄS MER…

Barn till deprimerade mammor har annorlunda hjärna

2011 augusti > torsdag, augusti-18-2011

En ny studie visar att barnens hjärnor är känsliga för kvaliten på barnomsorgen som de erhåller. Studien utfördes av University of Montreal och publicerades i dagens nummer av Proceedings of National Academy of Sciences. Forskarna fokuserade på barn i tioårsåldern och som hade mammor med hade haft symtom på depression under hela livet. Resultatet visade att barnens amygdala, en del av hjärnan som är kopplade till känslomässiga reaktioner, utvidgades vid god barnomsorg.

Liknande förändringar har återfunnits hos adopterade barn som har växt upp på barnhem, eftersom detta kan påverkas av den personliga uppmärksam som är så viktig för små barn.

Källa: Université de Montréal, AlphaGalileo Foundation

LÄS MER…

Studie om cancer och cancerbehandling

2011 augusti > torsdag, augusti-18-2011

Flera framgångsrika forskargrupper skall samlas kring en ny stor cancerstudie, utförd av Uppsala Universitet. Studien skall öka förståelsen för vilka tumörer det är som svarar på dagens cancerbehandlingar och reda ut varför vissa cancerläkemedel mister sin effekt efter en tids behandling. Studien baseras på hundratal cancerpatienter med antingen tjocktarmscancer eller kronisk lymfatisk leukemi.

Källa: Uppsala Universitet

LÄS MER…

D-vitamin och risk för hjärt-kärlsjukdom

2011 augusti > torsdag, augusti-18-2011

En ny studie med data från 74 272 kvinnor och 44 592 män, som alla var friska vid studiens början, visar att låga nivåer av D-vitamin är förknippade med ökade risker för cancer och hjärt- kärlsjukdom. Vid uppföljningen identifierades 9886 fall av kranskärlssjukdom och stroke samt en tydlig koppling mellan sjukdom och lägre intag av vitamin D. De som var friskast hade också högst intag av D-vitamin i sin kost och via tillskott.

Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz

Reference:”Vitamin D intake and risk of cardiovascular disease in US men and women,” Sun Q, Shi L, et al, Am J Clin Nutr, 2011 Aug; 94(2): 534-42. (Address: Departments of Nutrition and Division of Preventive Medicine, Department of Medicine, Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA, USA).

LÄS MER…

Högt Natrium i förhållande till kalium kan öka riskerna för kardiovaskulära sjukdomar

2011 augusti > torsdag, augusti-18-2011

En prospektiv kohortstudie utförd på 12 267 amerikanska vuxna, visar att högt natriumintag ökade riskerna för ökad mortalitet (risk för dödsfall), detta oavsett dödsorsak.  Högre intag av kalium var däremot associerat med lägre risker för både dödlighet och kardiovaskulära sjukdomar.

Ett balanserat förhållande mellan natrium och kalium, där kalium ligger högt är således positivt associerat med minskade risker för flertalet av våra vanligaste sjukdomar.

Reference:”Sodium and Potassium Intake and Mortality Among US Adults: Prospective Data From the Third National Health and Nutrition Examination Survey,” Yang Q, Liu T, et al, Arch Intern Med, 2011 July 11; 171(13): 1183-91. (Address: Division for Heart Diseases and Stroke Prevention, Centers for Disease Control and Prevention, 4770 Buford Hwy NE, Mail Stop K-47, Atlanta, GA 30341. E-mail: qay0@cdc.gov ).

LÄS MER…

1 3 4 5 8
109 st på 8 sidor
FörstaSista