Låga sköldkörtelvärden vid lågt kortisol (hypo 2)

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > tisdag, april-14-2020

Sköldkörteln (hypotyreos) och hormonell obalans

Låg sköldkörtelproduktion, hypotyreos, blir allt vanligare och innebär kort och gott att
produktionen av sköldkörtelhormon ligger för lågt. Hypotyreos kan bero på flera orsaker, där näringsbrist och kortisolbrist är några av de mest förekommande orsakerna. Vid misstanke om näringsbrist bör man först och främst undersöka om det förekommer brist på jod och aminosyran tyrosin, då dessa är de ämnen som bildar sköldkörtelhormoner. Det är också viktigt med selen för konvertering mellan det
mindre verksamma hormoner (T4), till verksamma hormoner (T3). Vid näringsrelaterad hypotyreos, så brukar dessa 3 näringsämnen vara bristfälliga. Det går utmärkt att se i provsvar om konverteringsbesvär är orsak till hypotyreos, och då bör man mäta T3, T4 samt TSH och ta hjälp för genomgång av provsvar.

Hypotyreos beror ofta på låga kortisolvärden (hypo 2)

En annan orsak till hypotyroes, är kopplingen mellan kortisol och sköldkörtelhormoner. Kortisol bildas i binjurarna och har många uppgifter, såsom att hålla balans i kroppens salter, styra tarmens rörelser, väcka oss på morgonen och göra oss pigga och alerta, samt att hantera inflammatoriska processer och stress. I stressiga perioder så ligger kortisol högt (fas 1) för att möta det stora behovet av att motverka stress. När produktionen varit hög under lång tid, så blir den istället lägre
och undermålig (fas 2) vilket bidrar till ett lågt värde. I detta läge är binjurarna utmattade och orkar inte producera den mängd kortisol som behövs för att hålla igång kroppens normala funktioner. Låga kortisolvärden kan ge symtom som trötthet, utmattning, oförmåga att hålla nere inflammatoriska processer och sämre förmåga att hantera stress.

Utöver ovan nämnda symtom, så påverkas även sköldkörteln, då det behövs både sköldkörtelhormon och kortisol för att bilda energi i cellerna. Sköldkörtelhormon
bildas i sköldkörteln och transporteras till cellerna för att bilda energi. Det stora problemet för många är att det inte bara behövs sköldkörtelhormoner, utan även
kortisol för att bilda energi/ATP. Allt fler människor har låga nivåer av kortisol p.g.a.
långvarig stress vilket medför försämrad energiproduktion.

Levaxin som medicinering vid hypotyroes (hypo 2)

Det som sker är följande. Låga kortisolvärden gör att sköldkörtelhormonerna inte längre kan bilda energi på det sätt som är tänkt, och att de istället cirkulerar runt i blodet. Sköldkörteln drar då ner på produktionen och resultatet blir lägre sköldkörtelvärden, hypotyreos. Det är mycket vanligt att låga sköldkörtelvärden bero
på just detta dilemma, att problemet från början är att kortisol ligger lågt, snarare än
att det är besvär med just sköldkörteln. I detta läge fungerar inte medicinering med levaxin, då det tillför T4-hormoner som ändå inte kan användas. När man tillför  levaxin, så är det i form av T4-hormoner, som både behöver konverteras och som även kräver god tillgång till kortisol i cellerna. Om konverteringen inte fungerar eller om det saknas kortisol i cellerna, så kan energi inte bildas och T4 cirkulerar runt i blodet och gör att man blir ännu sämre (kallas T4-förgiftning). Vid misstanke om att det är kortisol som är orsak till hypotyreos, så mäter man kortisolkurva med 4 eller 5 mätpunkter för att se dygnskurva på kortisol, och utifrån det kan man sedan stötta binjurarna så att kortisolproduktionen blir bättre. Man kan även misstänka att problemet beror på kortisol om patienten varit utmattad eller haft mycket stress, eller om levaxin försämrar tillståndet och inte bidrar med ökad energi eller korrekta
värden på T4 och T3, och TSH.

Man bör även tänka på att alla saker som sker i kroppen är i godo. Ett vanligt tankesätt är att kroppen gör ”fel” när den påvisar symtom, men kroppen gör sällan fel, utan gör exakt det den ska. Det viktiga är att vi lyssnar och identifierar vad som är orsaken, så att det kan korrigeras en gång för alla.

Det viktiga vid hypotyreos (och även andra sjukdomstillstånd) är att ta reda på orsaken till besvären och korrigera den. Medicinering är en akut lösning, men man bör arbeta med att korrigera orsaken om man vill bli helt bra. I ovan nämnda läge, med låg produktion av sköldkörtelhormoner, bör man mäta kortisolvärdet i salivtest/labrixtest, och sedan korrigera de obalanser som finns. Man kan även korrigera näringsbrister om det förekommer.

Långvarig stress ger låga progesteronvärden

Utöver kopplingen mellan sköldkörteln och kortisolproduktionen, så är det bra att känna till att man även behöver ha korrekta värden på progesteron för att känna sig pigg och alert. Progesteron bildas av kolesterol och konverteras sedan vidare till kortisol (stresshormon), vilket innebär att långvarig stress automatiskt bidrar till låga progesteronvärden. Detta blir ofta extra tydligt efter 30-35 års ålder, då den egna produktionen av progesteron minskar. Kroppen kommer alltid att prioritera överlevnad före fortplantning, vilket innebär att om vi ställs inför ett faktum där kortisolproduktionen är hög och urlakar progesterondepåerna, så kommer
kortisolproduktionen att prioriteras. Resultatet blir att progesteronvärdet successivt blir lägre, och att vi upplever mer och mer besvär kopplade till hormonell obalans.

Östrogen och testosteron ingår i samma cykel, men konverteras i ett annat ben, där kolesterol bildar DHEA och sedan östrogen och testosteron. Detta innebär att detta ben inte är direkt kopplat till stresshormon och på så vis ofta är mindre påverkat. Det är således vanligt att östrogen ligger skapligt och progesteron ligger lågt (pga stress) vilket innebär att balansen mellan östrogen och progesteron blir lägre än önskvärt. Väldigt lågt östrogen gör dessutom att man inte får effekt från progesteronkräm eller annan progesteronbehandling, så man bör alltid korrigera dem båda.

Näringsterapeut / medicinsk rådgivning och hormonell rådgivning via telefon eller Skype (telefonkonsultation)

Zarah Öbergs blogg > tisdag, mars-17-2020

Med anledning av Corona som sprider sig över världen, så vill vi påminna om att våra konsultationer till största delen är via telefon eller Skype och att det går utmärkt att ta labrixtester ändå, då labrixtest och andra tester såsom födoämnestest, mikrobiomtest och test på signalsubstanser tas hemma enligt anvisning. Du bokar din tid via tidsbokning@zarahssida.se

Paket och post till USA och Europa med hänsyn till Corona (covid-19)

Zarah Öbergs blogg > måndag, mars-16-2020

Information till patienter som köper labrixtest och mikrobiomtest från Labrix och Doctors Data i USA.

I dagsläget fungerar post- och paketförsändelser till USA och resterande delen av Europa som vanligt och posten har löst all posthantering med godståg och transportflyg (all post och paketleverans sker annars främst via passagerarflyg och dessa är i princip till 100% inställda). Transporten kan dock ta längre tid. Paket till USA kan ta 4 dagar extra enligt postnord, medan paket till och från Italien tar ännu längre tid. Paket- och posthanteringen till och från Kina är helt inställd.

Det går alltså utmärkt att köpa och skicka labrixtest och andra prover precis som vanligt. Om paketet inte hinner fram i tid så ersätter vi berörda patienter med nytt testkit.

Information for patients who purchase labrixtest and microbiomtest from Labrix and Doctor Data in US.

