Behandla Pandas med mätning av tarmfloran och signalsubstanser

Zarah Öbergs blogg > söndag, november-28-2021

Jag har många unga patienter med Pandas och kände därför att jag ville skriva ett inlägg om detta. Pandas utlöses ofta av en streptokockinfektion, och det är därför viktigt att arbeta med tarmen och undersöka om det förekommer obalans i tarmfloran. Pandas är en förkortning av Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections.

Det som är signifikant för just Pandas, är att barnet drabbas av allvarliga tics och/eller OCD på ett mycket akut sätt, och ofta helt utan förvarning. Som förälder så kan man vanligtvis till och med säga exakt vilket datum som OCD eller tics utlöstes, då det är så pass snabbt förlopp. I andra OCD-relaterade problematiker så kommer besvären ofta successivt, men bör givetvis arbeta med signalsubstanser och tarmfloran i båda dessa fall. Pandas utlöses vanligtvis innan puberteten och är mer vanligt hos pojkar än hos flickor.

Signifikant för Pandas är också att personen kan backa i sin utveckling, med symtom som att man helt plötsligt behöver blöja, inte kan prata korrekt, eller äter på ett annat sätt. Det finns säkerligen många exempel på detta, men det generella är att hjärnans signalsubstanser påverkas och att både den psykiska och fysiska hälsan försämras.

Pandasdiagnos ställs genom att se om patienten har minst två av följande symtom:

 • Svår separationsångest (kan inte vara utan föräldrarna, vill sova med dem osv)
 • Generaliserad ångest, inte sällan panikattacker. Ofta får barnen stora pupiller och ser vettskrämda ut.
 • Motorisk hyperaktivitet, onormala rörelser och rastlöshet.
 • Sensoriska avvikelser (överkänslighet mot ljus eller ljud, förvrängning av visuella intryck och ibland visuella eller auditiva hallucinationer)
 • Koncentrationssvårigheter
 • Problem med urinering och ny debut av sängvätning.
 • Emotionell labilitet och irritabilitet, ibland aggressivitet. Det förekommer också depression, plötslig debut och ibland suicidala tankar.
 • Sömnsvårigheter
 • Utvecklingsmässig regression med bebisspråk och tillbakagång i handstil.Hur kan man behandla och undersöka Pandas:

  Jag brukar börja med att boka en första konsultation, och att man mäter tarmfloran och ser om det förekommer streptokocker samt om det förekommer korrekta nivåer av andra viktiga bakteriestammar som e.coli, akkermansia, bifidobacterium m.fl. Man bör även mäta signalsubstanser och eventuellt även födoämnesintoleranser. Ofta förbättras symtombilden när man arbetar på det sättet. Framförallt så är det viktigt att arbeta med tarmfloran, och inom vården arbetar man vanligtvis med långtidsbehandling med antibiotika. Min tanke är dock att det är bättre att arbeta med att återställa tarmfloran på ett naturligt sätt, så att man inte påverkar tarmens goda tarmbakterier, då det annars ger andra besvär som resultat.

  Om du önskar boka en tid så maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

Superdeal hos Alpha Plus – rabatt på rabatt

Zarah Öbergs blogg > onsdag, november-24-2021

Du har väl inte missat att Alpha Plus har 30% rabatt på alla sina produkter fram till söndag, och du får även 25% rabatt med koden zarah i kassan. Alltså nästan halva priset. Perfekt tillfälle att köpa de kosttillskott du behöver eller om du vill passa på att ge bort hälsosamma julklappar.

Fram till jul gäller även 25% rabatt på alla hårmineralanalyser med tillhörande behandling, när du anger zarah i kassan.