At this moment mail and parcel shipments to the US and the rest of Europe operates as usual and the post has resolved all postdelivery with freight trains and transportflights (all deliverys and parcel delivery are mainly sent with passengerflights and these are basically 100% cancelled for now). However, transport can take longer. Parcels to the US can take an extra 4 days according to Swedish Postnord, while parcels to and from Italy take even longer. The parcel and letterhandling to and from China is completely canceled.

According to this, there is no problem sending labrixttests and other samples just as usual. If the package does not arrive on time, we will replace the affected patients with a new test kit.

Please email for further questions ❤tidsbokning@zarahssida.se

Förebygg och behandla virusinfektion

Zarah Öbergs blogg > tisdag, mars-10-2020

Nedan följer tips för dig som vill förebygga virusinfektion på naturlig väg:

1. Humussyra motverkar virus

Humussyra kommer från jordlagrets översta lager, som bland annat består av torv.  Cirka 1-5 % av det översta jordlagret består av humussyra. Humussyra innehåller fulvosyra, som uppkommer från nedbrutna, förmultnande växter. Humussyra förser kroppen med mineraler då den hjälper till att binda oorganiska mineraler och gör dem organiska. Utöver det, så hjälper humussyra till att blockera virusets framfart, genom att det fungerar som en film som lägger sig på cellen så att virus inte kan fästa (kallas coating). Humussyra binder även upp virus och tungmetaller och rensar ut dem från kroppen. Studier visar att humussyra kan fungera bra som virusskydd samt att det kan bidra till tillfrisknande.

2. Kolloidalt silver för minskad viral infektion

Kolloidalt silver innehåller silverjoner och mikroskopiska silverpartilar som dödar bakterier och virus, och det kan användas som vattenrening, eller för att förebygga bakteriella eller virala infektioner.  Silver finns i våra kroppar naturligt och fungerar som syresättare och katalysator. Det är känt för att motverka virus, bakterier, svamp och användes redan tidigt i dryckes- eller matkärl då det minskade mängden bakterier. Silver såldes på apoteket (ercerhinol) på 1930-talet, då med fokus på att förebygga influensa och infektioner i näsa och hals. Detta läkemedel kan liknas vid dagens kolloidala silver och framställdes som elektrokolloidalt silver. Efter det har funnits många olika läkemedel med silver som bas. Många hävdar att silver är farligt för att det är en tungmetall, men att något benämns som en tungmetall betyder egentligen bara att det är ett material med en densitet högre än 5g/cm3. Vissa tungmetaller som kvicksilver, kadmium och bly är bevisat hälsofarliga men även järn, zink, koppar och magnesium är tungmetaller, vilket kan påvisa vikten av att inte tro att något är farligt bara för att det är en tungmetall.

3. Enchinea, röd solhatt, för behandling av virusinfektion 

Enchinea är en ört med mycket kraftfulla antivirala egenskaper. Enchinea är välstuderat och verkar både förebyggande och behandlande vid virusinfektioner. När du köper enchinea bör du vara noga med att produkten innehåller Enchinea pupurea, den art som anses vara mest verksam och som även återfinns i många förkylninghämmande produkter. Det intressanta med enchinea är att den är väldigt vetenskapligt dokumenterad, och studier visar att enchinea både kan förebygga förkylning samt även halvera antalet förkylningsdagar. Enchinea bör, enligt vad jag vet, tas i god tid innan smitta, så det bör man börja med så snart man misstänker att det kan finnas anledning till att vidta förebyggande åtgärder. Kolloidalt silver och humussyra motverkar virusets framfart, medan enchinea stimulerar och stärker immunförsvaret och på så vis minskar risk för virusinfektioner. Att kombinera dessa 3 går alltså utmärkt då de har olika funktioner.

4. D-vitamin viktigt för ett fungerande immunförsvar

D-vitamin bildas i övre hudlagrets kolesterol, när huden träffas av solens strålar. Mellan höst- och vårdagjämning (oktober till april) står solens strålar för lågt, vilket gör att kroppen inte omvandlar D-vitamin. D-vitamin kan visserligen lagras in, men inte så länge som man tidigare har trott. D-vitamin räknas som en fettlöslig vitamin som anses lagras in på obestämd tid, men det är fel, då D-vitamin snarare är ett prohormon. D-vitamin lagras in 3-4 månader, och om man då tänker att semestern är i juli, så börjar depåerna att bli väldigt låga framåt jul. Och det förutsätter även att det varit en fin sommar, med mycket solljus, och att man varit utomhus utan kläder och utan solskydd.

D-vitamin behövs i alla kroppens celler och är viktigt för att reglera immunförsvaret. D-vitaminbrist är detsamma som sämre immunförsvar, vilket märks snabbt i influensatider. Man vet även att virus inte fäster lika bra när luften blir varmare och mindre torr, men att se till att ha gott om D-vitamin är också en orsak till varför virusinfektioner är mer vanligt på vintern. Många hävdar att vi får i oss ordentligt med D-vitamin via maten men det stämmer inte. D-vitamin finns framförallt i fisk men det förutsätter att fisken har odlats eller levt utomhus, så att den fått D-vitamin via solljuset. Om man misstänker D-vitaminbrist så det dock klokt att mäta det i ett enkelt blodprov, för att sedan veta exakt dosering under vinterhalvåret.

5. Hormonell obalans kan ge sköra, torra slemhinnor 

Tänk också på att ha friska slemhinnor, då det bidrar till att virus och bakterier inte lika lätt kan fästa. Torra slemhinnor är en fröjd för virus och bakterier. Ett exempel för att förklara hur mycket detta kan påverka,  så ser man att det är väldigt vanligt att gravida kvinnor eller kvinnor efter menopaus lättare kan få urinvägsinfektion (bakterieinfektion) eller bihåleinflammation. Det är alltså viktigt att ha friska slemhinnor för att undvika irritation och infektioner i både urinvägar, luftvägar, och överlag när det gäller bakterier och virus. För att hålla slemhinnorna friska är det viktigt att inte ha hormonell obalans (lågt östrogen och lågt progesteron) hos kvinnor, vilket påverkar slemhinnorna enormt. Det brukar också hjälpa att använda omega 3 eller ännu hellre algolja, som inte innehåller samma mängd gifter som vanlig fiskolja.  Även havtorn (tex membrasin) och E-vitamin kan hjälpa vid torra slemhinnor.

6. Aminosyror viktigt för immunförsvaret

Fyll gärna på med aminosyror för att stötta immunförsvaret. Framförallt aminosyror som glutamin, glycin och cystein är att föredra.

7. Betaglukaner förbättrar immunförsvaret

Ett annat alternativ för att behandla virusinfektion är betaglukaner, som är naturligt förekommande polysackarider. Betaglukaner är glukospolymerer som återfinns som beståndsdelar i cellväggen hos vissa patogena bakterier och svampar. Läkande och immunstimulerande egenskaper hos svampar har varit kända i tusentals år. Biologiskt aktiva polysackarider, betaglukan, ökar immunförsvaret genom att aktivera komplementsystem, förbättra immunförsvarets makrofager och den naturliga mördarcellsfunktionen. Beta-glukaner visar också anticarcinogen aktivitet och kan hämma tumörtillväxt i promoteringsstadiet samt förhindra tumörmetastas. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17895634/

Inom träning pratar man ofta om det öppna fönstret dvs att kroppens immunsystem fungerar sämre och att kroppen blir mer mottaglig för infektioner och sjukdomar efter en kraftig ansträngning.  Dr. Nieman beskriver detta i en studie där man rapporterade att en större andel maratonlöpare blev sjuka jämfört en grupp löpare på liknande nivå som inte deltog i loppet. Kraftig ansträngning tenderar även att sänka IgA som är antikropp-produktionen i saliv, något som är kopplat till ökad risk för övre luftvägsinfektioner. Man bör således undvika hårda ansträngningar för gott immunförsvar.

Wellmune är en välstuderad betaglukan, en grenad kedja av glukosmolekyler. Wellmune renas fram från cellväggen av vanlig bakjäst, saccharomyces cerevisiae, en jästtyp som funnits i vår dagliga kost sen vi började baka bröd och brygga öl. När man äter Wellmune tas betaglukanen upp av immunceller som finns i tarmslemhinnan och binder bitar av Wellmune till receptorer på ytan av neutrofiler, som är en av kroppens vanligaste immunceller. Neutrofilen är nu på sin vakt och kan snabbare reagera på, och hantera skadliga inkräktare (källa: Holistic).

8. C-vitamin kan förbättra immunförsvaret 

C-vitamin är ett gammalt och väldigt effektivt knep för att stötta immunförsvaret vid virusinfektioner. Det kan dock vara klokt att skippa billiga c-vitaminbrus och köpa en ordentlig C-vitamin, gärna med bioflavonoider. C-vitamin i hög dos kan ge diarré och bör således spridas ut över dagen, förslagsvis uppdelat på en dos morgon, en dos till lunch och en dos på kvällen.

9. Stress och socker försämrar immunförsvaret

Tänk på att stress och dålig sömn minskar immunförsvarets förmåga. Även socker påverkar immunförsvaret negativt.

10. Undvik rökning

Studier visar att rökning ökar risken för komplikationer och försämring vid smitta av covid-19. Detta beror på att covid-19 sätter sig på luftvägarna.

 

Probiotika vid histaminintolerans

Zarah Öbergs blogg > tisdag, mars-3-2020

Det finns mycket tankar om att man inte kan använda probiotika vid histaminintolerans, och som jag ser det så är det först och främst viktigast att läka tarmen, så att man korrigerar orsaken till histaminintoleransen. Histaminintolerans beror i de flesta fall på läckande tarm, födoämnesintoleranser och dålig tarmflora, candida m.m, på grund av att tarmen är dålig och behöver läkas.

När det gäller probiotika vid histaminintolerans så talade jag med Patrick Wahlberg på Greatlife och Innate response (mitt favoritmärke av probiotika) och forskningsteamet på Innate Response och MegaFood har en annan tanke än att probiotika ska undvikas. De skriver enligt följande:

”Vi håller inte riktigt med om att man bör undvika histaminproducerande probiotiska kosttillskott som innehåller Lactobacillus casei, Lactobacillus reuteri och Lactobacillus bulgaricus vid histaminintolerans. Detta perspektiv förutsätter att histamin är ”dåligt” men histamin kan hämma inflammatoriska cytokiner och kan ha en reglerande / antiinflammatorisk effekt.

Histamin är välkänt för dess proinflammatoriska effekter vid allergi och anafylax, och flera studier har visat antiinflammatoriska eller immunreglerande funktioner hos histamin. In vitro-studier har visat att histamin kan hämma produktionen av proinflammatoriska cytokiner, IL-1, IL-12 och TNF och denna effekt vändes av H2-receptorantagonister. Histamin kan dessutom stimulera produktion av det antiinflammatoriska cytokinet, IL-10, via H2-receptorn. Signalering genom H2-receptorn resulterar i minskad expression av CD14-receptorn, en receptor som är involverad i LPS-igenkänning, på ytan av humana monocyter. Denna potentiella mekanism kan vara en förklaring till undertryckandet av TNF-produktion genom histamin. In vivo-studier har också avslöjat en antiinflammatorisk roll för histamin” https://doi.org/10.1371/journal.pone.0031951

Det är alltså inte korrekt att man ska utesluta probiotika vid histaminintolerans men man bör samtidigt arbeta på flera fronter för att läka tarmen. Det är också klokt att ta tester på läckande tarm, candida samt göra mikrobiomtest (mätning av tarmfloran) och födoämnestest. Många blir också bättre med metylerad B-vitaminkomplex.

Källa och mer information om bra probiotika finner du via denna länk: www.greatlife.se

Om du önskat hjälp med provtagning och personligt anpassade rekommendationer så bokar du tid på tidsbokning@zarahssida.se

Mäta histaminintolerans och minska histaminintolerans naturligt

Zarah Öbergs blogg > söndag, februari-9-2020

Vid histaminintolerans bör man fundera på om man har födoämnesintoleranser, eller om det kan finnas problem med leverns metylering. Det man först och främst kan göra är att mäta om man har histaminintolerans eller hur högt värdet ligger och det gör man enklast genom att mäta en panel med signalsubstanser. Man kan även mäta och se om homocystein ligger högt, då högt histamin och högt homocystein ofta signalerar att metyleringen inte är fullgod. Man bör även se över hur leverns avgiftning och metylering fungerar och se till att tarmen är frisk och i balans, då en dålig tarm bidrar med mycket endotoxiner (gifter) ut i blodet och till levern.

Att minska histaminintolerans kräver flera steg

1. Först och främst så bör man ta reda på hur högt histamin ligger och varför det ligger högt. Beror det på levern, tarmen eller födoämnesintoleranser, eller en kombination av alla 3. Om man inte kan bryta ner histamin så kan man ta daosin, enzymer som bryter ner histamin, men man behöver fortfarande fråga sig varför histamin inte bryts ner korrekt på egen hand. Man kan givetvis även undvika histaminrika födoämnen, men även här är det bättre att arbeta med kroppens förmåga att bryta ner histamin, så att man löser problemet en gång för alla.

2. När man vet hur högt histamin ligger, så kan man börja arbeta med att sänka det på naturligt sätt. Det man bör tänka på är att de näringsämnen som behövs för att leverns avgiftningsprocess även behövs för att bryta ner histamin och att just dessa näringsämnen är de som förbrukas vid stress. Det är alltså mycket vanligt att histamin ligger högt pga stress och för att det finns näringsbrist.

3. När man har tagit reda på varför högt histamin förekommer, så kan man behandla det med personligt anpassade rekommendationer. Det som brukar hjälpa är B-vitaminkomplex (gärna metylerad), metylerat folat, samt magnesium och zink i terapeutiska doser. Lägg även till höga doser C-vitamin.

Undvik de födoämnen som du inte tål, var noga med att äta ekologiskt och giftfritt och välj dina kosttillskott med omsorg så att de är fria från tillsatser. Byt gärna omega 3/fiskolja mot algolja då det är för mycket gifter i omega 3, för de som har histaminintolerans (egentligen innehåller omega 3 för mycket för alla, så algolja brukar vara bättre alternativ, bara man har korrekta nivåer av B-vitamin, zink och magnesium så att man kan konvertera vegetabiliska fetter till animaliska). Var också försiktig med viss probiotika som kan förvärra histaminintolerans.

Om du önskar vår hjälp med att mäta histamin genom provtagning på histamin, samt erhålla personlig plan för att minska histamin, så kan du boka en tid via vår bokningssida: Boka konsultation

Minska ledvärk med Curamin Forte (curcumin och boswellia)

Zarah Öbergs blogg > måndag, februari-3-2020

Det finns många bra tips mot ledvärk, med allt från att korrigera kortisolnivåerna (korrekta kortisolvärden är viktigt för att hantera inflammationer) och äta proteasenzymer till att använda helnyponpulver eller ändra kosten.Oavsett, så är det klokt att fråga sig varför det finns värk, då det ofta beror på inflammatoriska processer och saker i livsstilen som går att åtgärda. Vanligtvis så innebär inflammation att det finns undermåliga kortisolnivåer, vilket minskar förmågan att hålla nere inflammationer. Inflammation kan även bero på kosthållning, tarmfloran, för lite återhämtning m.m.

Ett av de mest effektiva sätt som jag arbetat med under min resa som terapeut, är boswellia, en fantastisk växt, som i många fall kan användas mot just inflammation. Boswellia i hög dos kan till och med användas istället för kortison vid inflammatoriska processer, givetvis under kontroll från kunnig terapeut. Boswellia är kanske inte så omtalad i Sverige ännu, men är otroligt värdefull och bra vid besvär.