Lågt serotonin och lågt melatonin kan bero på e.coli-brist

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > tisdag, november-16-2021

Jag har pratat mycket om vikten av att ha goda nivåer av e.coli för att konvertera serotonin och melatonin. Vid låga nivåer av serotonin och melatonin kan således en orsak vara att man saknar e.coli i sin tarmflora. E.coli är mycket stresskänsligt och därför viktigt att undersöka vid serotoninbrist. Om du vill veta mer om detta, så kika gärna på mina föreläsningar om signalsubstanser och hormoner: Inspelade kurser och föreläsningar med Zarah Öberg Archives – http://www.zarahssida.se

För att närmare förklara hur detta fungerar, så är e.coli en precursor till tryptofan genom att producera chorismate. E.coli konverterer även L-tryptofan till indoler, de strukturelle bestånddelar som krävs för att bilda serotonin och melatonin. Det är således inte möjligt att ha god produktion av serotonin och melatonin när vissa stammar av e.coli ligger lågt.

E.coli består av en stor familj e.colibakterier och det är olika från person till person vilka av dessa stammar som man har i sin flora. Vissa skapar besvär, såsom magsjuka medan andra krävs för att exempelvis konvertera serotonin och melatonin. Vanligtvis så är e.coli lågt samtidigt som andra stresskänsliga bakteriestammar också ligger lågt. Dessa bakteriestammar brukar vara bifidobacterium, fusobacterium samt även akkermansia. Detta innebär att man ofta har besvär med produktion av serotonin och melatonin samtidigt som man har besvär med viktökning (låga nivåer av akkermansia), nedbrytning av histamin / histaminintolans (brist på bifidobacterium) samt även försämrad produktion och nedbrytning av GABA (brist på bla: bifidobacterium).

Jag brukar rekommendera symbioflor för att korrigera låga eller obefintliga nivåer av e.coli, men det är viktigt att mäta först så att man tillför e.coli i rätt mängd. Man bör mäta tarmfloran i ett riktigt bra och ingående mikrobiomtest som mäter med DNA-teknik. Det är dock viktigt att det framfår tydligt vilka värden som erhålls, samt även i balans till andra mikrobiomtester. Det brukar således vara bra att ta ett ordentligt test, och inte ett som är billigt :) Om du önskar hjälp med provtagning av mikrobiom, så mäter vi med DNA-teknik och du erhåller en tydlig genomgång / sammanfattning samt personligt anpassade rekommendationer. Maila oss på tidsbokning@zarahssida.se om du önskar provtagning med mikrobiomtest eller om du önskar boka en första konsultation.

Vanligtvis så är det klokt att kombinera ett mikrobiomtest med mätning av födoämnesintoleranser. Födoämnesintoleranser mäts i ett födoämnestest där man undersöker vilka födoämnen som irriterar tarmens slemhinnor. Man bör då mäta IgG, IgA och eventuellt även IgG4. Hos kvinnor över 40 år (och eventuellt yngre kvinnor), bör man även undersöka konverteringen mellan östrogener, då det är vanligt med låga nivåer av E3 (östriol) på grund av nedsatt konvertering av östrogener. Slemhinnorna blir då känsliga, torra och påverkas mer av intoleranser och dålig flora. Försämrad östrogenkonvertering beror vanligtvis på stress, då östrogen metaboliseras av levern och levern är ett ytterst stresskänsligt organ. Denna typ av mätningar kan beställas från oss efter en första konsultation där vi tillsammans avgör vilka provtagningar som är mest lämpliga.

Symbioflor-2: Another E.Coli Probiotic
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/e.-coli-enteritt-inkludert-ehec-inf/

Undvik benskörhet och östrogenbrist med adekvata nivåer av bor (borbrist)

Zarah Öbergs blogg > tisdag, november-16-2021

En vanlig näringsbrist som många missar att mäta är bor. Bor är viktigt för benstommen, då bor tillsammans med vitamin K2 hjälper kalcium in i benstommen. Man pratar ofta om att det är viktigt med K-vitamin i samband med intag av D-vitamin och det stämmer, men det behövs även bor. Omsättning av kalcium ser ut enligt följande, att magnesium krävs för fullgott upptag av kalcium i tarmen. För att föra ut kalcium i blodet så krävs sedan D-vitamin, samt vitamin K2 och bor för att kalcium ska ta sig in i benstommen.