En annan växt, eller snarare rot, som användas i många antiinflammatoriska sammanhang är gurkmeja. Problemet med många gurkmejaprodukter är att de innehåller piperin, som anses öka upptaget av curcumin, det verksamma ämnet i gurkmeja. Det är visserligen helt korrekt att upptaget förbättras upp till 2000 % mer när curcumin tas tillsammans med piperin. Det man dock behöver fråga sig är varför upptaget blir så enormt mycket bättre. Anledningen till att piperin ökar upptaget av curcumin och olika näringsämnen, är att det hämmar leverns nedbrytning/metylering och på så vis bidrar till långsammare nedbrytning. Detta innebär att man inte bara behåller curcumin längre i kroppen, utan även alla de gifter som ska rensas ut. Man hämmar alltså leverns kapacitet vilket i långa loppet inte alls är bra. Såsom jag ser det, så ska man alltså aldrig använda gurkmejatillskott som innehåller piperin.

Ett annat, mycket bättre alternativ, är att använda en kombination av gurkmeja och boswellia, då dessa två har en mycket fin synergieffekt och samtidigt arbetar fint för att motverka inflammation. Ett tips är att använda curaMIN Forte, en produkt med både boswellia och curcumin, och helt utan piperin eller tillsatser. curaMIN har blivit en storsäljare då den hjälper många, helt utan biverkningar. Alltså väl värd att prova! Om du misstänker att dina besvär är relaterade till stress och utmattning, så är det klokt att mäta dina värden på kortisol (via labrixtest) samt kombinera curaMIN med KSM66. KSM66 innehåller ashwaganda, en ayurvedisk ört och adaptogen som har en normaliserande effekt på kortisolnivåerna.

Biotillgänglighet curcumin:

Den låga biotillgängligheten hos renframställt curcumin beror på att kroppen upplever ämnet som ”främmande” och att kroppen instinktivt försöker skydda sig genom att utsöndra ämnet via kroppens avföring eller urin.  Just detta ändamål gör att det finns ett speciellt protein (P-glycoprotein) i tarmväggarna, vars huvuduppgift är att ”kasta tillbaka” oidentifierade, främmande ämnen tillbaka ut i tarmen.
Nästa hinder är levern, där ett antal leverenzym (CYP3A4) sönderdelar det curcumin som finns kvar. Enzymernas enda uppgift är att sönderdela ”inkräktare” till vattenlösliga, overksamma metaboliter som sedan kan föras ut via urinen, Denna process omvandlas således curcumin till overksamt, vattenlösligt curcumin-glukoronid.

Med anledning av ovan nämnda process, så är det endast mindre mängd av curcuminet som når blodet och därmed också cellerna.  Arjuna, det företag som står bakom BCM95, har löst detta problem genom att återföra de eteriska oljor som försvinner vid extraktionen. Dessa fettsyror kallas Turmeroner och gör att Curcumin känns igen av kroppen och därför upplevs som kroppsvänligt och tas upp på ett naturligt sätt. Curcumin i BCM95 sönderdelas alltså inte.

Piperin för ökat upptag av gurkmeja

Piperin verkar på flera olika sätt. Dels så hindrar det glycoproteinter i tarmen, men det hindrar även det fria, aktiva curcuminet (eller andra ämnen som upplevs som ett hot) att omvandlas till overksamt curcumin-glukoronid. I denna processen förbrukas piperin, vilket innebär att fritt curcumin som kommer tillbaka till levern efter att ha gått runt i blodbanan, metaboliseras. Piperin finns således inte kvar längre om det har förbrukats.  Med anledning av det, så ger piperin ett snabbt och högt upptag av curucmin (eller andra näringsämnen) men det stannar inte kvar länge i kroppen.  Man kan alltså säga att upptaget blir som mest 20 x högre jämfört med vanligt curcumin, men det stannar inte kvar länge i kroppen.
Problemet med piperin, om man använder det under längre tid, är att det påverkar metabolisering av läkemedel och försämrar leverns reningsförmåga. Det är också därför det bör finnas en oro för långtidseffekter med intag av piperin. Det är också piperin som är anledning till att man många gånger säger att gurkmeja interagerar med läkemedel. Detta således på grund av piperin, som minskar metaboliseringen av läkemedel på lång sikt.
Inom Ayurveda används absolut svartpeppar för att öka upptag under korta perioder men då används långpeppar, inte vanligt svartpeppar och det används inte heller inte i extraktform.

CDB-olja och äppelcidervinäger vid mjäll och mjälleksem

Zarah Öbergs blogg > lördag, februari-1-2020

Ett tips vid mjäll, är att använda sig av CDB-olja och äppelcidervinäger. Tänk på att tvätta håret sällan, och använda parfymfria hårvårdsprodukter. Gör gärna regelbundna hårinpackningar med ekologisk odeodoriserad (ej luktfri) kokosolja och gör rent borstar och kammar regelbundet.

Gör enligt följande:

– Tvätta håret försiktigt, skölj ur schampot noga
– Skölj genom håret med äppelcidervinäger och massera in äppelcidervinäger i hårbotten. Låt verka i minst 1 minut. Skölj ur äppelcidervinägern utan att tvätta håret efteråt.
– Lufttorka håret och massera in CDB-olja i hårbotten

Bioidentiska progesterontabletter vs Bioidentisk progesteronkräm

Zarah Öbergs blogg > lördag, februari-1-2020

Läkare i Sverige får skriva ut bioidentiska progesterontabletter på licens, tex läkemedel som Duphaston eller Utrogest, men det tokiga med bioidentiska tabletter är att många som har lågt progesteron också har besvär med mag- tarmsystemet. Anledningen till denna koppling är att lågt progesteron ofta beror på stress och högt/lågt kortisol. Kortisol bildas nämligen av progesteron, vilket gör att lång tids stress automatiskt ger lågt progesteron. Hög stress ger också försämrad matsmältning då påslag på kroppens sympatiska nervsystem (PÅ-system) minskar frisättningen av magsyra, det enzym som bryter ner proteiner (pepsin) samt det ämne som binder upp B12 längre ner i tarmen (instrintric faktor). Långvarig stress ger således ofta mindre bra matsmältning och således även sämre tarmflora och minskat näringsupptag. Problemet är att det är vanligt att låga könshormoner tex lågt progesteron och matsmältningsbesvär hör samman. Om man då får bioidentiskt progesteron i tablettform så är det oerhört svårt att veta om det ger effekt, eftersom matsmältningen och näringsupptaget styr effekten. Det positiva med bioidentisk progesteronkräm är att det masseras in på huden och på så vis inte behöver gå via matsmältningssystemet.

Önskar du mäta dina hormoner och få hjälp med hormonell obalans, så kan du maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

Biverkningar på bioidentisk progesteronkräm (vid binjureutmattning / lågt kortisol)

Zarah Öbergs blogg > söndag, januari-26-2020

Jag har alltid undrat om det verkligen är så bra med bioidentisk progesteronkräm i stora doser och tycker att det är lite märkligt (och oseriöst) att rekommendera det utan att först ta tester så att man vet om det verkligen behövs. Många blir rekommenderade att testa bioidentisk progesteronkräm eller bidrottninggele utan att först mäta värdet på östrogen och progesteron och på så vis se om värdet är lågt. En annan intressant aspekt är att man behöver fråga sig varför det finns ett behov och en brist. Det mest vanliga hos mina patienter är att progesteronbrist beror på långvarig stress och lågt kortisol, vilket då gör det extra viktigt att även mäta och korrigera kortisol. Progesteron är förstadie till kortisol, vilket gör det mycket stresskänsligt. Såsom jag ser det, så ska man ALDRIG använda progesteronkräm eller annan hormonell behandling utan att först testa sina värden.  Detta gäller även melatonin, östrogen, kortisol, DHEA och andra hormoner som gärna rekommenderas utan underlag.

Det är mycket viktigt att ha kunskap om höga doseringar av progesteronkräm och hur det påverkar när det även förekommer binjureutmattning. Det man kan säga är att progesteronkräm är otroligt bra, förutsatt att du har en kropp som är stark och frisk. Om du däremot vill behandla östrogendominans och samtidigt har binjureutmattning, så är det viktigt att stödja upp binjurarna samtidigt eller före du behandlar med progesteronkräm.

Försiktig dosering med bioidentisk progesteronkräm 

Höga doser med bioidentisk progesteronkräm eller wild yam i annan form, kan orsaka obalanser med andra av kroppens hormoner, och kan även skapa negativa reaktioner. Vid misstanke om binjureutmattning, så bör man först och främst mäta hormoner i saliv/labrixtest, och helst mäta kortisol x 4 (mäts vid 4 tillfällen under dygnet för att erhålla dygnskurva), östrogen, progesteron, DHEA och testosteron som grundläggande hormonell information. Man kan sedan balansera upp de obalanser som finns, MEN det viktiga är att ha konkret underlag på vilka hormoner som ligger lågt, samt även ha en mycket försiktig inställning till behandling. Ofta kan rekommendationerna ligga mycket högt, och det är inte att föredra, särskilt inte om kortisolnivåerna ligger lågt. Vid lågt kortisol och binjureutmattning, bör behandlingen vara långsam och med försiktighet, snarare än aggressiv och snabb. Detta för att undvika starka reaktioner från binjurarna och kroppens övriga hormonsystem. Det viktiga är också att hela tiden arbeta för att kroppen själv ska återfå balans och sedan avsluta behandling. Man bör inte stå på hormonbehandling hela livet, även om det är i naturlig form som exempelvis bioidentiskt östrogen eller bioidentiskt progesteron.

Korrigera livsstilsförändringar som skapat hormonell obalans

Denna del, med att testa sina hormonvärden för att förebygga östrogendominans och hormonell obalans är A och O för god hjälp. Andra saker som är viktigt är att fråga sig varför det blivit en hormonell obalans. Om obalansen beror på stress som urlakat systemet, så är den viktigaste åtgärden att korrigera kortisolnivåerna och minimera och hantera daglig stress. Det är alltid orsaken som är viktigast att arbeta med, då hormonbalansering annars tenderar till att ge minimal effekt. Det är också viktigt av andra anledningar, och det är att fortsatt livsstil med stress eller andra positiva levnadsmönster, gör att behandlingen hela tiden behöver ökas. Ett exempel är behandling med levaxin (sköldkörtelhormon, T4) där dosen vanligen behöver ökas med tiden. På liknande sätt kan man se annan hormonell behandling, om inte orsaken korrigeras och patienten inser vad som behöver förändras. En hormonbehandling är således endast relevant om/när patienten är redo att förändra sitt liv, minska på stress och göra andra livsstilsförändringar som krävs. Denna typ av förändring är mycket viktig att ta hjälp med, då den duktig naturläkare eller näringsterapeut kan utvärdera var problemet ligger och sedan göra en personligt anpassad plan, både på behandling och livsstilsförändringar.

Hur fungerar bioidentiskt progesteron

Progesteron, tillsammans med östrogen, är en av våra kvinnliga hormoner, och dess produktion sker i äggstockarna. Dessa två kvinnliga hormoner samarbetar för att skapa en kvinnlig cykel, där östrogen förekommer till stor del under cykelns första del och bygger upp ägget och livmoderslemhinnan, och progesteron förekommer efter ägglossning för att hålla kvar fostret i livmoderns slemhinna. När det förekommer för lite östrogen tar det längre tid för kroppen att bygga upp ägget och slemhinnan, vilket ofta innebär längre menstruationscykler, samt tillstånd som tex PCOS eller utebliven ägglossning. Progesteronbrist brukar vanligen innebära svårighet att bli gravid och/eller ökad risk för missfall. Bioidentiskt progesteron är helt kroppseget, vilket innebär att det har en kemisk struktur som är identiskt med våra egna hormoner. Bioidentiskt progesteron är motsatsen till syntetiskt progesteron eller så kallade gestagener, som kroppen inte känner igen och som ofta skapar mycket besvär.

Progesteron är ett lugnande hormon som styrs mycket av kroppens zinknivåer, medan östrogen är ett aktiverande hormon som styrs av koppar. Högt koppar är vanlig orsak till högt östrogen eller östrogendominans, medan koppar trycker ner zink och på så vis även minskar kroppens progesteronproduktion. En sak som är viktig att undersöka, förutom konkreta värden på östrogen, progesteron, testosteron och kortisol, är att undersöka koppar och zinkbalans vid misstanke om högt koppar. Högt koppar kommer från egen brunn, kopparrika livsmedel, försämrad förmåga att bryta ner koppar i levern (koppar finns i stor mängd hos både barnet och gravida kvinnan under en graviditet tex). Mätning av kopparnivåer bör ske i både blod och hårmineralanalys.

Det som är intressant är att progesteron och östrogen ansamlas i kroppens fettvävnad, som exempelvis i buken och i kroppens organ.  Alla steroidhormoner älskar fett, inkluderat östrogen, progesteron och testosteron. Hormoner ansamlas i kroppens fettvävnad och metaboliseras sedan i viss mängd under dagen. Man bör således alltid använda sig av låga doser och hellre arbeta långsamt med progesteronbehandling, snarare än att använda väldigt höga doser som kan lagras in i kroppens vävnader. Friska kvinnor i fertil ålder producerar 20-30 mg progesteron per dag medan män producerar 6-10 mg. Efter 35 års ålder minskar kvinnans förmåga att producera progesteron, vilket innebär lägre referensvärden för progesteron.

Progesteronkräm och binjureutmattning 

Patienter med binjureutmattning kan vara mer intoleranta mot naturligt progesteron, och framförallt progesteron i höga doser. Hos dessa patienter kan även de minsta doseringar ge biverkningar, vilket är mycket viktigt att känna igen och ta hänsyn till. Hög dos av progesteron kan också lagras in och ge biverkningar om det tas under lång tid. Mina rekommendationer är alltid att använda progesteronkräm i 2-3 månader högt, och sedan ta nya tester för att se hur värdet ligger och trappa ner behandlingen. Man bör även vara försiktig med hög dosering och, om behov finns, stärka upp binjurarna samtidigt. Hos patienter med binjureutmattning som inte tål bioidentisk progesteronkräm, skall dosen alltid minimeras och fokus bör ligga på att först stärka binjurarna. Dosen kan sedan trappas upp vartefter binjurarna är starkare, men bör minskas ner direkt vid misstanke om biverkning. Många utövare gör tvärtom, och ökar istället dosen när det uppstå biverkningar, och det bör således göras tvärtom. Anledningen till att det uppstår reaktioner är sannolikt flera, men progesteron är förstadie till andra hormoner och en kropp som legat på sparlåga med alla hormoner under lång tid, kan behöva försiktig behandling.

Symtom på progesteronbiverkningar

Biverkningar på bioidentiskt progesteron påminner väldigt mycket om östrogendominans och kan innebära att patienten samlar på sig vatten, upplever ångest och nedstämdhet, trötthet, illamående och att brösten kan ömma.  Vanligtvis så finns dessa symtom redan innan behandling som resultat av östrogendominans, men de kan förvärras vid användning av progesteronkräm. Det viktiga är då att minska dosen och ta det mer försiktigt. Östrogen- och progesteronreceptorer är mycket lika och när man påbörjar behandling med progesteronkräm, så kan östrogenreceptorerna vakna upp och således öka östrogennivåerna under en kort tid på behandlingen. Detta är inget långvarigt för de som är friska, men om du även lider av binjureutmattning, så kan dessa biverkningar uppstå över tid, och då är det som sagt viktigt att minska ner dosering och istället ta det mycket försiktigt. Reaktionen kan bero på flera saker, men föreslagsvis kan orsaken vara dysfunktion i receptorn eller leverstockning.