Bor är även viktigt för östrogenproduktionen, och det är också därför en god kalciumomsättning är viktig för östrogennivåerna. Vid intag av bor så minskar förlusten av kalcium i mätningar som utförts. I de studier som finns, påvisas intag av 3 mg bor / dag fördubbla östrogenproduktionen hos kvinnor. Detta gäller även kvinnor som har passerat menopaus. Dagligt intag av bor ökar även testosteron, både hos kvinnor och män. Bor är även viktigt för tänderna, och jag har sett att många patienter som mäter och korrigerar lågt bor erhåller minskad problematik med benskörhet och tandbesvär.

Bor kan man mäta i en urinmineralanalys och där mäter man även kalcium och magnesium. Det går inte att mäta bor i en hårmineralanalys, så man bör alltid mäta mineraler i urin för att inte missa viktiga mineraler. Det är också en mer pålitlig mätmetod att mäta i urin, och en urinmineralanalys mäter fler mineraler och fler tungmetaller. I urinmätningen kan man även addera mätning av fluor och jod om man önskar undersöka sköldkörteln närmare. Andra sköldkörtelrelaterade mineraler såsom selen är redan med i mätningen, och detsamma med tungmetaller som påverkar sköldkörteln (arsenik, kadmium och kvicksilver).

Om du är intresserad av att mäta bor och andra mineraler, samt tungmetaller så maila oss gärna på tidsbokning@zarahssida.se.

Mät miljögifter, energiproduktion och citronsyracykeln i provtagning (organic acids test)

Zarah Öbergs blogg > tisdag, november-16-2021

Jag får många frågor om vårt test som mäter citronsyracykeln (organic acids test), där man kan se brister i kroppens energiproduktion och hur bra din avgiftning fungerar. Provtagningen är ett urintest som mäter metaboliter (rester av miljögifter) och organiska syror. När din kropp har nedsatt avgiftningsförmåga, så påverkas du hälsomässigt och gifter ackumuleras.

Dagens samhälle innebär en stor belastning för både människor och djur, och även hos vilda djurarter återfinns ett 30-tal olika miljögifter eller fler. Vid mätning hos människan (i navelsträngsblod) återfinns hundratals miljögifter. Gifter och giftrika källor har normaliserats i vårt samhälle, och gör att vi är vana vid avgaser, gifter i inredning och byggmaterial etc. Många av oss använder teflon i stekpannan, eller aliminiumkärl utan att reflektera över att det släpper gifter och tungmetaller. Vi inreder våra hem med möbler som stinker av miljöfarliga ämnen, och tvättar kläderna med sköljmedel och tvättmedel som är parfymerade. Listan är hur lång som helst…

Alla dessa ämnen samlas i kroppen hos människor och djur, och det som är viktigt att fråga sig är hur bra förmåga vi har att eliminera dessa gifter, hur stor mängd gifter just jag får i mig, samt vad som sker med den cocktail som bildas vid exponering av många olika gifter.

Det man mäter i ett test som mäter organic acids (organiska syror / citronsyracykeln) är följande: 

 • Kroppens förmåga att bryta ner och metabolisera kolhydrater, proteiner och fetter från maten du äter.
 • Kroppens förmåga att producera energi
 • Leverns förmåga att avgifta kroppen
 • Tillståndet i magen/tarmen (möjlig obalans i bakteriefloran). Detta kan även mätas mer noggrant i ett mikrobiomtest som mäter tarmfloran med speciell DNA-teknik.
 • Tillståndet i nervsystemet
 • Möjlig påverkan av miljögifter
 • Funktionell näringsstatus för vitaminer, mineraler och aminosyrorDenna typ av provtagning kan passa dig som lider av ME/CFS, epilepsi, om du har multikemisk känslighet, vid misstanke om obalans i tarmfloran, vid nedsatt eller störd energiproduktion (binjureutmattning), vid nedsatt avgiftning eller sämre metylering, om du önskar bli gravid (god ide att avgifta kroppen innan dess, så att barnet inte erhåller gifter via graviditeten och/eller amningen). Även för de som arbetar med gifter såsom frisörer, industriarbetare, målare, vägarbetare etc kan detta test vara lämpligt.