Vanligen handlar ovan nämnda om att kroppens förmåga att hantera stress är mindre bra, och då behöver den först och främst återfå sin förmåga att hantera stress och fungera optimalt. Kortisol och progesteron använder samma receptorer, vilket gör att stress behöver minimeras för god effekt av progesteronbehandling. Om receptorerna istället är blockerade med kortisol, så minskar effekten och progesteron lagras istället in i kroppens vävnader. Ett exempel på hur detta kan motverkas är att man samtidigt sänker kroppens kortisolfrisättning, genom att tex tillföra ashwaganda (exempelvis KSM66) som normaliserar kortisolfrisättningen och på så vis låter progesteron arbeta normalt. För god effekt av progesteronbehandling krävs alltså låga doser, försäkran om att receptorerna är ”lediga” och inte upptagna av kortisol, samt att patienten hela tiden medvetet minskar sin inre och yttre stress. Det är således även viktigt att minimera träning och annan stress vid behandling av progesteron, vid binjureutmattning.

Hur uppstår östrogendominans

Cellerna behöver alltså vara tillgängliga för progesteron, men progesteron är även förstadie till kortisol och när kroppen utsätts för mer stress än vanligt, så produceras mer kortisol och fokus på progesteronbalans minimeras. Detta handlar om kroppens egna överlevnadssystem och att kroppen prioriterar överlevnad, och vid långvarig stress, minimerar kroppens förmåga att fortplanta sig. Progesteron är förstadie till kortisol, medan östrogen och testosteron bildas av DHEA i ett annat ben i samma cykel. Detta innebär att progesteron är känsligt för stress, medan östrogen har mindre risk att påverkas. Detta är mycket vanligt och vid mätning i labrixtest, ser man ofta att progesteron ligger väldigt lågt, kortisol lågt, men att östrogen är skapligt. Detta innebär östrogendominans, dvs att östrogen är för högt i förhållande till progesteron. Problemet är att många rekommenderas östrogenbehandling, när det stora problemet är att kortisol och progesteron ligger lågt. Mer östrogen via östrogenplåster eller annan östrogenbehandling innebär alltså ännu större östrogendominans.

Progesteronbehandling och sömn 

Ofta upplever man att sömnen förbättras vid behandling med progesteron. Detta är dock endast om doseringen är korrekt. Progesteron trycker ner östrogen, och östrogen behövs för att producera serotonin. Adekvat dos på progesteron är alltså mycket viktigt för att erhålla god sömn och även för att minska risk för depression. Alla hormoner samarbetar med kroppens signalsubstanser, och därför är det viktigt att aldrig tillföra för höga doser av något hormon eller signalsubstans, då det kan skapa obalans. Rätt dos är alltså enormt viktigt.

Progesteron och candida/svamp

Om progesteronbehandling ger illamåande, uppblåsthet och mag-tarmbesvär, så beror det ofta på att behandlingen aktiverar candida, och skapar besvär med tarmens överväxt av candida. Om detta sker kan man undersöka tarmen vidare, både med hjälp av mikrobiomtest som mäter tarmens tarmflora, men också med prover på candida (candidatest på avföring eller candidatest med serumblod).

Progesteronkräm för män 

Även män kan ha god effekt av behandling med progesteronkräm, men om det förekommer för höga doser så brukar sexlusten minska, då progesteron kan blockera omvandlingen av testosteron till DHT och på så vis ge minskad sexlust. Dosen ska då minskas. Män behöver oftast mycket små mängder av progesteron. Om en ärta progesteron motsvarar 20 mg, så kan man tänka att män behöver ungefär en tredjedel av detta som daglig dos (6-10 mg är daglig dos för män)

Progesteron vid leverbesvär 

Det bästa vid leverbesvär är att använda progesteronkräm, då oralt progesteron bryts ner i levern. Det är dock fortfarande mycket viktigt att ha rätt dosering och inte höga doser, då levern behöver arbeta hårdare om dosen är högre eftersom levern avgiftar och metaboliserar överdrivna mängder av hormoner. Detta stressar binjurarna och skapar obalans som i sin tur minskar tillgången till cellernas progesteronreceptorer.

Hur blir man av med östrogendominans på ett säkert sätt?

 1. Börja med att mäta dina hormoner med salivtest. Det är viktigt att du bokar en första konsultation, så att du får hjälp med att reda ut vilka hormoner som behöver testas. Det är också viktigt, om du har binjureutmattning, att din terapeut är kunnig inom detta och anpassar din behandling till det, så att dina doser inte är för höga.
 2. Om du har lågt kortisol så är detta viktig att korrigera denna obalans, både för din energi och hälsa men också för att erhålla god effekt från din hormonbalansering.
 3.  Ta hjälp av din terapeut för att erhålla bra doseringar för att balansera upp östrogen gentemot progesteron, samt att balansera upp kortisol så att du får god effekt av din behandling. Om du har lågt kortisolvärde så är det bättre att börja försiktigt och inte använda höga doser av bioidentisk progesteronkräm.
 4.  Följ upp dina värden hela tiden under behandlingen och använd aldrig höga doser av bioidentisk progesteronkräm mer än 2-3 månader. Progesteronbiverkningar beror på kumulativ mättnadseffekt av progesteron i cellerna. Många hävdar att bioidentisk progesteronkräm i höga doser är ofarligt men det stämmer inte. Dosen ska alltid anpassas till just dig och baseras på konkreta mätningar av hormoner. Man ska aldrig använda hormoner utan provtagning.
 5.  Var noga med att minimera din stress och normalisera ditt kortisol med hjälp av tex KSM66. Var mycket noga med att förändra de mönster som skapat problemet. Detta bör du ta hjälp med att identifiera så att din behandling blir optimal.
 6.  När du avslutar din behandling i samråd med din behandlare, så bör du göra det på ett försiktigt sätt. Du behandlar dag 15-27 i menstruationscykeln och på normal dos eller dos som är anpassad till dina provsvar. När du sedan trappar ner progesteronbehandlingen så bör detta alltid göras långsamt och att du använder en underhållsdos viss tid. Att sluta abrupt med progesteronkräm kan ge ökade nivåer av progesteron när ackumulerat progesteron frisätts från vävnaderna.

Om du önskar vår hjälp med att ta labrixtest eller erhålla hormonbalansering, så kan du läsa mer via denna länk: Beställ labrixtest

Thermografi, alternativ mammografi helt utan biverkningar

Zarah Öbergs blogg > tisdag, januari-7-2020

Thermografi är ett fantastiskt alternativ till mammografi, och helt utan biverkningar. I en artikel från tidningen Hälsofrihet (nummer 4, 2018) skriver författaren att det totalt ställs drygt 61 000 cancerdiagnoser i Sverige per år, varav cirka 9 000 är bröstcancerdiagnoser. 30 procent av alla cancerfall hos kvinnor är bröstcancer med en medianålder för insjuknande på 64 år. Endast 5 % av de som insjuknar är under 40 år. Det som är fascinerande med denna sjukdom, precis som andra sjukdomar, är att de i många fall härror till vår västerländska livsstil, och på så vis både går att förebygga och påverka.

Nu handlar givetvis svåra diagnoser om många saker, men jag har tidigare skrivit om vikten av att se över sina hormoner för att minska bröstcancerrisk och detta gör man bäst med hjälp av ett labrixtest, salivtest, som mäter bioaktiva hormoner. Till skillnad mot blod, som mäter både inaktiva och aktiva hormoner, så mäter salivtest/labrixrtest endast aktiva hormoner. Man bör mäta E1, E2 och E3 samt progesteron och balansen mellan östrogen och progesteron. Balansen, även kallad ratio, mellan östrogen och progesteron är otroligt viktig för att erhålla hormonell balans. Allt fler kvinnor får lågt progesteron som följd av långvarig stress, då progesteron är förstadie till stresshormonet kortisol, och på så vis blir lågt när kortisolfrisättningen är högre än normalt. Kontentan är att progesteron blir för lågt i förhållande till östrogen, vilket skapar hormonell obalans och många besvär som hör till det. Det är också viktigt att undersöka balansen mellan de olika östrogenerna, då de har olika påverkan på kroppens skydd (läs mer om optimal balans på östrogener)

Det man också kan göra är att kontinuerligt, och gärna i ung ålder, påbörja undersökning med thermografi. Enligt artikeln i Hälsofrihet, var Gävle sjukhus  först i världen med att införa hälsokontroller med mammografi och året 1969 undersöktes 6000 kvinnor med röntgen, ett arbete som presenterades på läkarstämman år 1974. År 1986 introducerades sedan massmammografi i Sverige, som första land i världen. I många andra länder börjar man mammografiundersökning i 50-årsåldern, och inte lika tidigt som i Sverige där man kallas till första undersökningen det år man fyller 40.

Intressant är att man, i Danmark, har valt att utesluta stor del av mammografi som screeningsmetod. Detta började med en svensk studie från 1999, som visade att mammografi inte gjorde nytta och inte ökade bröstcanceröverlevnad. Peter Götzsche, på Nordic Cochrane Centre i Danmark, valde då att studera mammografi ytterligare, och resultatet från studien visade att det inte gick att dra någon slutsats huruvida nyttan med mammografin översteg riskerna. Sundhedsstyrelsen ansåg dock att kvinnor skulle massmammograferas vilket bidrog till att man idag använder mammografi på endast 20 % av danska kvinnor. Denna låga mammografiscreening gör att man enkelt kan jämföra de kvinnor som röntgats med mammografi, och de som inte har blivit röntgade. Resultatet visar att mammografi inte är anledning till ökad bröstcanceröverlevnad, utan att detta snarare beror på förbättrade behandlingsmetoder.

Nackdelen med mammografi är att den kan orsaka cancer genom joniserande strålning och mammografi påvisar även falskt alarm i 80 procent av fallen. Ett problem är också att det tryck som krävs för att genomföra mammografin, kan skada bröstvävnaden och på så vis riskera att eventuell cancer sprids. Detta gör att det är ineffektiv metod för upp till 50% av kvinnorna, främst de kvinnor som har täta bröst eller bröstinlägg. En intressant sak är också att man lätt överdiagnosticerar icke invasiv cancer, precis som man ofta överdiagnostiserar vid prostatascreening. Enligt Cochrane så innebär mammografi att om man regelbundet, i 10 års tid, undersöker 2 000 kvinnor, så kommer en av dem att ha nytta av det, då hon undgår att dö av bröstcancer. Samtidigt kommer 10 friska kvinnor att få felaktig bröstcancerdiagnos och således även bli onödigt behandlade med operation och kan då få helt eller delvis borttagna bröst. En del av dem får även strålbehandling och cellgiftsbehandling. Upp till 200 av friska kvinnor kan få falskt larm, vilket känslomässigt kan vara enormt påfrestande.

Problemet som också lyfts fram i artikeln, och som är en viktig aspekt, är att man får en kallelse till mammografi, utan att på något sätt bli informerad om vad det innebär. Det är så det går till med många saker i Sverige, allt från mammografi, vaccin och K-vitaminspruta m.m., att de presenteras som obligatoriska och självklara, utan att det framkommer någon som helst information om risker och biverkningar.

Ett alternativ till mammografi är thermografi, en helt ofarlig metod som mäter kroppens IR-strålning. Infraröd strålning (IR-strålning) är kroppens naturliga elektromagnetisk strålning, som påvisar olika temperaturskillnader. Thermografi handlar alltså om att avläsa kroppens egna IR-strålning för att på så vis se temperaturskillnad mellan olika partier.

IR-strålning ligger mellan våglängdsområdet 700 nm till 1 mm (strax över våglängder för synligt ljus). Termografi är lika naturligt som att ta ett vanligt kort, skapligt prismässigt, och har inga biverkningar eller risker. Det är enkelt att utföra och kräver egentligen ingenting från patienten, mer än att man behöver stå still en viss tid för att kroppen ska bli avkyld mellan fotograferingsserierna. Termografi är en svensk uppfinning och användes från början inom militären. Infraröd strålning upptäcktes av Sir Frederick William Herschel år 1800 och första värmekameran kom 1958. Kameran tillverkades av Svenska AGA, för Bofors. År 1965 kom den första kameran för kommersiellt bruk, en AGA 651.

Thermografi är ett spännande alternativ till mammografi och förändringar i vävnaderna kan påvisas redan 8-10 år innan det har bildats en tumör, detta genom att man kan se inflammatoriska partier och dess värmeökningar. Mammografi kan sedan användas vid de tillfällen då man bör undersöka vidare efter en termografiundersökning. På så vis undersöks inte friska personer med onödig strålning.

OBS! Precis som hos andra aktörer, så finns det de som är seriösa och de som är mindre seriösa. Ett tips är att gå till Ingemar och Peter Thid, som är otroligt duktiga och seriösa. De finns i Haninge, utanför Stockholm. Läs mer om: termografi

Källa: Tidsskriften Hälsofrihet nummer 4 2018

Hormonkurs med Marianne Arnström

Zarah Öbergs blogg > måndag, januari-6-2020

Jag vill tipsa om Marianne Arnströms fantastiska kurser inom hormoner och hur du kan balansera upp dina hormoner. Vi hjälper dig gärna med labrixtester och balansering av hormoner, men vill uppmuntra till att lära mer om hormoner och hur det påverkar vår hälsa. Marianne är helt fantastisk och otroligt kunnig.

Läs mer om Marianne på hennes hemsida: Vitallyft
Läs mer om hormonell obalans:  Hormoner och signalsubstanser

Här ser du vårens kurser:

 • Strängnäs, 2020-03-28, 2020 – 03 – 28, 600 kronor
 • Stockholm, 2020-03-29, 9.30 – 16.30, 600 kronor
 • Dunker, Malmköping, 2020-03-30, 15.00 – 21.30, 600 kronor
 • Strömstad, 2020-04-25, 9.30 – 16.30, 600 kronor
 • Göteborg, Apple Hotel, 2020-04-26, 9.30 – 16.30, 600 kronor
 • Tvååker, utanför Varberg, 2020-05-24, 9.30 – 16.30 600 kronor 

Vad kostar labrixtest, hur fungerar ett labrixtest, och hur köper man labrixtest och hormonell rådgivning

Zarah Öbergs blogg > fredag, januari-3-2020

Vid hormonell obalans, kan det var klokt att mäta sina värden innan man använder sig av progesteronkräm eller andra supplement. Fördelen med att mäta sina värden är att det blir tydligt var problemet ligger, samt även hur man bäst kan balansera upp den hormonella obalans som finns. Naturligtvis kan man testa sig fram genom att höja progesteron med bioidentisk progesteronkräm, men problemet är att man inte vet dosering och balans mellan östrogen och progesteron om man inte tar tester. Vanligtvis behövs högre doseringar (terapeutiska doser) vid låga progesteronvärden och då räcker inte den dos som rekommenderas som daglig dos. Det är också problematiskt med balansen mellan östrogen och progesteron, eftersom merparten av den kvinnliga befolkningen har lågt progesteron, och skapligt östrogen, och på så vis har en stark östrogendominans. För att korrigera dessa värden och balansen mellan dem, så behöver man korrekta provsvar som underlag. Det är också enkelt att följa upp behandling när man har ett provsvar att utgå ifrån.

Varför lågt progesteron och östrogendominans?