  Testet på organic acids bör gärna kombineras med mätning av kortisolkurva i salivprov, då det är viktigt för att se hur energiproduktionen ser ut. Det är också klokt att kombinera det med mätning av mineraler och tungmetaller i urinprov (urinmineralanalys), då denna även visar tungmetallers påverkan på kroppen.

  Om du önskar hjälp med provtagning eller önskar boka en första konsultation med Zarah Öberg, så går det bra att maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

Ekologiskt, glutenfritt, mjölkfritt, äggfritt tunnbröd, fritt från jäst

Stefans veganska och glutenfria recept, Zarah Öbergs blogg > tisdag, november-2-2021

Testa gärna vårt nya supergoda recept på glutenfritt, mjölkfritt, äggfritt tunnbröd. Tunnbrödet är fritt från jäst, och bakas med hjälp av bakpulver. Du kan även använda det för att steka bröd på murika eller göra glutenfritt pinnbröd.

Du behöver:
2 dl ekologiskt majsmjöl
1 dl ekologiskt rismjöl
1 tsk ekologiskt bakpulver
2 msk ekologiska chiafrön
1 msk psylliumfröskal
2 dl vatten
2 dl ris- och kokosmjölk (vi har använt Ricedreams coconut dream)
Salt

Såhär gör du:
Blanda alla torra ingredienser i en bunke. Tillsätt vatten och blanda väl. Späd ut med mjölken och blanda så att du får en deg. Vila 30 minuter. Stek i panna på låg till medelhög värme.

Recept: Stefan Moberg

Föreläsning om melatonin, hur saffran ökar melatoninproduktionen naturligt, hur du kan öka melatonin på ett naturligt väg och hur melatonin hämmar virus från att fästa på cellerna

Zarah Öbergs blogg > lördag, oktober-30-2021

Föreläsning med Zarah Öberg om hur saffran höjer melatonin, hur man ökar sin melatoninproduktion på naturlig väg och konverterar melatonin korrekt, och hur melatonin kan hämma virus från att fästa vid cellerna.

Föreläsning om binjureutmattning, varför man får binjureutmattning, hur utmattning kan läkas naturligt och vilka symtom som finns på binjureutmattning

Hormonell obalans och signalsubstanser, Inspelade kurser och föreläsningar med Zarah Öberg, Zarah Öbergs blogg > lördag, oktober-30-2021

Föreläsning med Zarah Öberg om binjureutmattning, symtom på binjureutmattning, varför man får binjureutmattning, hur du läker binjureutmattning på naturligt sätt och hur binjureutmattning hör ihop med hormonell obalans.

Probiotika-trappa med probiotika av bästa kvalitét

Zarah Öbergs blogg > tisdag, oktober-26-2021

20211021_201508

Probiotika är en av de mest viktiga tillskott som finns på marknaden, och tarmfloran påverkar allt från immunförsvar, matsmältning och näringsupptag till balans på signalsubstanser och inflammatoriska processer. Många sjukdomar är kopplade till mindre bra tarmflora, såsom diabetes, högt blodtryck, inflammatorisk tarmsjukdomar, parkinsons, hudsjukdomar, övervikt med mera.

Det kan vara svårt att finna en bra probiotika, och många billiga varianter av probiotika innehåller få mängd stammar och låg mängd bakterier. För att erhålla god effekt, så bör man köpa en probiotika som har viktiga stammar som tex L.casei. Dessa stammar kostar lite mer, så det är bättre att köpa en bra probiotika, än en probiotika som är billig. Greatlife har exempelvis en riktigt bra probiotika som innehåller 16 stammar, och samtidigt ett innehåll på 20 miljarder bakterier. De probiotika-preparat som innehåller 3 bakteriestammar är väldigt inriktade mot att motverka förkylning eller liknande och passar bäst som förebyggande åtgärd. Om du har besvär i kroppen och vill förbättra din tarmflora, bör du välja en probiotika med 14-16 stammar så att den arbetar bredare.