Allt fler kvinnor får lågt progesteron som följd av långvarig stress, då progesteron är förstadie till stresshormonet kortisol, och på så vis blir lågt när kortisolfrisättningen är högre än normalt. Östrogen och testosteron däremot, konverteras från DHEA i ett annat ben i samma cykel. Dessa är således inte lika känsliga mot stress, men påverkas också i längden, om alla värden blir låga. Vanligt vid hormonell obalans och symtom som PCOS, PMS, klimateriebesvär, inferilitet med mera, är att kortisol och östrogen ligger lägre än önskvärt och att progesteron ligger väldigt lågt. Östrogendominans är den vanligaste orsaken till dessa symtom och innebär att östrogen är för högt i förhållande till progesteron. I ett labrixtest mäter man dessa obalanser genom att mäta östrogen (E2) och progesteron, samt ratio (balans) mellan dem.

Obalans i kroppens östrogener

Det är också klokt att mäta östrogener och dess balans. Man mäter då både E1, E2 och E3 samt ratio (balansen) mellan dem. Detta är extra viktigt som förebyggande åtgärd för att undvika bröstcancer men även för att korrigera högt kolesterol etc. Läs gärna mer om vikten av balans mellan östrogenerna: http://zarahssida.se/optimal-balans-kvot-mellan-ostriol-ostradiol-och-ostron/

Skillnad mellan salivtest och blodprov på hormoner

Salivtest (labrixtest) (eller blodspoots) är det mest tillförlitliga sättet för att mäta hormonnivåer då hormonhalter i saliv representerar den mängd hormon som levereras till kroppens receptorer. Mätning i serum representerar de hormonnivåer som eventuellt kan levereras till receptorer i kroppen vilket innebär att man mäter både aktiva och inaktiva hormoner, och på så vis får ett felaktigt värde.

Majoriteten av hormoner i blodet finns i en av två olika former: fria hormoner (5%) eller proteinbundna hormoner (95%). 95% av hormonerna i kroppen är proteinbundna medan endast 5% hormoner är fria och biologiskt aktiva. Saliv mäter de fria, biotillgängliga hormonnivåerna i kroppen, medan serum mäter proteinbundna, icke-biologiska hormonnivåer. Serummätning kan alltså visa totalvärde av hormoner, men påvisar inte vilka som är inaktiva respektive aktiva. Detta är också anledningen till att man kan mäta kortisol eller könshormoner och få ett provsvar som visar bra värden, när värdet egentligen är långt mycket lägre.

Hur fungerar labrixtest?

När blodet filtreras genom spottkörtlarna är inaktiva, bundna hormonkomponenterna för stora för att passera genom spottkörtlarnas membran. Endast de aktiva, obundna hormonerna kan passera genom membranet och in i saliven. Det som mäts i saliven är således det ”fria” eller biotillgängliga hormonet, och också det som kommer att levereras till receptorerna i kroppens vävnader. Att mäta inaktiva, bundna hormoner är otillförlitligt och väldigt undermåligt om man vill reda ut varför det finns besvär och hur man kan korrigera dem.

Endast salivprovning mäter topiskt doserade hormoner:

Skillnaden mellan fria och proteinbundna hormoner blir särskilt viktigt när man övervakar aktuell eller transdermal hormonbehandling såsom vid behandling av bioidentisk progesteronkräm eller liknande. Studier visar att denna typ av metod resulterar i ökade vävnadshormonnivåer (sålunda mätbara i saliv), men ingen parallell ökning av serumnivåer vilket återigen visar vikten av att mäta i saliv istället för i serum. Med anledning av ovan nämnda, så kan inte serumtest användas för att övervaka aktuell hormonbehandling. Kort förklarat så syns inte bioidentiska hormoner i provtagning med blod, utan det behöver testas i saliv.

Hur fungerar labrixtest?

Labrixtest mäter aktiva hormoner vid 4 tillfällen under dagen, och visar dygnskurva på kortisol, balans mellan östrogen och progesteron, balans mellan östrogener, testosteronnivåer, dygnskurva på melatonin (sömnhormon) samt värden på DHEA. Det går även att mäta signalsubstanser såsom serotonin, dopamin, noradrenalin, adrenalin, histamin, GABA, kreatin, glutamat, glycin och PEA (metabolit från fenylalanin med flera. Signalsubstanser mäts i urin.

Vad kostar labrixtest:

Labrixtest kostar olika beroende på vilka hormoner du önskar testa. Vanligtvis så hamnar kostnaden mellan 3000 och 5000 kronor, beroende på vilka hormoner du önskar testa. Det går alltid att anpassa kostnaden till patientens förutsättningar. Maila oss gärna på tidsbokning@zarahssida.se om du önskar hjälp att boka test eller konsultation.

Boka tid via tidsbokning@zarahssida.se eller genom att skicka sms till 0704464011 (endast sms-bokning).

Biverkningar från kosttillskott med piperine och gurkmeja

Zarah Öbergs blogg > lördag, december-28-2019

Vi är många som har skrivit om hur fantastiskt det är med en kombination av gurkmeja och piperin. Problemet med gurkmeja är att stora delar bryts ner i levern, vilket gör effekten minimal. Piperin hämmar nedbrytningen av gurkmeja och kan därför ge bättre resultat vid intag av gurkmeja, samt även vid intag av vitaminer, mineraler och ämnen som Q10.

Problemet är att piperin inte bara hämmar nedbrytningen av gurkmeja, utan även hämmar  nedbrytning av andra ämnen som levern arbetar för att bryta ner. Detta beror på att piperin hämmar glukuronidering (konjugering) av ämnen, vilket gör att många ämnen stannar i kroppen längre. Under glukuronidering omvandlas ämnen till polära och vattenlösliga så att de kan elimineras via urinen och gallan. Att hämma nedbrytning av tex gurkmeja innebär således även att leverns avgiftning blir långsammare och att gifter eller läkemedel osv elimineras långsammare.

När det gäller gurkmeja så är det bättre att använda gurkmeja med turmeroler, som ger minskad nedbrytning och högre effekt. Och i andra kosttillskott, så bör man vara försiktig med piperin, särskilt långsiktigt, då leverans avgiftning påverkas negativt.

(Processen innebär att piperin minskar glukuronsyra genom att hämma enzymet UDP-glukosdehydrogenas samt att det minskar glukoronidering genom att hämma enzymet UDP-glukuronsyltransferas).

Kvalitetstips för mineraler och vitaminer

Zarah Öbergs blogg > lördag, december-7-2019

Det finns bra och mindre bra kosttillskott och många frågar mig om vilka former som är bäst och som har bäst upptag. Generellt kan man säga följande:

 • B6, använd P-5-P och hoppa över pyridoxin HCL
 • B12 använd methylcobalamin, och hoppa över cyanocobalamin
 • K-vitamin bör alltid användas som K2, använd inte fyllokinon 
 • Folates, använd 5-MTHF och hoppa över Folic Acid 
 • Magnesium och zink, använd inte magnesiumoxider eller zinksulfater utan använd Zinkglycinat och magnesiumglycinat.

Zinkglycinate är en högkvalitetsform av essentiellt zink. Kelat är mineraler som har bundits kemiskt till en annan molekyl (vanligtvis en aminosyra) för att skapa ett komplex. Detta sker naturligt under matsmältningsprocessen då magsyra bryter ner protein till aminosyror, som sedan binder till mineraler för att kunna passera tarmslemhinnan. Kelat som kosttillskott imiterar kroppens egna produktion och har ett väldigt bra upptag. Just i zink glycinate används glycin som kelator.

Magnesiumglycinat är en av de mest biotillgängliga formerna av magnesium och kallas ”kelaterat” magnesiumtillskott. Det innehåller delvis glycin som ingår för att öka upptaget av magnesium, samt för dess fantastiska förmåga att lugna kroppen.  Magnesiumglycinat består av en del magnesium och två delar glycin. Andra namn för denna organiska magnesiumförening innefattar magnesium diglycinater, bisglyinater och aminoacetater.

1 2 3 252
3780 st på 252 sidor
FörstaSista