När en probiotika innehåller 3 miljarder så är det en relativt låg dos, även om det kan låta mycket. Probiotika som är riktigt potenta innehåller ofta runt 20-50 miljarder bakterier. I viss probiotika som används i sjukvården, så kan dosen till och med ligga så högt som 900 miljarder per dag.

Vid histaminintolerans saknas vanligtvis bifidobacterium , och varken histamin eller tyramin bryts ner optimalt. Man kan då använda speciell probiotika som främjar just de stammar som saknas och på så vis bygga upp de obalanser som finns i floran. Detsamma gäller när man saknar de stammar som är viktiga för att tex konvertera serotonin. Det finns även probiotika med både bakterier och tranbär som passar bra för kvinnor som lätt får urinvägsinfektion. Denna probiotika heter MegaFlora Woman

Ett tips är att börja med låg dos probiotika och trappa upp försiktigt. Detta kallas för probiotikatrappa, och innebär att du börjar med låg dos och ökar antalet bakterier, för att på så vis slippa utrensningar. Utrensningar kommer vanligtvis om du har mindre bra tarmflora och har mycket dåliga bakterier som påverkas av probiotikan. Du kan då erhålla gasbildning eller besvär med tarmen på grund av att många av bakterier som är mindre bra dör samtidigt. Det bildas då en hel del gifter från dessa bakterier. När man använder en probiotikatrappa, så minskar dessa besvär och man vänjer tarmen vid alla härliga goda bakterier som förbättrar floran.

Probiotikatrappa kan se ut enligt följande:
Använd först Flora 5-14 i en månad.
Därefter trappar du upp till Flora 20-14 och använder den i en månad.
Du kan sedan trappa upp till Flora 50-14 och fortsätta med den så länge du önskar.

Andra probiotikaprodukter hos Greatlife är Mega Flora, som också har en probiotika för barn. Flora 300-14 är en probiotika som är lite starkare och innehåller 300 miljarder bakterier från 14 stammar. Flora Plus+ är också en rolls royce-probiotika med 20 miljarder bakteriestammar från 16 bakteriestammar. Mega flora och Flora finner du via länkarna nedan:

MegaFlora Kids
MegaFlora
MegaFlora Plus
Flora 300-14
Flora Plus+

Missa inte våra föreläsningar inom just tarmfloran och mikrobiomtest. Se gärna våra föreläsningar via denna länk: Inspelade föreläsningar och kurser med Zarah Öberg

Om du önskar mäta din tarmflora i ett mikrobiomtest som mäter med speciell DNA-teknik, så bokar du tid/provtagning via vår bokningsmail: tidsbokning@zarahssida.se

Tuggvitaminer och tuggummies – Vitaminer för dig som inte kan svälja kapslar

Zarah Öbergs blogg > tisdag, oktober-26-2021

20211021_150808

Vi har fått en ny favorit, med gummies och tuggtabletter fyllda med vitaminer och mineraler. Tuggisarna är utvecklade av vårt favoritmärke MegaFood, och passar perfekt för barn eller vuxna som har svårt att svälja kapslar och tabletter. Tuggisarna och gummies är goda och lätta att tugga, och är helt fria från sötningsmedel.

De alternativ som finns är Mega Foods Kids, Woman och Men, vitamintillskott i tuggtablett som passar perfekt istället för den vanliga multivitaminen. B12-tuggisar finns både med smak av ingefära eller av tranbär. C-vitamin finns med syrlig smak, och immunförvarsstärkande med fläderbär. Det finns även gummies med multivitamin för gravida kvinnor.

Följ länkarna för att läsa mer:

Tuggtablett multivitamin kvinna

Tuggtablett multivitamin barn

Tuggtablett magnesium

Gummies Mens multi

Gummies Multivitamin gravida kvinnor

Gummies Immunsupport Fläderbär

Gummies C-vitamin

Gummies B12 Tranbär

Gummies B12 Ingefära

Gummies vitamin D3 mixade bär

Gummies Immune response Gurkmeja